SkyscraperCity Forum banner

Nieuwe brug van Noordereiland naar Zuid

3386 Views 7 Replies 7 Participants Last post by  lffıs
AD/RD Rotterdam krijgt er een brug bij. Er komt een oeververbinding tussen het Noordereiland en Rotterdam Zuid. Deze brug gaat ook ruimte bieden aan de nieuwe tramlijn over de Willemsbrug.

De verbinding maakt een einde aan de slinger die automobilisten moeten maken als ze van de Willemsbrug het Noordereiland oprijden. In plaats van rechtsaf gaat het straks, parallel aan de Hef, rechtdoor naar de overkant van de Koningshaven.

De verbinding is opgenomen in de plannen die gemeente, deelgemeente en vier projectontwikkelaars vandaag presenteren voor de Kop van Feijenoord. Dit gebied dat bestaat uit de wijk Feijenoord, het Noordereiland en een deel van de Kop van Zuid, moet volgens de plannenmakers flink op de schop. De grote verbouwing en opknapbeurt moet van het gebied een tweede Kop van Zuid maken.

In de visie die nu ter inspraak is voorgelegd aan de bewoners, wordt rekening gehouden met de bouw van 1600 huizen en de sloop van 120 woningen. Het gaat bij dit laatste om een blok dat slechts 25 jaar oud is. Eigenaar corporatie de Nieuwe Unie wil het echter slopen om het Entrepotgebied beter te ontsluiten zodat er meer bezoekers komen. Tezamen met de nieuwe tramlijn moet dit nieuw leven blazen in het zieltogende Entrepotgebied.Naast de nieuwbouw worden ook honderden gevels opgeknapt, een parkeergarage met dakpark gebouwd op de Persoonsdam en wordt het Nassauhavenpark opgeknapt. De bedoeling is dat er in dit park ook een ’waterspeeldernis’ komt.

:banana::banana::banana::banana::banana::banana:
See less See more
Status
Not open for further replies.
1 - 8 of 8 Posts
goed dat er weer vooruitgang in deze plannen zijn. Enorm veel ruimte hier voor nieuwe ontwikkelingen, ben benieuwd wat hier komt. Een aantal torens van 80-90meter aan de Maaskant aan bijde straatzijden lijkt me goed staan en zullen niemand hinderen, zo is het visueel ook gelijk meer verbonden met het centrum. De rest gewoon laag of 4tot8
See less See more
hier zijn al 3 threads voor nu...
Heb daarom maar ff rondgekeken voordat ik er ook 1 opende. ;)
Ik vind dit een erg goed plan, waarmee de buurt er flink op vooruit zal gaan.
Gelukkig zijn de moderators weer volop aanwezig om iedereen door te verwijzen het juiste topic, maar niet heus.
hier zijn al 3 threads voor nu...
Oeps, had alleen bij de R'dam sectie gezocht of er al wat stond. Dan mag deze wel weg Jan/andere mod
Gelukkig zijn de moderators weer volop aanwezig om iedereen door te verwijzen het juiste topic, maar niet heus.
Dat is wel gebeurt bij de thread die was geopend in het infrastructuur forum. Dus nu zijn er nog twee threads over dit topic actief. De thread in het Nederlandse Nieuws gedeelte bevat inmiddels de meeste informatie en reacties. Dus moeten we ons misschien daarop concentreren?

Daarnaast moeten we de mods ook wel een beetje krediet geven. Even een PM (naar Effes in dit geval) en de door mij gevraagde aanpassing (titel van thread in de nieuws sectie) was zo geregeld! En er wordt de laatste tijd zoveel nieuws in zoveel threads gepost, het is ook niet makkelijk om alles bij te houden. Dat lukt mij ook niet!

Maar deze thread mag van mij dus ook op slot. Als de plannen tot concrete projecten zijn uitgegroeid kunnen die projecten hun eigen topic krijgen in het projectnieuws gedeelte. (over 2-4 jaar?)
See less See more
^ Dankjewel. Laten we inderdaad hier verder gaan.
1 - 8 of 8 Posts
Status
Not open for further replies.
Top