SkyscraperCity Forum banner

Nieuwe opzet van het ov in Tilburg: De top bus is in gebruik.

3314 Views 33 Replies 17 Participants Last post by  EuroMaster
Na lange tijd van afgesloten rijbanen en soms helemaal afgesloten wegen is het resultaat prachtig, mooie bushaltes door een italliaan ontworpen met een digitaal vertrek en aankomst borden en verhoogde ''perrons''.

(De letters op de digitale borden kunnen helaas niet echt goed vastworden gelegd op foto)


volgende foto's www.tilburgnet.com/forum


1 - 2 of 2 Posts
Plus dat ze me nietecht "hooligan-bestendig" lijken. Tik,Tik,PATS! weg designhokje.
Heb je opzich gelijk in, maar als er op straat één ding is dat vandalisme-proof moet zijn, dan zijn het wel abri's. Die dingen gaan vaker kapot dan je grootmoeder's heup! ;)
Nexxd said:
Ik vind het juist goed dat ze geen rekening houden met vandalisme. Zo'n hokje moet gewoon mooi zijn en als prettig ervaren worden door de gebruiker. En die zielige vandalisten moet je keihard straffen als je ze pakt en laten betalen voor de gemaakte schade. Ik vind het jammer dat alles tegenwoordig vandalisme-proof moet zijn. Straks leven we echt in een Matrix-wereld waar alles clean is en niks extra's is te vinden dan noodzakelijk.
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top