SkyscraperCity Forum banner

?

Noc nie śpi

1352 Views 9 Replies 6 Participants Last post by  henry hill
1 - 3 of 3 Posts
Ja zostawiam takie siedem i pół i podpisuję się pod ogólnym wnioskiem grzechool'a. Ptaki to minimum do "wymiany". Pomysł i miejscówka bardzo dobre. Myślę, że powinieneś jeszcze wrócić w to miejsce i "dostrzelać" parę ujęć. :cheers:
^^ A czemu nie wymuskać kadrów Szczecina? Może dlatego nie ma "z nim" kalendarzy?

Często spotykam się właśnie z takim podejściem u pracowników.

Nie umiem czegoś -> wstydzę się -> nie nauczę się -> zamieniam nieumiejętność w atut -> odwołuję się do gorszych, "innych", pojęć niewymiernych, sztuki etc - > zjeżdżam tym samym poziom niżej. Ostatecznie patrzę na tych co potrafią z zawiścią, niezrozumieniem, szydzę za plecami, mam pretensje do innych. W tym czasie pan X i pani dopracowali by z dziesięć razy swoje braki, czy poszerzyli horyzonty i poszli poziom wyżej.

Wszystko siedzi w głowie i w tej pierwszej myśli ....

:cheers:
^^ W tej edycji wyczerpałem już limit "mądrowania się". :D Wybacz że padło na Twój temat. ;)

Przy okazji: podoba mi się Twój avatar. :D
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top