SkyscraperCity Forum banner

Nijmegen 21-07-2009; impressie vierdaagse

2295 Views 10 Replies 7 Participants Last post by  AJW
Ik weet te weinig van de stad om veel inhoudelijk commentaar te leveren. Vragen over gebouwen en dergelijke kan ik niet voor je beantwoorden. Wel biedt deze serie hopelijk een goede sfeerimpressie van de stad tijdens de eerste, vrij rustige dag van Vierdaagse.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

3.8


Bedankt voor het kijken!
1 - 1 of 1 Posts
mooie serie qzzq! Wat is dat ding op foro 10? Kom er niet uit..
De Waalbrugpijler+fietswrak is ook erg mooi.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top