Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 22 Posts

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #2 ·
......
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #3 · (Edited)
คมนาคมเตรียมหารือสปป.ลาว ทำรถไฟความเร็วสูงหนองคาย


โดย ผู้จัดการรายวัน
5 พฤศจิกายน 2553 10:39 น.

ASTVผู้จัดการรายวัน -คมนาคมเตรียมหารือสปป.ลาวดันรถไฟความเร็วสูง เตรียมพิจารณาจุดผ่านแดนที่หนองคายใหม่ เบื้องต้นต้องสร้างสะพานข้ามโขงใหม่รับรถไฟ ส่วนมุลค่าโครงการ และแบ่งสัดส่วนต้องพิจารณาอีกครั้ง

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 นี้ กระทรวงคมนาคมจะมีการหารือร่วมกับคณะผู้บริหารจากกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อพิจารณาแนวทางในการพัฒนาเส้นทางรถไฟ เพื่อรองรับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระหว่าง 3 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน สปป.ลาว และไทย ที่มีเส้นทางจากคุณหมิง มายังเวียงจันทร์ และเชื่อมต่อกับชายแดนประเทศไทยที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งเบื้องต้นจะมีการพิจารณาจุดผ่านแดนระหว่างประเทศใหม่ โดยจะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเพื่อใช้สำหรับเส้นทางรถไฟดังกล่าวด้วย

“เส้นทางเดิมที่เรามีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว คงเอามาใช้ไม่ได้เพราะสะพานนั้นใช้สำหรับเดินรถและมีรางรถไฟที่เชื่อมไปยังสถานีท่านาแร้ง ของสปป.ลาว ซึ่งถ้าในอนาคตมีรถไฟความเร็วสูงคงจะมีปัญหาแน่นอน เนื่องจากต้องปิดสะพานและให้รถไฟผ่านหลายครั้งในแต่ละวัน ดังนั้นในการหารือครั้งนี้คงต้องมีการพิจารณาการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ขึ้น และต้องมาดูด้วยว่าจะมีมูลค่าโครงการเท่าไหร่ และจะใช้เงินลงทุนร่วมกันในสัดส่วนเท่าใดด้วย ซึ่งหลังจากหรือครั้งนี้แล้วคงจะเริ่มมีความชัดเจน”นายสุพจน์ กล่าว

นายสุพจน์ กล่าวว่า ในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ในเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย ที่เริ่มมีความชัดเจนแล้วว่าจะเริ่มพัฒนาก่อนเป็นเส้นทางแรกนั้น หลังจากที่รัฐสภามีมติเห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนากิจการรถไฟระหว่างราชอาณาจักรไทยกับจีน ขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการความร่วมมือไทย-จีน ที่มีตนเป็นประธาน จะเริ่มขั้นตอนในการเข้าเจรจาอย่างเป็นทางการกับทางประเทศจีน เพื่อกำหนดรูปแบบการก่อสร้าง การลงทุน และบริหารการเดินรถ ให้มีความชัดเจนอีกครั้ง ว่าแต่ละฝ่ายจะมีการแบ่งสัดส่วนอย่างไร ก่อนที่จะสรุปและเสนอต่อรัฐสภาอีกครั้ง เพื่อพิจารณาเห็นชอบ จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

“ระยะเวลาคงยังระบุไม่ได้ว่าจะใช้เท่าไหร่ แต่เราจะเร่งให้ได้ตามแผนเบื้องต้นที่วางไว้ในปี 2554 ว่าจะต้องมีความชัดเจน เพราะตอนนี้ประเทศลาว จะเริ่มก่อสร้างแล้ว”นายสุพจน์ กล่าว

อย่างไรก็ตามในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงนั้น ล่าสุดสปป.ลาวได้เริ่มดำเนินโครงการไปแล้ว โดยตามแผนกำหนดจะเริ่มงานก่อสร้างในเดือนเม.ย.2554 แล้วเสร็จในภายใน 4 ปี ส่วนประเทศไทยนั้น ในเบื้องต้นการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้ออกแบบก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-หนองคายเรียบร้อยแล้ว โดยรูปแบบจะเป็นทางคู่ แต่รถไฟความเร็วสูงจากจีนมาลาวจะเป็นทางเดี่ยว ร.ฟ.ท.จึงต้องปรับแบบก่อสร้างให้เป็นทางเดี่ยว แต่บางช่วงจะเป็นทางคู่ เพื่อการสับหลีกหรือในช่วงที่ต้องลอดอุโมงค์ ซึ่งคาดว่าหลังจากโครงการดังกล่าวผ่านขั้นตอนการเจรจา และสามารถลงนามความร่วมมือได้ตามกรอบเบื้องต้นที่กำหนดให้เสร็จสิ้นภายในปี 2555 แล้ว จากนั้นจึงจะเริ่มดำเนินงานก่อสร้างได้ภายในปีเดียวกัน

ทั้งนี้ในรูปแบบกรอบการเจรจาดังกล่าวจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ การประชุมระดับรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่าย และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาด้านเทคนิคและการดำเนินการ โดยสาระสำคัญของกรอบการเจรจาประกอบด้วย ความร่วมมือในการพัฒนากิจการรถไฟเส้นทางหลัก 5 เส้น ทาง คือ กรุงเทพฯ-หนองคาย , กรุงเทพฯ-ระยอง , กรุงเทพฯ-สุดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย (ปาดังเบซาร์) , กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี และกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยการให้ความร่วมมือเรื่องการก่อสร้างเส้นทาง และการบริหารกิจการรถไฟในเส้นทางดังกล่าว รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี และทรัพยากรของแต่ละประเทศอย่างเหมาะสม

http://www2.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9530000156190
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #4 · (Edited)
ไทย-ลาวเล็งสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงรองรับรถไฟเร็วสูง

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 22 เม.ย. 2554 00:00

ไทย-ลาว เตรียมสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง รองรับรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน-ลาว
ชี้ไม่สะดวกหากต้องปิดสะพานประมาณ 2 ชั่วโมงต่อวัน
เชื่อโครงการเป็นประโยชน์แม้โครงการรถไฟไทย-จีนไม่เกิดขึ้นตามแผน

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า

ไทยและลาวมีแนวคิดจะดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยและลาวเพิ่มขึ้นอีกย
1 แห่ง โดยจะสร้างใกล้ๆกับสะพานข้ามแม่น้ำโขงเดิมที่จังหวัดหนองคาย
เพื่อรองรับระบบรางโดยเฉพาะ เบื้องต้นจะสร้างเพื่อรองรับรางขนาดมาตรฐาน หรือ 1.435
เมตร จำนวน 1 ราง และรางขนาด 1 เมตร จำนวน 2 ราง
เนื่องจากสะพานเดิมต้องปิดถนนเป็นเวลาประมาณ 30 นาที เมื่อมีขบวนรถไฟผ่าน
เฉลี่ยต้องปิดถนนเป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงทุกวัน ซึ่งไม่สะดวก

นอกจากนี้จะเป็นการสร้างสะพานรองรับโครงการรถไฟความเร็วสูงจากจีน-ลาว-ไทย
ซึ่งลาวอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในประเทศ
ขณะที่ไทยยังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อลงนามเอ็มโอยูในกรอบความร่วมมือรถไฟไทย-จีน
ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนั้น คาดว่า ลงทุนร่วมกันประเทศละ 50 ต่อ 50

แต่ระยะแรกนี้ ลาวได้ขอให้ไทยดำเนินการสำรวจออกแบบก่อน
ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะได้เสนอเรื่องดังกล่าวไปให้ ครม.พิจารณาอนุมัติงบประมาณต่อไป
คาดว่าจะเริ่มงานก่อสร้างได้ในปี 55
ส่วนหากสร้างสะพานแล้วโครงการรถไฟไทย-จีนไม่เกิดขึ้นตามแผน
โครงการนี้ก็ยังเป็นประโยชน์
เพราะจะช่วยรองรับการขยายตัวของรถไฟเส้นทางหนองคาย-เวียงจันทน์
ซึ่งจะเพิ่มเที่ยววิ่งในอนาคตแน่นอน

นายสุพจน์ กล่าวถึงเรื่องการขนส่งสินค้าผ่านแดนระหว่างประเทศไทย-ลาว ว่า
ไทยขอให้ลาวผ่อนผันการเสียภาษีสำหรับสินค้าผ่านแดนในเส้นทางหมายเลข 8 และ 12
เพิ่มเติม จากปัจจุบันที่ผ่อนผันในเส้นทางหมายเลข 9 เนื่องจากเส้นทางหมายเลข 9
อ้อมผู้ประกอบการขนส่งไม่นิยมใช้บริการ แต่นิยมใช้เส้นทางหมายเลข 8 และ 12
จึงขอให้มีการผ่อนผันเช่นกัน ซึ่งลาวได้รับปัญหาไปพิจารณา
อย่างไรก็ตามยังได้มีความร่วมมือในการแก้ปัญหาการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ไฮ-คิว
ข้ามประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ตู้คอนเทนเนอร์จากไทยจะมีขนาดเกินกว่ากฎหมายกำหนด
ทั้งเรื่องของความยาวที่เกินประมาณ 30 ซม. และความสูงเกินประมาณ 0.80 เมตร

ซึ่งได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกไปตรวจสอบมาตรฐานของตู้คอนเทนเนอร์
พร้อมให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท
ไปสำรวจสะพานและทางลอดว่าจะสามารถรองรับได้หรือไม่
หากสามารถรองรับได้อาจผ่อนผันการขนส่งในบางเส้นทาง.


https://www.thairath.co.th/content/165797
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #5 · (Edited)
หนองคายลุ้นสะพาน2ชั้นข้ามโขง

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2013

หนองคายดันสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ใกล้กับสะพานแห่งแรก รองรับไฮสปีด-รถไฟ-รถยนต์ รูปแบบสะพาน 2 ชั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แนะใช้งบเหลือจ่ายของทล.ปี 56 จำนวน 40 ล้านบาท ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดก่อนที่จะเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันเปิดใช้งานปี 60 ด้านปลัดคมนาคมมึน แจงทล.งบไม่มีเหลือจ่ายวอนส.ส.ผลักดันรัฐบาลให้การสนับสนุน

แหล่งข่าวระดับสูงของกรมทางหลวงเปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมที่แขวงการทางจ.หนองคายโดยพล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในโอกาสเดินทางไปตรวจราชการและติดตามงานในพื้นที่ในช่วงวันที่ 19-21 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งในที่ประชุมพบว่านายพงศ์พันธ์ สุนทรชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.หนองคาย ได้มีการเสนอให้ใช้งบประมาณเหลือจ่ายของกรมทางหลวง(ทล.)ปี 2556 จำนวน 40 ล้านบาท เพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่คู่ขนานไปกับสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งแรก โดยให้สามารถใช้งานได้กับรถไฟ-รถไฟฟ้าความเร็วสูงและรถยนต์ไปพร้อมกัน

"มีการเสนอสร้างรูปแบบสะพาน 2 ชั้น โดยชั้นล่างรองรับรถไฟความเร็วสูงและรถไฟมิเตอร์เกจ มีรางทั้งหมด 3-4 ราง ส่วนชั้นบนเพื่อรองรับรถยนต์ ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ว่าอาจจะให้รองรับเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็ก ส่วนรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่จะให้ใช้สะพานเดิมตามปกติ แต่อาจจะปรับปรุงสะพานด้วยการเทลาดพื้นผิวใหม่ให้การใช้งานอย่างสะดวกยิ่งขึ้นเนื่องจากปัจจุบันมีการก่อสร้างรางรถไฟคร่อมอยู่บนสะพาน ทำให้การใช้รถยนต์ไม่สะดวก"

สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้มี 2 แนวทางคือก่อสร้างทางฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของสะพานเดิม และจากการพิจารณาร่วมกันในการตรวจพื้นที่เห็นว่าควรจะสร้างด้านฝั่งซ้ายของสะพานเพราะจะมีความเหมาะสมมากกว่าเนื่องจากจะไม่ติดอุปสรรคในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพียงทำทางเบี่ยงออกเท่านั้นและด่านเดิมก็ไม่ต้องย้าย สำหรับฝั่งสปป.ลาวก็ควรให้มีการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติม โดยแจ้งให้สปป.ลาวจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินไว้ให้ชัดเจน แต่แบบและการก่อสร้างจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายไทย

ด้านนายพงศ์พันธ์ สุนทรชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.หนองคาย กล่าวว่ารูปแบบการก่อสร้างเนื่องจากสะพานเดิมมีรถบรรทุกสัญจรผ่านจำนวนมากจึงเห็นสมควรให้ทล.สร้างสะพานแห่งใหม่เพื่อรองรับรถบรรทุก แต่แผนเดิมพบว่ามีการนำเสนอให้เป็นสะพานข้ามรถไฟความเร็วสูงจึงควรสร้าง 2 ชั้นโดยชั้นล่างสำหรับรถไฟและชั้นบนสำหรับรถยนต์ โดยไม่ต้องทำทางเดินเท้าสำหรับคนข้าม แต่ให้ไปใช้สะพานเดิมแทนเพื่อความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมืองของทั้ง 2 ฝั่ง

"เห็นว่าทล.ควรเจียดงบเหลือใช้ของปี 2556 มาเพื่อใช้ในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดพร้อมกันไปเลย ซึ่งแนวคิดยังไม่ลงตัวที่ว่าสำหรับรถยนต์ขนาดเล็กให้ใช้สะพานเดิมในการสัญจร แต่ในช่วงเวลาที่มีขบวนรถไฟวิ่งข้ามสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งเดิมก็ให้รถยนต์ขนาดเล็กมาใช้เส้นทางรถบรรทุกบนสะพานแห่งใหม่แทน แต่ต้องดูผลการศึกษาประกอบการพิจารณาอีกครั้ง"

ต่อเรื่องนี้พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทล.ไปพิจารณาหาแนวทางจัดสรรงบประมาณแล้ว แต่ในเบื้องต้นทราบว่างบปี 2556 มีไม่เพียงพอ ซึ่งจะต้องหารือกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่เพื่อหาทางให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนต่อไป

อย่างไรก็ดีขณะนี้ ยังไม่ได้สรุปความชัดเจนในเรื่องเจ้าภาพดำเนินการตลอดจนแหล่งงบประมาณ โดยจะต้องเร่งหารือกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องอีกครั้งทั้งไทยและสปป.ลาว ส่วนรูปแบบสะพาน 2 ชั้นน่าจะเป็นไปได้ยาก แต่ก็ต้องพิจารณาตามแนวทางของบริษัทที่ปรึกษาอีกครั้งว่าความเหมาะสมจะออกมารูปแบบใด ซึ่งในเบื้องต้นจะเร่งหางบและหาตัวผู้รับจ้างเพื่อศึกษาความเหมาะสมให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

สอดรับกับนายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า ในเบื้องต้นจากการพิจารณางบเหลือใช้ของปี 2556 แล้วพบว่าไม่มีแล้วเนื่องจากได้จัดสรรไปในแต่ละโครงการหมดแล้ว ซึ่งจะได้นำเสนออย่างเป็นทางการถึงผู้บริหารกระทรวงคมนาคมต่อไป โดยอาจต้องใช้งบในปี 2557 เพื่อการศึกษาในโครงการนี้

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2,840 วันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

http://www.thanonline.com/index.php...d=180928:2&catid=128:-real-estate-&Itemid=478
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #6 ·
บูมหนองคายเขตศก.พิเศษ-เมืองใหม่ไฮสปีด "บิ๊กจิน"ถกลาวผุดสะพานข้ามโขงเพิ่ม1แห่งเชื่อมรถไฟไทย-จีน

updated: 12 มี.ค. 2558 เวลา 00:55:10 น.
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

"ประจิน" ควงรัฐบาลจีนลงพื้นที่หนองคาย ดูจุดเชื่อมรถไฟ 3 ประเทศ "ไทย-ลาว-จีน" เล็งสร้างสะพานข้ามโขงแห่งใหม่ รัศมีห่างสะพานมิตรภาพเดิม 1 กม. รับรางไฮสปีดเทรนจากคุนหมิง บูม "สถานีนาทา" ศูนย์กระจายสินค้าอาเซียน-เร่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษรองรับ คลุมพื้นที่ 3 อำเภอ "โพนพิสัย-ท่าบ่อ-ศรีเชียงใหม่" เป็นฮับการค้า-โลจิสติกส์

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันที่ 11 มีนาคม 2558 มีการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีนครั้งที่ 3 ที่ จ.หนองคาย พร้อมกับลงพื้นที่ดูจุดก่อสร้างสถานีหนองคายซึ่งในอนาคตจะเป็นจุดเชื่อมรถไฟจีน-ลาวที่เวียงจันทน์ โดยรัฐบาลจีนกับรัฐบาลลาวกำลังจะเซ็นสัญญาในปีนี้ คาดเริ่มก่อสร้างปี 2559 พร้อมกับรถไฟไทย-จีน เส้นทางนองคาย-นครราชสีมา-แก่งคอย-มาบตาพุด และแก่งคอย-กรุงเทพฯ ระยะทาง 873 กิโลเมตรหนองคายเชื่อม 3 ประเทศ

"แผนลงทุนสร้างทางรถไฟ 3 ประเทศคือ ไทย ลาว จีน ในอนาคตจะเกิดโครงการ 3 เส้นทางที่เชื่อมถึงกันคือ รถไฟไทย-จีน รถไฟไทย-ลาว และรถไฟลาว-จีน ขณะนี้รัฐบาลลาว-จีนรอให้ไทยมีความชัดเจนเรื่องรูปแบบการลงทุน รวมถึงรัฐบาลลาวก็รอความชัดเจนจากรัฐบาลจีนบางประเด็น เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เมื่อได้ข้อสรุปทั้ง 3 ประเทศจะทำให้เส้นทางทั้งหมดเชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์ และเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นในอาเซียน" รมว.คมนาคมกล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า จุดเชื่อมต่อรถไฟไทย-จีน กับรถไฟลาว-จีนที่หนองคายและเวียงจันทน์ จะต้องสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่เพื่อรองรับกับโครงสร้างทางวิ่งราง 1.435 เมตรของรถไฟจีน-ลาวที่จะวิ่งมาจากคุนหมิง ลงมาทางเวียงจันทน์ มาเชื่อมกันที่สถานีหนองคาย ซึ่งตำแหน่งที่ตั้งสถานียังไม่มีข้อสรุปชัดเจน

ผุดสะพานข้ามโขงเพิ่ม

ในเบื้องต้นคาดว่าจุดที่ตั้งสะพานข้ามโขงแห่งใหม่จะสร้างคู่ขนานไปกับสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) โดยอยู่ห่างจากสะพานเดิมไปทางทิศตะวันออกประมาณ 1 กิโลเมตร (มุ่งหน้าเวียงจันทน์จะอยู่ขวามือ) หรืออยู่ด้านตะวันออกของท่านาแล้ง ทางฝั่ง สปป.ลาว ส่วนฝั่งไทยจะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟหนองคายเดิม

"เหตุผลที่เลือกบริเวณนี้เพราะเป็นแนวตัดตรง ไม่ต้องอ้อมไปทางท่านาแล้ง โดยสถานีรถไฟหนองคายจะสร้างอยู่ที่เดิมบนเขตทางของการรถไฟฯ ที่มีพื้นที่เหลือจำนวนมาก สามารถสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงหรือความเร็วปานกลาง รวมทั้งพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยรอบได้"

แหล่งข่าวกล่าวว่า แนวเส้นทางยังต้องหารือรัฐบาล 3 ประเทศ เนื่องจากจุดเชื่อมจะต้องหารือให้ได้ข้อยุติร่วมกัน ทาง สปป.ลาวอาจจะมีประเด็นติดขัดในเรื่องการเวนคืนที่ดินอยู่พอสมควร ล่าสุดกระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือถึงกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาวเพื่อขอความชัดเจนการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทางบก ทั้งถนนและรถไฟ แต่ยังไม่มีคำตอบจากรัฐบาลลาวในเรื่องนี้

ฮับโลจิสติกส์ "สถานีนาทา"

สำหรับการเชื่อมต่อกับรถไฟลาว-จีน ออกแบบการผ่านแดนไว้ 2 รูปแบบ คือ 1.ใช้โมเดลประเทศยุโรป โดยไม่ต้องมีการก่อสร้างจุดผ่านแดน ผู้โดยสารสามารถนั่งรถขบวนเดียวกันวิ่งจากคุนหมิงข้ามทะลุมายังฝั่งไทย เพื่อรองรับ dki เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) เนื่องจากรางรถไฟจีน-ลาว-ไทยใช้ขนาดเดียวกัน 1.435 เมตร เพียงแค่เปลี่ยนหัวรถจักรและคนขับรถที่เป็นคนไทย 2.ออกแบบให้มีจุดผ่อนปรนที่เป็นวันสต็อป เซอร์วิส หรือจุดบริการเบ็ดเสร็จ ตรวจเฉพาะขาเข้าเหมือนกับด่านสะเดา-ปาดังเบซาร์ ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาล

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันจะกำหนดให้สถานีรถไฟนาทา ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) มีที่ดินประมาณ 290 ไร่ ทำเป็นศูนย์รวบรวมสินค้าระบบตู้คอนเทนเนอร์ (CY) รองรับการขนส่งสินค้าจากจีนตอนใต้ มณฑลยูนนาน ผ่านลาว เข้ามาชายแดนไทยที่สถานีหนองคาย ขนส่งต่อมายังท่าเรือมาบตาพุดและแหลมฉบัง โดยออกแบบรถไฟรางมาตรฐาน 1.435 เมตรเข้าไปรองรับภายในสถานีด้วย จุดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลเพียง 10 กิโลเมตรจากสถานีหนองคาย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมช.คมนาคมและเลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า เพื่อรองรับโครงการก่อสร้างรถไฟไทย-จีน รัฐบาลมีนโยบายยกระดับเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่หนองคายขึ้นมาอยู่ในแผนลงทุนระยะเร่งด่วน จาก 5 พื้นที่เดิมเป็น 6 พื้นที่ ได้แก่ ตาก ตราด มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา และหนองคาย

บูมโพนพิสัย-ท่าบ่อ-ศรีเชียงใหม่

สำหรับพื้นที่หนองคาย จุดกำหนดพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมี 3 อำเภอ คือ อ.โพนพิสัย อ.ท่าบ่อ และ อ.ศรีเชียงใหม่ เป็นบริเวณที่อยู่ถนนสายหลักและเส้นทางรถไฟ ทั้งรถไฟราง 1 เมตร กับรางมาตรฐาน 1.435 เมตร รวมถึงด่านหนองคายที่มีชายแดนติดเวียงจันทน์ สปป.ลาว แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพื้นที่หนองคาย จะเน้นการค้ากับโลจิสติกส์เชื่อมระหว่างภาคและระหว่างประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคายได้มีการกำหนดพื้นที่อยู่ในเขต อ.เมืองหนองคาย กับ อ.สระใคร ทางตอนใต้ของเมืองหนองคาย จำนวน 3,300 ไร่ โดยในแผนเดิมกำหนดให้ อ.สระใครเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองใหม่รองรับโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย ล่าสุด รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศพื้นที่ใหม่เพิ่มเติมอีก 3 อำเภอ

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1426064924

 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #7 ·
หนองคายป่วนรับรถไฟไทย-จีน "บิ๊กจิน"ถกลาวผุดสะพานข้ามโขง

updated: 06 เม.ย 2558 เวลา 21:01:16 น.
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ชาวหนองคายต้านเวนคืน แห่ซื้อที่ดินเก็งกำไรรับสะพานข้ามโขงแห่งใหม่ จุดเชื่อมรถไฟจีน-ลาว-ไทย "ประจิน" ปรับแนวใหม่ใช้แนวรถไฟเส้นทางหนองคาย-ท่านาแล้ง ขยายสะพานเพิ่มวางราง 1.435 เมตร บินถก สปป.ลาวหาข้อสรุป

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ระหว่าง 3-4 เมษายน 2558 ได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว ถึงข้อสรุปแนวเส้นทางรถไฟที่จะต่อเชื่อมกันบริเวณข้ามแม่น้ำโขงในแนวเส้นทางรถไฟจีน ความเร็วปานกลาง 160 กม./ชม. จะลงทุนก่อสร้างจากคุนหมิงลงมาเวียงจันทน์เชื่อมกับรถไฟไทย-จีนที่สถานีหนองคาย ซึ่งเป็นสถานีปลายทางของโครงการรถไฟรางมาตรฐาน 1.435 เมตร เส้นทางนองคาย-นครราชสีมา-แก่งคอย-มาบตาพุด และแก่งคอย-กรุงเทพฯ 873 กม. วิ่งด้วยความเร็ว 180 กม./ชม.

ล่าสุดได้กำหนดจุดที่เชื่อมเส้นทางใหม่ จากเดิมสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กำหนดสร้างเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาวเดิม 800-900 เมตร แต่สภาพพื้นที่อาจเวนคืนที่ดินพอสมควร และเพื่อลดต้นทุนก่อสร้างลงจึงปรับแนวเส้นทางมาสร้างคู่ขนานสะพานมิตรภาพไทย-ลาวเดิมที่มีรางรถไฟหนองคาย-ท่านาแล้งอยู่แล้ว แต่จะสร้างสะพานใหม่เพิ่มทางด้านขวามือ (มุ่งหน้าเวียงจันทน์) รองรับรางมาตรฐาน 1.435 เมตร

"ผมได้รับทราบข้อมูลจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายว่า จุดที่ สนข.เลือกไว้เดิมนั้นมีผลกระทบต่อพื้นที่เอกชน สวนสาธารณะ และใกล้วัด จึงให้ปรับตำแหน่งใหม่ ต้องรอผลหารือร่วมกับรัฐบาลลาวจะเห็นด้วยกับแนวที่เราเสนอหรือไม่"

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการกว้านซื้อที่ดินเก็งกำไรมาก จังหวัดหนองคายจึงขอให้กระทรวงเปลี่ยนที่ตั้งสะพานข้ามแม่น้ำโขงใหม่อีกครั้ง เพื่อลดผลกระทบเวนคืนที่ดินด้วย

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1428298303
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #8 · (Edited)
ผุดรางรถไฟความเร็วสูงข้ามน้ำโขง

วันที่ 18 ส.ค. 2559 เวลา 12:19 น.


ไทย-ลาวตกลงสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ รองรับราง 1 เมตร
และรางรถไฟความเร็วสูง


แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รมว.คมนาคม ได้รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทย-ลาว ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.)
รับทราบ ซึ่งการประชุมดังกล่าว ท่านบุนจัน สินทะวง รมว.โยธาธิการและขนส่ง ผู้แทน
สปป.ลาว แจ้งว่ารัฐบาลลาวต้องการให้ระบบรถไฟในลาวเป็นระบบเดียว คือ มีขนาดราง 1.435
เมตร เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการรถไฟลาว-จีน ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ขณะที่ฝ่ายไทยยืนยันว่า ระบบรถไฟของไทยจะมี 2 ระบบ คือ ขนาดราง 1 เมตร
และขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตร

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายไทยเสนอว่าเพื่อให้การเชื่อมต่อรถไฟระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์
เกิดขึ้นโดยเร็ว จึงได้ขอให้ฝ่าย สปป.ลาว พิจารณาเชื่อมโยงรถไฟด้วยรางขนาด 1
เมตรก่อน เพราะหากรอการเชื่อมต่อโครงการรถไฟความเร็วขนาดราง 1.435 เมตร
ตามโครงการรถไฟไทย-ลาว-จีน จะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
เนื่องจากฝ่ายไทยจะสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 252
กิโลเมตร เป็นช่วงแรกก่อน ส่วนช่วงนครราชสีมา-หนองคาย
จะเริ่มก่อสร้างก็ต่อเมื่อมีความพร้อม

ดังนั้น ฝ่ายไทยจึงเสนอให้รัฐบาล สปป.ลาว
นำเงินที่เหลือตามสัญญาเงินกู้โครงการก่อสร้างรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2
ช่วงท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ ประมาณ 1,000 ล้านบาท สร้างรางรถไฟขนาดราง 1 เมตร
เชื่อมเส้นทางรถไฟหนองคาย-เวียงจันทน์

ส่วนประเด็นการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่
ฝ่ายไทยเสนอว่าสะพานแห่งใหม่นี้ควรรองรับรางรถไฟขนาด 1 เมตร และขนาด 1.435 เมตร
สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงในอนาคต

“ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันที่จะผลักดันการเจรจากับฝ่ายจีน
ให้รวมการออกแบบสะพานรถไฟแห่งใหม่ไว้ในโครงการรถไฟไทย-จีน และลาว-จีน ซึ่งไทยและ
สปป.ลาว สรุปว่าสะพานรถไฟแห่งใหม่ควรขนานกับสะพานเดิม แต่ค่อนลงมาทางทิศใต้ 10-30
เมตร” แหล่งข่าวระบุ

นอกจากนี้ ฝ่าย สปป.ลาว ระบุถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟลาว-จีน
ช่วงบ่อเต็น-เวียงจันทน์ ว่า โครงการแบ่งออกเป็น 6 สัญญา
และปัจจุบันได้บริษัทรับเหมาก่อสร้างในสัญญาที่ 6 แล้ว ส่วนอีก 5
สัญญาอยู่ระหว่างเตรียมการประมูลหาผู้รับเหมาก่อสร้าง
ส่วนการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนลาว-จีน
ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างเจรจาสัญญาร่วมทุนและสัญญาสัมปทาน

https://www.posttoday.com/economy/449229
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #9 ·
ไทยขอจีน! ศึกษาสร้างไฮสปีดเทรนหนองคาย เชื่อมต่อท่านาแล้งประเทศลาว


วันที่ 21 กันยายน 2560 - 22:06 น.

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ก.ย. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ได้นำคณะฝ่ายไทยเดินทางไปร่วมประชุมคณะทำงาน 2 ฝ่าย ที่ประเทศจีน เพื่อหารือถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เฟสที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 253 กิโลเมตร วงเงิน 1.79 แสนล้านบาท รวมทั้งเร่งรัดการจัดทำรายละเอียดเฟสที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง 394 กิโลเมตร

ซึ่งฝ่ายไทยขอให้จีนช่วยศึกษาความเหมาะสมรถไฟความเร็วสูงของไทยที่ช่วงหนองคาย ที่จะเชื่อมต่อไปยังสถานีท่านาแล้ง ของประเทศลาว และจีน ในอนาคตเพิ่มเติมด้วย


ทั้งนี้ จะมีการหารือเพื่อวางกรอบร่างสัญญา 2.3 เกี่ยวกับงานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร วงเงินเกือบ 40,000 ล้านบาทด้วย เพื่อกรอบในการจัดทำร่างสัญญา 2.3 เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 21 พิจารณาต่อไป

รายงานข่าวจากคมนาคมแจ้งว่า ในการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้ ตัวแทนจากสภาวิศวกรของประเทศไทย ร่วมเดินทางไปด้วย เพื่อจัดการอบรมและทดสอบวิศกรจีนซึ่งทำงานภายใต้โครงการก่อสร้างรถความเร็วสูงไทย-จีน โดยรุ่นที่ 1 จะมีมีการอบรมทั้งหมด 80 คน ใช้เวลาเป็น 3 วัน คือ 22-24 ก.ย. และจะจัดการทดสอบในวันที่ 25 ก.ย. นี้

หลังจากนั้นจะจัดการอบรมวิศวกรจีนครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-15 ต.ค., ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-30 ต.ค. และครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 10-13 พ.ย.

ส่วนการฝึกอบรมและทดสอบสถาปนิกจีนจะจัดขึ้นในประเทศไทย จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 ต.ค. และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ย. นี้ โดยฝ่ายจีนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

https://www.prachachat.net/property/news-42986
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #10 ·
ส่วนเฟส 2 โคราช-หนองคาย ไทยจะออกแบบเองคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือนจะแล้วเสร็จ

ส่วนเส้นทางที่จะเชื่อมต่อจากหนองคายไปยังประเทศลาว เบื้องต้นจีนรับผิดชอบที่จะทำการศึกษาออกแบบ สะพานข้ามทางรถไฟโดยขณะนี้อยู่ระหว่างหารือรายละเอียดคาดว่า 3-4 เดือนจะเริ่มออกแบบได้

8 มีนาคม 2561 https://www.khaosod.co.th/economics/news_815297
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #11 ·
แหล่งข่าวกล่าวว่า ในเฟส 2 มีประเด็นช่วงสะพานข้ามแม่น้ำโขง ซึ่งจากการหารือเบื้องต้นจะให้จีนช่วยออกแบบ โดยจะพิจารณาในส่วนของจุดก่อสร้างที่เหมาะสม และฝ่ายไทยเสนอให้มีระบบรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางขนาด 1.435 เมตร บนสะพานใหม่ เพื่อให้มีจุดเปลี่ยนถ่ายที่เดียวบริเวณสถานีนาทา

ขณะที่จีนให้ความเห็นว่า บนสะพานใหม่ควรมีรางขนาด 1.435 เมตรเพียงอย่างเดียว ซึ่งประเด็นนี้จะต้องมีการหารือ 3 ฝ่าย คือ ไทย-ลาว-จีน ต่อไป


30 พ.ค. 2561 https://mgronline.com/business/detail/9610000053744
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #12 ·
ภาพการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่หลวงพระบาง โดยบริษัทรถไฟเลข 8 ของสป. จีน
โดยสำนักข่าวซินหัว
12 กรกฎาคม 2018

ตอนนี้หล่อคอนกรีตชิ้นส่วนสะพานข้ามข้ามแม่น้ำโขงที่บ้านลาดหานแขวงหลวงพระบาง ชิ้นสุดท้ายแล้ว กำลังดำเนินการติดตั้ง หลังได้วางถังเคซอง เพื่อทำรากสะพาน ซึ่งมี 34 ช่วง โดยตอม่อที่ 21 นั้นทำยากที่สุด เพราะอยู่ตรงแนวการเดินเรือ แม่น้ำโขงและ อยู่กลางแม่น้ำโขง - สะพานข้ามแม่น้ำโขงทีบ้านลาดหาน แขวงหลังพระบาง นั้น ยาว 1458.9 เมตร โดยตอม่อแต่ละอันใช้เหล็กข้ออ้อย 20 ตั้น และ คอนกรีต 472 ลูกบาศก์เมตร ตอนนี้ตอม่อ 39 ขึ้นมาเหนือน้ำแล้ว

ภาพการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่หลวงพระบาง โดยบริษัทรถไฟเลข 8 ของสป. จีนดูที่นี่
https://mp.weixin.qq.com/s/kA1FatCI2ICkyFAKL5e4Kg
https://mp.weixin.qq.com/s/6n9ut36pqH0MCSjrwxfOWQ

ตัวอย่างสะพานข้ามโขงในลาว
 
  • Like
Reactions: hbbkk

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #14 ·
รัฐบาลไทยและลาวกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมเจรจาร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งทางรางระหว่าง 2 ประเทศ ในการก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ หนองคาย-ลาว

18/9/2561 https://www.ryt9.com/s/iq03/2888496
 

·
Registered
Joined
·
3,500 Posts
เฟส ท่านาแล้ง - หนองคาย จำเป็นต้องสร้างด่วนที่สุดสำหรับการขนส่งสินค้า จากแหลมฉบังไปลาว จีน หรือสำหรับการท่องเที่ยวจากไทย(หนองคาย) ไปจีน

เพราะหากจะรอโครงการเฟสอื่นเสร็จสมบูรณ์ คงจะอีกหลายปี (โดยเฉพาะเส้นทาง โคราช-แหลมฉบังซึ่งยังไม่มีในแผนเลย)

หากโครงการเฟส ท่านาแล้ง-หนองคาย เสร็จช้า หมายความว่า ฮับของการขนถ่ายคนหรือสินค้าช่วงแรกนี้ (จากราง 1.4 ม เป็น 1 ม) จะกลายเป็นที่เวียงจันทน์แทนที่จะเป็นหนองคาย ซึ่งไทยเราจะสูญเสียรายได้จากกลายเป็นฮับบก ไปมากหลายพันล้านบาทต่อปีเลยเลยทีเดียว
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #16 ·
สำหรับส่วนที่สาม จะเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เริ่มจากสถานีนาทา ไปยังสะพานเพื่อการรถไฟโดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 ของจังหวัดหนองคาย โดยจะสร้างคู่ขนานกับสะพานแห่งที่ 1 ซึ่งจะเป็นสะพานใหม่ที่สร้างไว้รองรับเส้นทางรถไฟปกติ รางรถไฟ 1 เมตร และรถไฟความเร็วสูงดับเบิ้ลแทร็กเพื่อเชื่อมกับสถานีเวียงจันทน์

ส่วนสะพานเดิมจะใช้เฉพาะเดินรถยนต์เพียงอย่างเดียว รัฐบาลได้ตกลงกับทางรัฐบาลจีนและรัฐบาลลาวขอให้ทางฝ่ายจีนเป็นผู้ออกแบบและศึกษาความเหมาะสมเพื่อให้รองรับรถไฟปกติและรถไฟความเร็วสูง จะเร่งการออกแบบให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 เริ่มต้นก่อสร้างปี 2563 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี หรือประมาณปี 2566 ก็จะใช้ได้เส้นทางใหม่นี้ ซึ่งจะสอดคล้องกับการก่อสร้างเส้นทางจากคุนหมิง – นครหลวงเวียงจันทน์ จะก่อสร้างแล้วเสร็จในเวลาไล่เลี่ยกัน.

11/12/2561 https://mgronline.com/local/detail/9610000123051
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #17 ·
“ไทย-จีน-ลาว” เคาะสร้างไฮสปีดเชื่อมหนองคาย-เวียงจันทร์

วันที่ 1 March 2019 - 17:28 น.


เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมสามฝ่ายระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหนองคาย–เวียงจันทน์ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยฝ่ายลาวมีนายบุนจัน สินทะวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทำหน้าที่หัวคณะผู้แทน สปป.ลาว และ Mr.Ning Jizhe รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีน ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนจีน ณ โรงแรม Grand Hyatt Beijing กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท รักษาราชการ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชฑูต ณ กรุงปักกิ่ง นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การรถไฟแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าร่วมประชุม

เพื่อหารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงโครงการรถไฟลาว-จีน และโครงการรถไฟไทย-จีน ในช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ ซึ่งถือเป็นการประชุมสามฝ่ายอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาเส้นทางรถไฟทั้งขนาดทางกว้าง 1.435 เมตร และขนาดทางกว้าง 1 เมตร เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดยมีผลการประชุม สรุปได้ดังนี้

1.ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันว่าโครงการเชื่อมต่อรถไฟหนองคาย – เวียงจันทน์ เป็นโครงการสำคัญเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค และเห็นชอบร่วมกันที่จะทำงานต่อไป

2.ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันว่าการสร้างสะพานรถไฟแห่งใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชื่อมต่อรถไฟหนองคาย – เวียงจันทน์ จะตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสะพานมิตรภาพไทย – ลาว (หนองคาย – เวียงจันทน์) ในปัจจุบัน ห่างจากสะพานเดิมประมาณ 30 เมตร โดยสะพานแห่งใหม่ จะมีทางรถไฟทั้งขนาดทางมาตรฐาน 1.435 เมตร และขนาดทาง 1 เมตร

3.ฝ่ายลาวและไทยเห็นชอบร่วมกันที่จะให้มีพิธีการศุลกากรและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณชายแดนแยกจากกัน เนื่องจากกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จการก่อสร้างโครงการระหว่าง จีน – ลาว และไทย – จีน แตกต่างกันดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นชอบร่วมกันว่า โครงการเชื่อมต่อรถไฟหนองคาย – เวียงจันทน์ จะดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือระยะแรก สถานีผู้โดยสารและสถานีเปลี่ยนถ่ายสินค้าจะตั้งอยู่ทั้งฝั่งไทยและฝั่ง สปป.ลาวเพื่อเชื่อมโครงการรถไฟลาว-จีน กับรถไฟไทย-ลาวในปัจจุบันบนโครงข่ายทางรถไฟขนาด ความกว้าง 1 เมตร โดยในระดับผู้ปฏิบัติงานจะศึกษาตำแหน่งที่ตั้งต่อไป

สำหรับระยะที่สอง ช่วงนครราชสีมา-หนองคายของโครงการรถไฟไทย-จีนจะเชื่อมต่อกับสถานีดังกล่าวข้างต้น เพื่อเชื่อมระหว่างโครงการรถไฟลาว-จีน และรถไฟไทย-จีน ซึ่งฝ่ายไทยเห็นด้วยที่จะเร่งดำเนินการก่อสร้างช่วงนครราชสีมา-หนองคายของโครงการรถไฟไทย-จีน

4.ฝ่ายลาวและไทยจะดำเนินกระบวนการภายในของแต่ละประเทศโดยเร็ว และเร่งรัด ให้การก่อสร้างระยะแรกของโครงการเชื่อมต่อรถไฟหนองคาย-เวียงจันทน์ในช่วงเวลาเดียวกับโครงการรถไฟจีน – ลาว โดยฝ่ายจีนจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องของโครงการเชื่อมต่อรถไฟหนองคาย – เวียงจันทน์

https://www.prachachat.net/property/news-296139
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #18 ·
นายอาคมกล่าวถึงการเชื่อมต่อกับ สปป.ลาว ช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์นั้น จากการประชุม 3 ฝ่าย ซึ่งจีนรับเป็นผู้ออกแบบนั้นได้ตกลงรูปแบบร่วมกันแล้วว่าสะพานทางรถไฟแห่งใหม่ที่จะร่วมกันจะมีรางขนาด 1 เมตรเป็นแบบทางเดี่ยว เนื่องจากมีความถี่ในการเดินรถไม่มากนัก และมีรางขนาด 1.435 เมตร สำหรับรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ซึ่งจะวางรางบนสะพาน 4 ราง หรือเป็นแบบทางคู่

โดยทางรถไฟจากหนองคาย-เวียงจันทน์ มีระยะทางประมาณ 14 กม. ตัวสะพานมีความยาวประมาณ 400-500 เมตร โดยไทยและลาวจะออกค่าใช้จ่ายบนสะพานคนละครึ่ง ส่วนทางรถไฟฝั่งไทยที่เชื่อมจากสถานีหนองคาย-กลางสะพานมีระยะทางประมาณ 10 กม. โดยสถานีหนองคายจะเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสาร สถานีนาทาเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้า

4/3/2562 https://mgronline.com/business/detail/9620000021975
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #19 ·
"อาคม" สั่ง รฟท. เร่งหารือ "7 ข้อเทคนิค" รถไฟไทย-จีน

21 Mar 2019

'อาคม' สั่ง รฟท. เร่งหารือ 7 ข้อเทคนิคกับฝ่ายจีน ก่อนสรุปไว้ในสัญญา 2.3 ให้พร้อมนำเข้าหารือกับจีนในครั้งที่ 28 นี้ พร้อมเตรียมสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ รองรับรถไฟเป็นการเฉพาะ ล่าสุด เชิญกองทัพบกเข้าหารือขอใช้พื้นที่ 216 ไร่ สร้างสถานีปากช่อง ก่อนมอบ รฟท. ประสานกรมธนารักษ์ต่อไป

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 2/2562 ว่า ในหลักการสำคัญ ๆ มี 2-3 เรื่อง โดยได้มีการรายงาน 3 ฝ่าย ของการประชุมครั้งที่ 27 ที่ผ่านมาอีกด้วย ซึ่งประกอบด้วย ไทย, สปป.ลาว และจีน ที่ฝ่ายจีนดำเนินการก่อสร้างสะพานในพื้นที่ สปป.ลาว ข้ามมาเชื่อมต่อกับฝั่งไทย เนื่องจากต้องก่อสร้างสะพานแยกออกมาจากที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้ โดยจะก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ห่างจากสะพานเดิมประมาณ 30 เมตรด้านใต้ลงมา ออกแบบสะพานและก่อสร้างโดยใช้มาตรฐานของจีน พร้อมกับวางรางมาตรฐาน ขนาด 1.435 เมตร บนสะพานดังกล่าวนี้ด้วย

"ฝ่ายไทยได้นำเสนอแนวคิดที่จะย้ายทางรถไฟ ขนาด 1 เมตร จากที่ติดตั้งใช้งานบนสะพานในปัจจุบัน มารวมไว้ในสะพานแห่งใหม่นี้ด้วย ซึ่งเป็นที่ตกลงของทั้ง 3 ฝ่าย ดังนั้น ต่อไปสะพานเดิมที่ใช้ร่วมกับรถยนต์ก็จะเปิดให้รถยนต์ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และสะพานแห่งใหม่จะให้ใช้งานเฉพาะรถไฟเท่านั้น ในส่วนช่วงขนาดทาง 1.435 เมตร จากกลางสะพานข้ามแม่น้ำโขงมายังฝั่งไทย ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ฝ่ายไทยรับผิดชอบการลงทุน ซึ่งสเปกการก่อสร้างฝ่ายไทยไม่ได้เป็นห่วง เนื่องจากเกิดการเรียนรู้ด้านสเปกในการดำเนินการโครงการแรก ๆ มาแล้ว" นอกจากนั้น ยังกล่าวถึงศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและผู้โดยสาร โดยในฝั่ง สปป.ลาว มีศูนย์เปลี่ยนถ่ายตั้งอยู่ที่ท่านาแล้ง ใกล้เมืองหลวงเวียงจันทน์ ส่วนฝ่ายไทยใช้สถานีนาทาเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า ส่วนสถานีผู้โดยสารจะใช้สถานีหนองคายให้บริการ ดังนั้น แนวเส้นทางจากจีนสู่ สปป.ลาว เข้ามายังไทยจะเป็นทางขนาดมาตรฐาน 1.435 เมตร หากเป็นขบวนสินค้าจะเข้าสู่สถานีนานาได้ทันที ก่อนที่จะเปลี่ยนถ่ายลงสู่ทางคู่ขนาด 1 เมตร ณ จุดสถานีเปลี่ยนถ่ายนาทาต่อไป ส่วนขบวนรถผู้โดยสารจะเปลี่ยนขบวนรถไฟที่สถานีหนองคาย เนื่องจากสถานีแห่งนี้ฝ่ายไทยมีโครงการรถไฟไฮสปีดเทรนไปเชื่อมต่อรองรับไว้แล้ว

นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้เชิญกองทัพบกเข้าร่วมหารือ กรณีจะขอใช้พื้นที่ของกรมธนารักษ์ จำนวน 216 ไร่ เพื่อก่อสร้างสถานีปากช่อง ซึ่งกองทัพบกไม่ขัดข้อง ผ่านความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว และ รฟท. จะต้องทำหนังสือถึงกรมธนารักษ์เพื่อขอใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป นายชัยวัฒน์ กล่าวอีกว่า ในส่วนเรื่องที่พิจารณานั้น ยังพบว่า ไม่ได้มีการหารือกันในเรื่องนี้ในเชิงลึกแต่อย่างใด อาทิ หลักประกันสัญญาจะคิดที่จำนวนเท่าไหร่, ค่าปรับกี่เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน อีกทั้งเป็นความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐอีกด้วย ที่ประชุมจึงมอบให้ รฟท. ไปพิจารณาว่าจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่และจะนำเข้าหารือในการประชุมครั้งต่อไป

ประการสำคัญหลายเรื่องยังไม่ได้หารือจนใกล้สรุป อาทิ เรื่องเทคนิค โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ รฟท. ไปเร่งหารือกับฝ่ายจีนใน 7 ข้อด้วยกัน ซึ่งโดยสรุปฝ่ายจีนยังให้รายละเอียดมาไม่ครบ จึงพิจารณาด้านเทคนิคไม่แล้วเสร็จ ก่อนที่จะนำไประบุไว้ในสัญญาข้อ 2.3 สำหรับการลงนามสัญญากับฝ่ายจีนครั้งที่ 28 นี้ต่อไป

โดยข้อมูลด้านเทคนิคทั้ง 7 ข้อนั้น ประกอบไปด้วย

1.ค่าบริหารโครงการ วงเงิน 1,400 ล้านบาท,

2.ค่าเอกสารออกแบบงานระบบต่าง ๆ 700 ล้านบาท,

3.ค่าการตรวจสอบงานระบบร่วมกัน,

4.ค่าแผนการดำเนินงานในแต่ละส่วน และ

5.ข้อมูลบุคลากรหลัก รวมข้อ 3-5 วงเงิน 365 ล้านบาท,

6.เอกสารแสดงความต้องการ หรือ ข้อเรียกร้องเพิ่มเติมของฝ่ายจีน วงเงิน 1,100 ล้านบาท และ

7.เอกสารแสดงการบริหารจัดการ ขอบเขตของงานแต่ละฝ่ายที่คาบเกี่ยวระหว่างงานโยธากับงานระบบ ยังไม่มีค่าใช้จ่ายกำหนดไว้

http://www.thansettakij.com/content/397740
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #20 ·
ไทยเร่งจีนแจงค่าใช้จ่ายงานระบบไฮสปีด – ทบ.แบ่งพื้นที่ปากช่อง 216 ไร่ก่อสร้างสถานี

เผยแพร่: 21 มี.ค. 2562 18:50 ปรับปรุง: 21 มี.ค. 2562 19:06 โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“คมนาคม”เร่งรฟท.เจรจาคณะทำงานจีน แจกแจงเทคนิค 7 ข้อทุกรายการ ก่อนสรุปสัญญา2.3 รถไฟไทย-จีน เผยจีน ทำงานแบบเหมา เป็นเทิร์นคีย์ไม่มีแบบรายละเอียดเหมือนไทย ขณะที่กองทัพบก ยอมให้ใช้พื้นที่ 216 ไร่ สร้างสถานีปากช่อง

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและการพัฒนาโครงการด้านรถไฟ ระหว่างไทย-จีน ที่มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ได้รับทราบความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน (JC) ครั้งที่ 27 ณ กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.-1 มี.ค. 2562 และการประชุมร่วม3 ฝ่าย (ไทย-จีน-ลาว) ในการเชื่อมต่อกับเส้นทางกับ สปป.ลาว ช่วงหนองคาย -เวียงจันทน์ ซึ่งมีความชัดเจนแล้ว

ทั้งนี้ ในส่วนของสัญญา 2.3 (การวางราง และระบบการเดินรถ ระบบอาณัติสัญญาณ พร้อมขบวนรถ) การเจรจาในเรื่องหลักประกันสัญญา ค่าปรับไม่เรียบร้อย นอกจากนี้ยังมีประเด็นด้านเทคนิค 7 ข้อที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากฝ่ายจีนให้ข้อมูลไม่เพียงพอ ที่จะนำมาพิจารณาประเมินหรือเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายได้ จงยังยอมรับไม่ได้ และทำให้ยังสรุปวงเงินของสัญญา 2.3 ไม่ได้ เพราะจีนถนัดการทำงานแบบเหมา หรือเทิร์นคีย์ จึงไม่มีรายละเอียดในแต่ละรายการ ที่นำมาถอดเป็นค่าใช้จ่ายได้ ที่ประชุมมอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และคณะทำงานฝ่ายไทย หารือร่วมกับคณะทำงานของจีนหาข้อสรุป โดยเร็วที่สุด

สำหรับข้อเสนอด้านเทคนิค 7 ข้อที่ฝ่ายจีนต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติม คือ

1. Project Management จีนเสนอที่ 1,417.91 ล้านบาท

2. ค่าออกแบบ (Detail design) จีนเสนอ 773.90 ล้านบาท

3. Joint Testing and Commissioning จีนเสนอ 365.55 ล้านบาท

4.Work Plan for Key Date

5.Key Personal

6. General Requirement จีนเสนอ1,173.71 ล้านบาท

7. Interface Management

นอกจากนี้ ได้หารือร่วมกับกองทัพบก (ทบ.) ซึ่งยินยอมให้รฟท.ใช้ที่ดินบริเวณปากช่อง จำนวน 216 ไร่ ซึ่งทบ. ได้รับสิทธิ์ในการใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์ สำหรับก่อสร้างสถานีปากช่อง ซึ่งเป็นสถานีใหม่ โดยรฟท.จะเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ชัดเจนต่อไป

“การเจรจารถไฟไทย-จีน ทั้งสองฝ่ายมีความพยายามในการเจรจาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว ซึ่ง หากคณะทำงาน 2 ฝ่ายหาข้อสรุปด้านเทคนิค 7 ข้อ ได้รายละเอียดและกรอบวงเงินที่เหมาะสมแล้ว จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วม หรือ JC ครั้งที่ 28 เพื่อลงนามในบันทึก จากนั้น ฝ่ายไทยจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขออนุมัติลงนามสัญญา 2.3 ต่อไป

สำหรับการเชื่อมต่อกับประเทศสปป.ลาว ช่วงหนองคาย -เวียงจันทน์ นั้น ข้อสรุปการประชุม3 ฝ่าย ซึ่งจีนรับเป็นผู้ออกแบบ โดยจะก่อสร้าง สะพานทางรถไฟแห่งใหม่มีทางรถไฟขนาด 1 เมตร เป็นแบบทางเดี่ยว เนื่องจากมีความถี่ในการเดินรถไม่มากนัก และมีรางขนาด 1.435 เมตร สำหรับรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน ซึ่งจะวางรางบนสะพาน 4 ราง หรือเป็นแบบทางคู่

โดยรถไฟจากหนองคาย-เวียงจันทน์ มีระยะทางประมาณ 14 กม. ตัวสะพานมีความประมาณ 400-500 เมตร โดยไทยและลาวจะออกค่าใช้จ่าย บนสะพานคนละครึ่ง ส่วนทางรถไฟฝั่งไทย ที่เชื่อมจากสถานีหนองคาย-กลางสะพาน ประมาณ 10 กม. โดยสถานีหนองคายจะเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสาร และใช้สถานีนาทา เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้า

https://mgronline.com/business/detail/9620000028275
 
1 - 20 of 22 Posts
Top