SkyscraperCity Forum banner

Nieuwe opzet van het ov in Tilburg: De top bus is in gebruik.

3324 Views 33 Replies 17 Participants Last post by  EuroMaster
Na lange tijd van afgesloten rijbanen en soms helemaal afgesloten wegen is het resultaat prachtig, mooie bushaltes door een italliaan ontworpen met een digitaal vertrek en aankomst borden en verhoogde ''perrons''.

(De letters op de digitale borden kunnen helaas niet echt goed vastworden gelegd op foto)


volgende foto's www.tilburgnet.com/forum


21 - 34 of 34 Posts
nou, de bussen zijn volgens mij niet nieuw, alleen hebben ze nieuwe stickers erop geplakt.
Er zijn ook een groot deel nieuwe bussen, deze nieuwe bussen hebben ook zo'n digitaal info systeem dat licht geeft. En zoiezo is er een neiuw interrieur in elke bus.
Yep, er zijn een aantal nieuwe bussen. Maar er rijden ook nog een boel (hele) oude bussen rond die alleen een nieuw kleurtje hebben gekregen.
hier een overzicht's foto van een t-bus halte in goirle (dorpstraat):

't Ziet er wel strak uit...
...nu de bebouwing eromheen nog. (inkoppertje)
Ben benieuwd hoe het er over twee jaar uit ziet.
Ja tis goirle maar hoor (inkoppertje :) )
Winus said:
...nu de bebouwing eromheen nog. (inkoppertje)
Ik had het niet alleen over Goorl. ;)
Tis eigenlijk gewoon een simpelere uitvoering van de Zuid-Tangent, met goedkopere haltes en kleinere bussen?
Welke Zuid-tangent, die tangent moet wel dure haltes hebben dan...
De Zuidtangent is een hoogwaardige buslijn tussen Amsterdam, Amstelveen, Schiphol en Haarlem, grotendeels op eigen busbanen. De lijn heeft inderdaad heel dure haltes. Zien er heel funky uit. Bieden alleen geen enkele beschutting voor de reiziger, maar daar gaat het niet om natuurlijk.

Dat ziet er ookwel heel cool uit!
das een hele verbetering van wat er was. altijd als ik aan tilburg en ov dacht, dacht ik aan stinkende oude roze bussen met rood en wiite vierkantjes erop. die reden daar alleen maar rond.
21 - 34 of 34 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top