SkyscraperCity Forum banner

???

1 - 9 of 9 Posts

·
Registered
Joined
·
978 Posts
Wrzucanie w kolejnych konkursach zdjęć tego samego z innych ujęć nie wydaje mi się profesjonalne. A zwłaszcza, gdy takim zdjęciem się już wygrało. W ten sposób zabawa traci sens...
 

·
.
Joined
·
2,959 Posts
Discussion Starter · #5 ·
Nie jest profesjonalne, bo ja nie jestem profesjonalistą ;), a na poważnie to popatrz na oba zdjęcia i porównaj. Chyba, że jedynym kryterium, którym kierowałeś swoje porównanie jest to, że cegła wystąpiła i tu i tam :) Pozdrawiam
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top