SkyscraperCity Forum banner

Nijmegen 21-07-2009; impressie vierdaagse

2300 Views 10 Replies 7 Participants Last post by  AJW
Ik weet te weinig van de stad om veel inhoudelijk commentaar te leveren. Vragen over gebouwen en dergelijke kan ik niet voor je beantwoorden. Wel biedt deze serie hopelijk een goede sfeerimpressie van de stad tijdens de eerste, vrij rustige dag van Vierdaagse.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

3.8


Bedankt voor het kijken!
1 - 1 of 1 Posts
Dat is de Marikenstraat, genoemd naar Mariken van Nieumeghen.
Dat winkelcentrum op foto 30 en verder ziet er zeer geslaagd uit!
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top