SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

· Illustrateur
Joined
·
13,815 Posts
Discussion Starter · #1 ·
omdat eindhoven airport flink aan het groeien is en het aandeel van de luchtmacht aldaar kleiner wordt, zal de kans groter worden dat ontwikkelingen door civiele bedrijven worden geregeld. een vervanging van de nu bestaande toren door een nieuwe lijkt mij een mooie manier om dat te benadrukken. het kan als een soort symbool dienen voor het vliegveld. ben benieuwd wat jullie ervan vinden. eigen idee, eigen ontwerpen. ze zijn rond de 50-70m

:cheers: :cheers2:

lekker strak:


multifuntie:


zarpzlipfel:


overzichtje:
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top