SkyscraperCity Forum banner

Nog meer Amsterdam: Omval

1707 Views 15 Replies 15 Participants Last post by  CborG
23-03-05

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.
us]


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.
See less See more
30
1 - 16 of 16 Posts
#'s 4, 25, 29 en 30 zijn mijn favorieten.

Koninklijke Philips Electronics? Gaan we nu ook al Nederlands en Engels door elkaar gebruiken tegenwoordig?
Breitner had eigenlijk wat meer richting de Amstel moeten staan. Dan zouden foto 29 en 30 er nog beter uit hebben gezien. Maar daar kan Gosee niks aan doen, daarom: :eek:kay:
Mooie serie Gosee. Zitten leuke foto's tussen, maar net als JAn en Winus vind ik foto 30 wel een van de mooiste.
Mooie serie... met als topper 25! en 30 uiteraard
29 en 30 zijn heel mooi. Maar de rest mag er ook wezen! :)
Dit is toch zoveel mooier, dan dat lelijk gebiedje rond de Arena...
Heel mooi, Gosee! Ook ik sluit me aan bij iedereen die 29 en 30 mooi vindt. Kijkend naar 29 en 30 zou ik Delta Lloyd willen oproepen die jaren ' 70 blokkendoos tegen de vlakte te gooien en er iets anders neer te zetten, wat past bij de rest van het gebied.

De HvA zal in de toekomst hopelijk verdwijnen, evenals de portiekflatjes aan de Mr. Treublaan, dan kan die outdated Delta Lloyd blokkendoos niet achterblijven...Maar goed, voor het zover is zijn we wel weer minstens twintig jaar verder...
See less See more
Foto 5 en foto 6 heb ik vanaf het terrein van het aanwezige watersportbedrijf genomen. Daar is nog genoeg ruimte voor wat leuks. Dat sluit mooi aan op de DWR torens.
Mooi foto's zeg! Ik heb het gebied nog nooit 'af' gezien... Kun je nagaan hoe lang ik al niet meer in dat deel van Amsterdam ben geweest... Ik blijf toch trots op het feit dat ik grotendeels de maatvoering van de Mondriaan-toren heb gedaan (voor een toen stuurloze student die niet wist wat ie wilde toch best aardig...heheh). Hij staat er nog steeds, dus het is goed gekomen gelukkig ;-)
See less See more
Zit op school op de Leeuwenburg HvA, naast de Rembrandt> Zo kan ik elke dag genieten van de schoonheden als de Breitner, Mondriaan en de Rembrandt. Goeie foto's, Herken veel foto standpunten.
Echt het mooiste hoogbouw district van Amsterdam, nu nog dan. Zuid As haalt zo direct de Omval misschien in, jammer genoeg niet in hoogte.
See less See more
De Omval heeft altijd iets weg van de Canary Wharf :D
Inderdaad, met die uitspraak ben ik het wel eens. Het Amsterdamse Canary Warf. De laatste 2 foto's zijn erg goed, de rest mag er ook prima zijn. Zo wil een bedrijf zijn gebouwen zien.
Lekkere serie 6, 22, 29 en 30 vind ik de mooiste
1 - 16 of 16 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top