SkyscraperCity Forum banner

Nieuwe opzet van het ov in Tilburg: De top bus is in gebruik.

3312 Views 33 Replies 17 Participants Last post by  EuroMaster
Na lange tijd van afgesloten rijbanen en soms helemaal afgesloten wegen is het resultaat prachtig, mooie bushaltes door een italliaan ontworpen met een digitaal vertrek en aankomst borden en verhoogde ''perrons''.

(De letters op de digitale borden kunnen helaas niet echt goed vastworden gelegd op foto)


volgende foto's www.tilburgnet.com/forum


1 - 1 of 1 Posts
De bushukjes zien er té design uit. Er horen bijvoorbeeld nog horizontale streepstickers op de doorzichtige glasplaat op kinderooghoogte om te voorkomen dat kinderen tegen de ruit lopen of rennen. Veel mensen zullen ook struikelen over het gekromde voetstuk van dit stuk glas. De grote matglas achterwand is vrij gevaarlijk, omdat die uitsteekt en als daar een scooterer of fietser loodrecht tegenaan rijdt, levert dat een grotere verwonding. Het matglas is waarschijnlijk prima voor graffiti. Het glazen dak zal al snel vol zitten met smerige aanslag van regen, bladeren en modder, en bovenop gegooide rommel.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top