SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

·
Employee of the Year !
Untethered Soul
Joined
·
1,376 Posts
Discussion Starter · #4 ·
Goh, later wellicht, als ik nog eens naar R'dam ga.
Dit zijn de enige leuke foto's die ik had uit mijn dagje R'dam.
Het spijtige aan R'dam is dat de hoge gebouwen verspreid over de stad liggen, en je niet makkelijk een mooie skyline op 1 foto kan hebben.

R'dam, zeg ik u !
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top