SkyscraperCity Forum banner

Nieuwe opzet van het ov in Tilburg: De top bus is in gebruik.

3306 33
Na lange tijd van afgesloten rijbanen en soms helemaal afgesloten wegen is het resultaat prachtig, mooie bushaltes door een italliaan ontworpen met een digitaal vertrek en aankomst borden en verhoogde ''perrons''.

(De letters op de digitale borden kunnen helaas niet echt goed vastworden gelegd op foto)


volgende foto's www.tilburgnet.com/forum


1 - 2 of 2 Posts
Het schijnt heel dik glas te zijn, maar dan is de uitdaging des te groter om het te mollen. Ik snap het materiaalkeuze ook niet echt. maarja. Het ziet er allemaal wel lekker modern uit en gelikt uit.
nou, de bussen zijn volgens mij niet nieuw, alleen hebben ze nieuwe stickers erop geplakt.
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top