SkyscraperCity Forum banner

?

1 - 1 of 1 Posts

· Richelieu znad zapory
Joined
·
10,439 Posts
Grzechool stworzył z tego zdjęcia coś świetnego. Nad takim bym myślał czy nawet 10 by nie wystawić :) No ale za to niestety - 6/10
Strasznie chaotyczne i jakość też daje wiele do życzenia. A szkoda, bo fajna fotka mogła wyjść, jak pokazał Grzechool
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top