SkyscraperCity Forum banner

Noordoostpassage voltooid!

2343 Views 7 Replies 6 Participants Last post by  Atmosphere
Interressant nieuws uit het noorden.

Als eerste niet russisch schip is de 'Nordic Barents' er in geslaagd om via de Barentszee van Noorwegen naaar China te varen.

Voor geinterresseerden de volgende links..
http://www.barentsobserver.com/mv-nordic-barents-to-make-historic-voyage.4812338-16175.html

De reis ging sneller als geplanned:
http://www.barentsobserver.com/rout...sage-faster-than-expected.4812114-116321.html

Ik weet niet of het goed of slecht nieuws is. iig wordt er veel energie bespaard.

See less See more
1 - 8 of 8 Posts
^^ De ijskap in het noorden wordt iid steeds kleiner als gevolg van de opwarming van het klimaat.
Vroeger was het ook verboden voor niet russische schepen:)
Willem Barentsz zou zich omdraaien in zijn (zeemans)graf van trots.
Het is nu dus mogelijk om zowel boven Rusland als boven Canada langs te varen, helaas een zorgwekkende ontwikkeling. Vooral aan Russische zijde tussen Murmansk en Vladiwostock (Hoe schrijf je dat, verdikkeme :nuts:), je weet nooit wat daar aan nucleaire en chemische verontreiniging vrij komt! Afwachten dus.

Leuk berichtje Kosimodo, jij zit er per slot van rekening iets dichterbij. Trouwens, bij het lezen van de titel dacht ik eerder aan Winkelcentrum Emmerhout, ik weet ook niet hoe ik daarop ben gekomen..... :)
^^ Das zuid-oost drenthe.....
Sowieso gaat er in dat hele gebied nog een run komen op gas, olie en andere grondstoffen die daar nu steeds beter bereikbaar worden.
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top