SkyscraperCity Forum banner
1 - 14 of 14 Posts

·
Banned
Joined
·
400 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Niet iedereen blij met komst woontorens in Den Bosch
Op de plek van de voormalige HAS aan de Baden Powellstraat in Den Bosch komen drie woontorens van 49 meter hoog. Op de locatie van het voormalige Brabantbad aan de IJzeren Vrouw komt een fors woongebouw. Dat plan heeft wethouder J. Eugster aan omwonenden voorgelegd. De stichting IJzeren Vrouw is furieus.


Secretaris R. Voogt van die stichting vindt de plannen ’nog slechter’ dan voorheen. “Wij mochten na zeven maanden broeden de uitwerking zien. De wethouder zou de inspraak meenemen. We zijn verbijsterd en sprakeloos. Voor de HAS-locatie was vorig jaar nog sprake van twee slanke torens, nu worden het drie plompe dozen met veel volume”, aldus Voogt. Hij vindt dat er niets over blijft van het Prins Hendrikpark met de huidige nieuwbouwplannen.


Geen fundamentele wijzigingen
Wethouder J. Eugster stelt dat de nu voorgelegde plannen passen in de kaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Zij is niet meer van plan fundamentele wijzigingen aan te brengen. “Qua hoogte en volume zijn wij het in het college eens. Applaus had ik niet verwacht.” Eugster stelt dat de gemeente weinig keus heeft dan ook binnen stedelijk gebied te bouwen. “Wij moeten gewoon voldoen aan de taakstelling op woningbouwgebied.” Zij erkent dat daar nadelen aan verbonden zijn, zoals de schaduwwerking van de drie woontorens.

Woongebouwen
Langs de IJzeren Vrouw op de plek van het voormalige Brabantbad komen woongebouwen met een opening aan de kant van het water. “Wij willen het park door laten lopen in het gebouw”, aldus hoofd ruimtelijke ontwikkeling en stedenbouw G.J. Arts. Op het hoogste punt bestaat het gebouwencomplex uit acht woonlagen, op het laagste punt uit vier woonlagen. Het ontwerp is van de Belgische architect B. van Reeth. Ook dat ontwerp vinden omwonenden te massief. De drie woontorens op de HAS-locatie zijn van de hand van architect L. van de Pol. Aan beide ontwerpen wordt wat de uitvoering betreft nog gesleuteld.

bron www.zibb.nl
 

·
Rick Bakker
Joined
·
5,342 Posts
"We zijn verbijsterd en sprakeloos. Voor de HAS-locatie was vorig jaar nog sprake van twee slanke torens, nu worden het drie plompe dozen met veel volume”

:applause: Zó kan je ook klagen!
 

·
Registered
Joined
·
400 Posts
Iets slanker en het waren prachtige torentjes! Maar ja idd de ijzeren vrouw moet nu niet meer zeiken, ze hebben hier zelf voor gezorgt. Het woningoppervlak zal er toch moeten komen, of dat nou in de breedte of in de hoogte is.
 

·
Registered
Joined
·
728 Posts
Zoals ik in de centrale Den Bosch topic schreef: liever 2x 60 m dan 3 bullebakken van 49 m.

Maargoed, Stichting IJzeren Vrouw heeft zelf om verlaging gevraagd, nou dit is wat ze krijgen. De idioten.

Overigens, de allereerste plannen waren voor 2 torens van 120m...
 

·
Just another user
Joined
·
4,936 Posts
Als het woord appartament valt worden mensen al zenuwachtig, nu moet ik zeggen ook niet helemaal onterecht.

Overigens vind ik dit lage ontwerp best mooi, maar ken het vorige niet.
 

·
Registered
Joined
·
728 Posts
rdj said:
Ik ben ook benieuwd naar hoe die vorige torentjes eruit zagen eigenlijk. Iemand van de Boschenaren mischien?
Van die vorige torens (60 m) heb ik geen tekeningen gezien, wel een foto van een maquette dat uit hout gefiguurgezaagd was: voor elke verdieping een plankje. Dat was op zich lelijk (geen wonder dat iedereen tegen is), maar de vorm van de torens was stukken beter.Later, toen dit plan afgeschoten werd, kwam dit tevoorschijn:Ik vind dat Stichting IJzeren Vrouw eerst maar eens had moeten wachten op betere impressies van dat eerste ontwerp voordat ze beginnen te zeiken, want nu krijg je er prut van terug. Het is moeilijk om 'mooie hoogbouw' te maken dat lager is dan 60m omdat het dan al gauw lomp wordt.
 
1 - 14 of 14 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top