SkyscraperCity Forum banner
1 - 8 of 8 Posts

· --------------
Joined
·
4,190 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Na lange tijd van afgesloten rijbanen en soms helemaal afgesloten wegen is het resultaat prachtig, mooie bushaltes door een italliaan ontworpen met een digitaal vertrek en aankomst borden en verhoogde ''perrons''.

(De letters op de digitale borden kunnen helaas niet echt goed vastworden gelegd op foto)


volgende foto's www.tilburgnet.com/forum


 

· --------------
Joined
·
4,190 Posts
Discussion Starter · #20 ·
Nou het is wel meer als een paar halte's! Een heel nieuw digitaal aankomst en vertrek systeem(met mega wall op cs). Er zijn ook een hoop nieuwe bussen.
 

· --------------
Joined
·
4,190 Posts
Discussion Starter · #22 ·
Er zijn ook een groot deel nieuwe bussen, deze nieuwe bussen hebben ook zo'n digitaal info systeem dat licht geeft. En zoiezo is er een neiuw interrieur in elke bus.
 
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top