SkyscraperCity Forum banner

?

Niezidentyfikowany cień

1120 Views 6 Replies 7 Participants Last post by  henry hill


Chciałem kiedyś wrzucić to zdjęcie na UPC ale nurtował mnie ten cień na dole. Nie chciałem go usuwać w PSie bo wg mnie byłoby to nie fair. A skoro pojawił się taki konkurs tematyczny to wrzucam ;) Sam cień nie wiem skąd pochodzi (stąd tytuł) bo zdjęcie robione było dość dawno.
See less See more
1 - 7 of 7 Posts
tak pomiedzy 9 - 10
Moze jakosc nie jest powalajaca, ale zdjecie wg mnie cos w sobie ma ...
Poki co dam 10, a final zweryfikuje moje odczucia :p
W 9 przypadkach na 10 nie lubię sztucznego blura. No i jakość słaba, przeostrzone.
7/10
Ten cień to trochę na siłę mi się zdaje...
Paskudne, denerwujace rozmycie. Nic szczególnego. 6/10
Dobra fotografia nie potrzebuje żadnych dodatków. Tak mówią.

6/10
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top