SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

· Fan van de Neudeflat
Joined
·
3,800 Posts
Het project past goed in de trend om je vooral te richten op de snelle hoofdroutes met frequente bussen. Vergelijkbaar met projecten als Maxx in Almere.

Op zich maakt dat het busvervoer wel aantrekkelijker (want sneller) en goedkoper voor de overheid (snelle bussen = minder busuren die betaald moeten worden). Het nadeel is wel dat loopafstanden naar de haltes langer worden, wat voor ouderen en gehandicapten niet echt aantrekkelijk is. Daarmee wordt het wel minder aantrekkelijk voor een belangrijke doelgroep, terwijl het de vraag is of het echt wel zoveel automobilisten uit de auto gaat trekken...

Anyway, het ziet er wel strak uit, ook die haltes. Ben inderdaad wel benieuwd hoe lang ze heel blijven...
 

· Fan van de Neudeflat
Joined
·
3,800 Posts
De Zuidtangent is een hoogwaardige buslijn tussen Amsterdam, Amstelveen, Schiphol en Haarlem, grotendeels op eigen busbanen. De lijn heeft inderdaad heel dure haltes. Zien er heel funky uit. Bieden alleen geen enkele beschutting voor de reiziger, maar daar gaat het niet om natuurlijk.

 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top