SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 22 Posts

·
Registered
Joined
·
21 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Dat Nederlandse steden moeten verdichten is inmiddels een geaccepteerd gegeven. De komende decennia moeten er een miljoen woningen bij.

Dat is in ieder geval de ambitie van een aantal overheid- en marktpartijen. Zoals de G32, G4, VNG, Ministerie van BZK, Platform 31, Bouwend Nederland, IVBN, NEPROM.

Er wordt gesproken van een soort binnenstedelijke VINEX, want de ambitie is uitbreiding binnen bestaande stadsgrenzen te realiseren om het buitengebied te ontlasten.

Er wordt naar verschillende manieren gezocht om deze stedelijke verdichting op een goede manier uit te voeren. D.w.z dat de stad wel leefbaar blijft.

De Provincie Zuid-Holland heeft een interessante manier gevonden: langs en op brede stadswegen bouwen. Dit zijn vooral wegen in naoorlogse wijken die onnodig veel ruimte innemen en brede bermen kennen. Volgens een handreiking van de provincie ZH - die gemeentes moet inspireren - is hier volop ruimte voor verdichting. Zo kunnen deze wijken, die niet altijd een goed imago hebben, ook aantrekkelijker worden gemaakt. Volgens de provincie is er in Zuid-Holland op deze manier ruimte voor de bouw van 15.000 tot 25.000 woningen.

Wat vinden jullie van dit idee?

Lees meer op:
http://www.stadszaken.nl/mensen/wonen/1257/nieuwbouw-langs-brede-wegen-en-bermen/

http://www.stadszaken.nl/mensen/wonen/1258/bouwen-op-wegen-doen
 

·
Registered
Joined
·
897 Posts
Het maakt het lastig om wegen een upgrade te geven over de tijd heen, maar op sommige plaatsen zijn de bermen inderdaad breder dan je gevoelsmatig nodig hebt. Wel denk ik dat Rijkswaterstaat tegen gaat stribbelen aangezien ze juist bezig zijn zoveel mogelijk bomen langs provinciale wegen te kappen "wegens veiligheid".

Het antwoord op dit vraagstuk zal dus wel weer ergens in het midden liggen. (hier en daar een metertje beschikbare grond erbij na een stel eindeloze discussies)
 

·
Administrator
Joined
·
30,758 Posts
Ik fietse van de week over de President Rooseveltweg in Ommoord, da's dan zo'n weg zoals bedoeld in die studie. Mijn wijk is het niet maar ik kan me voorstellen dat het vele groen voor de bewoners een kwaliteit is, de bomen aan de kant van de weg is een prettig gezicht en zijn bepalend voor het karakter van de wijk. Ik vermoed dan ook niet dat je veel mensen blij gaat maken als je die bomen allemaal om gaat hakken om daar vervolgens stroken huizen neer te zetten.
 

·
Registered
Joined
·
8,190 Posts
Interessant! In Amsterdam zijn ze bijvoorbeeld bezig met zulke plannen bij de Gooiseweg, Cornelis Lelylaan, Jan Evertsenstraat(het gedeelte in Nieuw-West), Wibautstraat en er is zelfs een studie geweest om een deel van de A10 West om te vormen tot stadsstraat.Utrecht heeft, voor zover ik weet, nog niet echt van dit soort plannen, maar is wel bezig om brede verkeersriolen af te waarderen tot zogeheten stadsboulevards, waar minder ruimte is voor auto's en meer groen en bredere stoepen en fietspadenzoals dit plan in het westen van de stad:


Huidige situatie, zelfde plek

Of de recent voltooide 't Goylaan
 

·
Moderator
Joined
·
3,479 Posts
In Eindhoven is net een visie op het gebied rond het station/Fellenoord naar buiten gekomen. Ook hierin wordt een grote stadsweg omgetoverd tot een 'stadsboulevard' met hieromheen een fijnmazige mix van wonen, werken, ontmoeten en ontspannen:

 

·
The only way is up
Joined
·
91,312 Posts
^^ Ja idd, al was dat wel een extreem geval met een belangrijke snelweg dwars door het centrum.
Voor Rotterdam zou je kunnen denken aan Blaak en de Burgermeester van Walsumweg. Bij de laatste zou dan ook groen 'sneuvelen'.
 

·
Registered
Joined
·
3,285 Posts
^^

N7 in Groningen, Gaasperdammerweg. Genoeg gevallen waar het gebeurd. Alleen maken ze er nu veel parken van.

Voor Rotterdam zat ik te denken aan Overschie. De A10 West mogen ze van mij ook wat tunneltjes van maken.
 

·
Moderator
Joined
·
50,608 Posts
De Prinses Beatrixlaan in Rijswijk is ook een mooi voorbeeld om iets mee te doen. De ruimte is er zelfs al beschikbaar op deze 2 kilometer lange weg door het centrale deel van nieuw Rijswijk met een middenberm van 50 meter breed.

Het is een goed streven om zo te verdichten, maar wil je het goed doen dan moet je toch nog verder kijken. Het zou veel makkelijker moeten worden om willekeurige kleine loze ruimtes in de steden, maar vooral ook in buitenwijken te kunnen bebouwen. Dus gewoon de ruimte geven in bestemmingsplannen, veel meer menging van functies, afstappen van onrealistische parkeernormen, geen welstandscommissies meer die nieuwbouw nooit vinden passen in het ensemble. Nieuwbouw publieke voorzieningen zoals scholen en ziekenhuizen veel compacter maken en de hoogte in gaan. Parkeren onder de versmalde brede wegen, meer gebruik maken van compacte automatische parkeersystemen, en ga zo maar door.

Creatief ruimtegebruik, daar gaat het uiteindelijk om.
 

·
Banned
Joined
·
2,779 Posts
Opmerkingen zoals deze:
Het maakt het lastig om wegen een upgrade te geven over de tijd heen, maar op sommige plaatsen zijn de bermen inderdaad breder dan je gevoelsmatig nodig hebt. Wel denk ik dat Rijkswaterstaat tegen gaat stribbelen aangezien ze juist bezig zijn zoveel mogelijk bomen langs provinciale wegen te kappen "wegens veiligheid".
En deze:
Alleen die mensen die zich geen redelijke luchtkwaliteit kunnen veroorloven zullen op dat soort plekken terechtkomen.
Wekken bij mij de indruk dat men vergeet dat autoverkeer er in de toekomst anders uit zal zien. Naast het feit dat tegen 2040 het gros van de auto's elektrisch is, en dus schoon, zal zelfrijdend verkeer waarschijnlijk ook zorgen voor een flinke ontlasting van de verkeersdrukte.
 

·
Registered
Joined
·
7,793 Posts
De opkomst van elektrische rijden valt nogal tegen vooralsnog.

Inderdaad blijft het rubber een probleem en zal je altijd geluidsoverlast houden. Verschillende onderzoeken tonen aan dat geluidsoverlast een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van een kind.
 

·
Banned
Joined
·
2,779 Posts
Maar in een stad, waar de snelheidslimiet relatief laag is en waar veel gestopt en gestart wordt, zal het verdwijnen van het lawaai van een traditionele brandstofmotor wel een aardig verschil gaan maken.

Dus als dat niet genoeg is om de overlast te beperken, is de enige optie om die hele auto in de ban te doen. En dat is ook weer zo onrealistisch...
 

·
Registered
Joined
·
2,249 Posts
Moet mij een beetje denken aan de Willem de Zwijgerlaan in Leiden.

Daar is in 10 jaar een hoop hoogbouw langs de weg verschenen.
Ook is de weg zelf aangepast met minder kruispunten en 2 overkluizingen.
Er komt over een paar jaar een 3e overkluizing bij ter hoogte van de IJsselmeerlaan voor een nog beter doorstroming.

 

·
We exist
U/C
Joined
·
3,368 Posts
Mijn hemel de hele stad Tilburg waar ik woon stikt van zulke wegen die wel toe zijn aan wat verstedelijking, des te meer omdat een deel ervan helemaal niet zo groen is, maar eerder kaal.

Het beste voorbeeld van bestaande verdichting: Hart van Brabantlaan.

Het belangrijkste voorbeeld dat voor verbetering vatbaar is: Ringbaan-Zuid. Ook langs de Ringbaan-West en -Noord kan verdicht worden, maar wel met behoud van een aantal grote knoesten. Ook in de Spoorzone kan nog veel gedaan worden om het brede karakter knusser te krijgen. Maar of het ophoudt in de stad? Nee. Bijvoorbeeld Noord (waar ook de Stokhasseltlaan wel wat stedelijker mag, idem voor de Heikantlaan) maar vooral ook
- West (vervanging langs Baden Powelllaan en Rueckertbaan, nog meer aan de Cobbenhagenlaan)
- en zelfs de Reeshof. Die wijk is te dunbebouwd met te weinig voorzieningen om deze wijk te behoeden voor veel duur gemeentelijk onderhoud en talloze inbraken overdag. De Campenhoefdreef en Heereveldendreef zouden op den duur best stedelijke boulevards moeten kunnen worden, wat mij betreft zelfs ten koste van de huidige, rommelige bebouwing uit begin jaren '90 die over een jaar of tien best vervangen mogen worden.

Voor Breda denk ik aan de Claudius Prinsenlaan, Noordelijke rondweg en de Lunetstraat.

Eindhoven? Nog veel en veel meer. Her en der wordt al wat gedaan maar het kan natuurlijk veel meer voor een stad die streeft naar 70.000 extra man in 2050:

Montgomerylaan, Boschdijk (deels), Doctor Cuyperslaan, Rondweg, Huizingalaan, Churchilllaan, Sterrenlaan, Kennedylaan (gelijkvloers deel), Doctor Dorgelolaan, FELLENOORD, Karel de Grotelaan, Noord-Brabantlaan (deels) en nog veel meer plekken met een soortgelijk karakter. Eindhoven stikt ervan. En waarom Fellenoord vetgedrukt is? Omdat dit gigantische gedrocht het hardst toe is aan grootse veranderingen. De afgelopen tijd zijn de eerste ideeën naar buiten gekomen, zoals verder hier naar boven te zien is. Hoop gloort aan het einde van de tunnel.
 

·
Frans Woerden
Joined
·
30,633 Posts
Alle groenstroken langs de snelwegen volbouwen, je ziet het overal in dorpen en steden dat bomen om gezaagd worden en niet terugkomen. En dan de hele tijd dat gezeur over klimaatverandering. Straks is alles klimaatneutraal maar is er geen boom meer te bekennen. Laten we eens zuurstofneutrale wijken bouwen zodat we dan echt goed bezig zijn
 
1 - 20 of 22 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top