SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 79 Posts

·
Registered
Joined
·
1,157 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
NIMBY van het jaar-verkiezing

Ze zijn een doorn in het oog van iedere doorgewinterde (hoog)bouwliefhebber: typische NIMBY-gevallen. Wikipedia zegt er het volgende over: 'NIMBY is een acroniem van het Engelse Not In My Back Yard (Niet in mijn achtertuin), hetgeen betekent dat er vaak tegenwerking komt tegen overheidsplannen door de mensen die daar in de buurt van de toekomstige ontwikkelingen wonen.'

Wat Amsterdam betreft kan ik legio voorbeelden noemen. Protest van buurtbewoners in Amsterdam-Noord tegen de komst van twee torens bij het Buikslotermeerplein, omdat deze volgens hen 'te stedelijk' zouden zijn. (Je woont in de hoofdstad, remember?) Berucht zijn de Nieuwmarktrellen tegen de komst van de metro, in 1975.

Laatst was er protest van buurtbewoners tegen de sloop van het Wibauthuis omwille van nieuwbouw van de Universiteit van Amsterdam. (Het Wibauthuis wordt zo'n beetje ieder jaar verkozen tot het lelijkste gebouw van Amsterdam......) Helaas kon ik er geen bericht meer van vinden, maar bij de laatste editie van de marathon van Amsterdam waren mensen tegen het gemotoriseerde verkeer dat die dag door het Vondelpark moest. Uitlaatgassen zouden slecht zijn voor de boompjes. (Dat park ligt midden in een stad vol met auto's :sleepy:.)

Plaats hier dus de zieligste, ergerlijkste en grappigste NIMBY-gevallen die je bent tegengekomen. Irritatie moet je namelijk niet opkroppen maar eruit gooien. Het lijkt me leuk om dan aan het einde van het jaar eventueel een verkiezing te houden!
 

·
Registered
Joined
·
1,157 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Okay, dan zal ik aftrappen:

De Hallen stuit op weerstand buurt

Een groep bewoners van de Bellamybuurt in Oud West is fel tegen het plan van het mega-uitgaanscentrum De Hallen. Ze vinden het plan veel te grootschalig en vrezen grote verkeersdrukte en overlast van luidruchtig uitgaanspubliek. Over ruim anderhalf jaar moet de voormalige tramremise zijn omgebouwd tot een cultureel centrum met twee poppodia, een theaterzaal, restaurants en een bioscoopcomplex. Elke avond kunnen hier maar liefst 5000 mensen uitgaan. De buurt noemt het project megalomaan. Tijdens de raadscommissie vergadering van 15 maart zijn ze van plan hun massaal te protesteren.

Bron: AT5.
 

·
Rick Bakker
Joined
·
5,340 Posts
Veel weerstand tegen plan ’t Buitenhof

CULEMBORG – De hoogte van de appartementen, de verkeersdruk op de Westersingel en het niet mogen communiceren van de klankbordgroep met de achterban. Daar draaide het donderdagavond om bij negen personen die gebruik maakten van het spreekrecht bij de behandeling van het plan ’t Buitenhof in de gemeenteraad. De inspraak nam zoveel tijd in beslag dat voor een raadsdebat geen tijd was. Het debat is uitgesteld tot 14 april.

,,Als de plannen doorgaan zoals ze er nu liggen, zal de molen vaker gesloten blijven’’, bracht molenaar L.Tiggelman naar voren. Verlies van zicht in zuidwestelijke richting als gevolg van de hoogte van de appartementen is zijn argument. ,,Het meeste slecht weer komt uit die hoek en als ik dat niet meer zie aankomen kunnen er ongelukken gebeuren’’, merkte de molenaar op.

Bewoonster van de Kalkhovenstraat Stevens betreurde het verlies van uitzicht op de spoordijk door de geplande appartementencomplexen. ,,Het is een prachtig gezicht om treinen te zien aankomen’’. Van der Poel had moeite met het appartementencomplex op de Westersingel en vond dat er van inspraak geen sprake was geweest. Van de Vlist was dat ook van mening. Ze adviseerde de gemeenteraad de omwonenden serieus te nemen en het plan niet goed te keuren. Van ’t Veer wees op de sterke toename van het verkeer op de Westersingel sinds de binnenstad autoluw is en vreesde dat dit nog erger wordt. Hij vond dat er te weinig groen en speelgelegenheid is opgenomen in ’t Buitenhof. Poort vroeg aandacht voor de flora en fauna en de verkeersveiligheid op de Westersingel. Wielemaker stelde dat de hoogte van De Burcht niet aansluit bij de omgeving en waarschuwde voor verkeersoverlast. ,,Met de 112 handtekeningen is alleen iets cosmetisch aan de appartementencomplexen gedaan. Op veldjes van 12x12 meter valt geen balletje te trappen’’, merkte Bronk op. Zowel raadslid Kroeze (SP) als Jonker (VVD) deelden mee dat in hun plan 1800 m2 is uitgetrokken voor speelterrein.

Meerdere raadsleden vroegen opheldering over werkwijze van de klankbordgroep, die niet mocht communiceren met de achterban. ,,Ik zit met een gigantisch probleem. Is de zwijgplicht van de klankbordgroep voor of na november 2004 ingesteld?’’ vroeg C. Romijn (PvdA). J. van Zutphen (CDA) constateerde dat het proces niet goed is verlopen. Het gekozen traject is door het vorige college begin 2004 ingang gezet. Desalniettemin nam wethouder L. Jacobs de verantwoording. Ze betreurde de gang van zaken. ,,Ik heb met het resultaat te maken. Het gaat hier om een praatplan dat moet worden uitgewerkt’’, aldus Jacobs. Ze beloofde de omwonenden hierbij te betrekken. De SP vroeg de wethouder het plan in te trekken. ,,Dat is aan de raad. Het presidium heeft het op de agenda gezet’’, aldus voorzitter F. Moree.

www.culemborgsecourant.nl
 

·
Helder
Joined
·
2,689 Posts
Bij ons staat om de hoek zo'n opvangtehuis voor ex-verslaafden van de Keileweg gepland. Ik werd opgeroepen om te protesteren bij het stadhuis door een aanplakbiljet met allerlei emo-argumenten.
Ik vind dat iedereen een plaats moet hebben in onze maatschappij. Die stelletje ego's moeten maar eens op de Keileweg gaan kijken wat voor een drama daar plaats vindt. :cry: En nogmaals: het gaat om EX-verslaafden die weer een kans moeten krijgen.
 

·
-
Joined
·
3,634 Posts
Start bouw Utopolis Emmen

Op 14 april wordt begonnen met de bouw van de megabioscoop aan de Frieslandroute in Emmen. "De mensen die bezwaar hadden ingediend, hebben aangegeven niet naar de rechter te stappen. Voor ons zijn er geen belemmeringen meer", aldus Boudewijn Muts, directeur van bioscooponderneming Utopia Groep. Hij gaat ervan uit dat in november dit jaar de bioscoop open gaat.

Muts was donderdag in Emmen om in notariskantoor Kral & Schukken het contract te tekenen dat de grondovername regelt. Het levert de gemeente circa een half miljoen euro op. Het totale project kost acht miljoen euro. Dit is een miljoen euro meer dan in 1998 begroot. "Onder meer de prijs van staal is gestegen", verklaart Muts. Het plan gaat uit van een bioscoop met zeven zalen en dertienhonderd stoelen. Het onderkomen verrijst naast het in aanbouw zijnde politiebureau.

Dat het zo'n zeven jaar heeft geduurd voordat de schop de grond in kan, heeft onder meer te maken met bedenkingen van de provincie. Het plan past niet binnen het zogeheten Provinciaal Omgevings Plan (POP). Toch gaf de provincie haar zegen aan het project. Een stel dat op circa veertienhonderd meter afstand woont, diende een bezwaarschrift in omdat de megabioscoop hun uitzicht zou bederven. Het protest werd ongegrond verklaard door een commissie voor bezwaarschriften.

Tien jaar

Volgens Muts zit er in Nederland gemiddeld tien jaar tussen het eerste contact met de overheid en de opening van een bioscoop. "In andere landen weet je als ondernemer aanmerkelijk sneller waar je aan toe bent." Toch zegt hij zeer te spreken te zijn over de inzet van de gemeente en de provincie. Het bioscoopplan in Emmen gaat ook uit van 300 vierkante meter horecaruimte. Hoewel de gemeente de deur op een kier heeft gezet voor de komst van gokhallen, zegt Muts niet op zoek te zijn naar een gokhallenexploitant voor deze ruimte.

Bron: Dagblad van het Noorden


Gebruikte argumenten van de tegenstanders: horizon- en lichtvervuiling (op 1400 meter afstand!) en angst voor toename verkeer op de Frieslandroute (al een van de drukste wegen naar Emmen).

Miereneukerij ten top, toch walgelijk dat zulke mensen de boel zo kunnen vertragen.
 

·
-
Joined
·
3,634 Posts
Import NIMBY's:

Hoogeveen: ‘Niet zeuren over stank op platteland’

Stedelingen die op het platteland gaan wonen, moeten minder ruimte krijgen om te klagen over stank, stof of lawaai afkomstig van boerenbedrijven. Dat vindt de gemeente Hoogeveen (Dr). De gemeente wil milieuregels schrappen die agrarische bedrijvigheid belemmeren.

Dat schrijven burgemeester en wethouders van Hoogeveen in een brief aan de ministers Dekker (Vrom) en Veerman (LNV) en aan de leden van beide vaste Kamercommissies. Ze pleiten daarin voor de invoering van het begrip ‘plattelandswoning’. Daarvoor zouden dezelfde, soepeler regels moeten gaan gelden als voor een bedrijfspand. Dat geeft ondernemers meer ruimte om uit te breiden en omwonenden minder houvast om klachten in te dienen.

Volgens CDA-kamerlid Jan Mastwijk, woonachtig in Hoogeveen, is het hard nodig dat er iets gedaan wordt. Hij vindt het ‘de wereld op zijn kop’ dat mensen van buitenaf de boeren dwars zitten. „Mensen die graag op het platteland willen wonen, hebben niet gauw de neiging ook de bijbehorende lasten te accepteren. Voor de CDA-fractie is het simpel: als je in agrarisch gebied een mooi boerderijtje wilt kopen, moet je niet zeuren over lawaai van een trekker of over strontlucht als er een keer mest wordt uitgereden.”

OOGST, maandag 9 mei 2005

Geloof het of niet, maar die klachten gaan zelfs over kerkklokken die luiden, hanen die kukelen enz.
 

·
Rotterdammer!
Joined
·
14,104 Posts
Er is hier in gemeente Albrandswaard nog discussie over een torentje of die wel 25 meter hoog mag worden (belemmering van je uitzicht, schaduw, ander gezeik)

In Rotterdam zeiken sommige mensen over de F1-demonstratie in augustus (slecht voor het milieu, verstoring van de kerkdienst op zondag)

De marathon in Rotterdam mag ook niet een uur eerder gehouden worden (vanwege de kerkdiensten)

De Calypso-locatie (te veel schaduw door gepland torentje)
 
1 - 20 of 79 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top