SkyscraperCity Forum banner

Nieuw: RET-nachtnet

2357 Views 12 Replies 11 Participants Last post by  Maartinho
Sinds kort rijden er iedere nacht nachtbussen van de RET. De doordeweekse routes zijn hetzelfde als de BOB-bus, die in het weekend rijdt.
1 - 13 of 13 Posts
Goed nieuws, zeg ik. Als er iets irritant is is het wel je avond aanpassen aan het OV.

Als binnenkort ook N-Brabant aangesloten wordt op het NS nachtnet gaat er een wereld open. ;) Want nu kun je wel met de trein reizen in de nacht, maar zodra je geen voor- of natransport hebt in stad A of B heb je daar ook niks aan.
See less See more
Dit is zeker goed nieuws voor Rotterdam! Ik heb me nooit gerealiseerd hoe verwend we in Amsterdam zijn (nachtnet zeven dagen in de week sinds 1969) met ons nachtnet.

Tot ik een keer, een jaar of zes geleden, op een doordeweekse avond bij een vriend van me die destijds op Zuid woonde (ergens bij de Kuip, waar lijn 2 rijdt), was blijven hangen, en toch eens naar huis wilde.

"Hoe laat gaat de nachtbus?"
- "Nachtbus? Die gaan alleen in het weekend..."
"...(vloek)..."

Dat werd dus een flinke wandeling. Het regende en waaide hard (met name op de Erasmusbrug erg irritant), en noch hij, noch ik, destijds arme student, had geld (over) voor een taxi...;)

In ieder geval gefeliciteerd! :cheers: Nu ook Den Haag nog....
See less See more
Geweldig, nu de metro ook nog! :D Helaas ziet de gemeente dat niet zo graag...
@ Richard: Dat had ik ook graag gehad.
Maar ja, de bus kan redelijk autonoom rijden, terwijl als de metro rijdt, 'moet' er weer van alles bemand zijn. Cameratoezicht, toezichthouders ter plaatse, de begeleidingspost van de metro e.d.
Een metro kan niet zomaar 24/7 rijden, aan het spoor moet onderhoud worden gericht. De enige steden die 24/7 metro's hebben (Chicago en New York) hebben 3 of 4 sporen, en kunnen dus een spoor buiten bedrijf nemen en rijden op de overige 2 a 3. In het weekend de metro laten rijden is wel mogelijk in principe.
See less See more
Een metro kan niet zomaar 24/7 rijden, aan het spoor moet onderhoud worden gericht. De enige steden die 24/7 metro's hebben (Chicago en New York) hebben 3 of 4 sporen, en kunnen dus een spoor buiten bedrijf nemen en rijden op de overige 2 a 3. In het weekend de metro laten rijden is wel mogelijk in principe.
Op zich moet dat niet zo'n probleem zijn. Het Nederlandse spoorwegnet is ook 24 uur per dag in bedrijf (overdag voornamelijk reizigerstreinen, 's nachts veelal goederentreinen) en ook dat zal heus wel eens onderhouden moeten worden.

RET = troep
Bedankt voor deze geweldig onderbouwde mening. Je doet je signature eer aan. :eek:hno:
See less See more
Op zich moet dat niet zo'n probleem zijn. Het Nederlandse spoorwegnet is ook 24 uur per dag in bedrijf (overdag voornamelijk reizigerstreinen, 's nachts veelal goederentreinen) en ook dat zal heus wel eens onderhouden moeten worden.


Bedankt voor deze geweldig onderbouwde mening. Je doet je signature eer aan. :eek:hno:
Goederentreinen kunnen makkelijk omgeleid worden, gaan heel langzaam, en moeten soms even een half uur wachten omwille van een onderhoudsploeg bijvoorbeeld. Ook heb je inhaalsporen en dat soort dingen. Reizigersvervoer is een stuk moeilijker om 24/7 te doen.
See less See more
Goederentreinen gaan 80 of zelfs 100 KM/u, dus zo langzaam is dat niet. Een half uur wachten is niet bepaald de bedoeling (daar wordt de verlader echt niet blij van). Sowiezo moeten die dingen zo weinig mogelijk stilstaan, door het enorme gewicht is de acceleratie niet geweldig waardoor stilstaan enorm veel tijd kost. Een foutje van een verkeersleider waardoor een goederentrein voor rood sein komt te staan wordt dan ook niet bepaald gewaardeerd.
Maar goed op zich heb je wel gelijk, goederen verkeer is toch iets makkelijker omdat de frequentie lager licht en het wat minder tijdkritisch is. Toch lijkt het me niet onmogelijk om de Rotterdamse metro 24/7 in bedrijf te hebben, zo veel onderhoud is er nu ook weer niet nodig en zo vaak zouden die metro's 's nachts toch niet rijden. Om vanwege werkzaamheden c.q. onderhoud de nachtmetro eens een keer te laten vervangen door bussen lijkt me ook niet onoverkomelijk.
See less See more
^^
Vandaar dat de er in de nacht geen metro's rijden. Zelfs niet in wereldsteden als Parijs en London, waar het snachts veel drukker zou zijn in de metro.
De nachtmetro`s kunnen ook over één spoor rijden in geval van werkzaamheden, en indien het mogelijk is mbt achteruitrijden en stroom-geleiding.... Doen treinen op sommige trajecten ook, als er maar genoeg wissels liggen. In Rotterdam zou dan de frequentie en het bereik voor zulke nachtmetro`s moeten afnemen. Bijv. van Slinge naar Centraal over één spoor vice-versa in een 25 minuten tractie, alleen dus als er werkzaamheden zijn.

Ik kom elke nacht ook langs een dubbel spoortraject, waar men werkzaamheden aan één spoor uitvoert. De rails gaan eruit, de bedding wordt vernieuwd op het traject Leeuwarden-Heerenveen, ter hoogte van Wirdum aan de A32. Het goederenvervoer gaat echter gewoon door, er rijden elke nacht in ieder geval twee containertreinen langs van ACTS/Vos Logistics. De spoorbanen zijn iedere nacht van elkaar gescheiden door .... dranghekken! Echt waar, zo veilig kan men dus werken aan het ene spoor, terwijl op het andere spoor de containers voortrazen.....
See less See more
^^
Vandaar dat de er in de nacht geen metro's rijden. Zelfs niet in wereldsteden als Parijs en London, waar het snachts veel drukker zou zijn in de metro.
In Hamburg dan weer wel.
1 - 13 of 13 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top