SkyscraperCity Forum banner

NORRA SORGENFRI | Updates & Construction

45907 Views 120 Replies 32 Participants Last post by  Huggkruka
3
Malmö's oldest industrial area, now due for redevelopment into a mixed use urban neighbourhood, definitely deserves its own thread.Source: Norra Sorgenfri Nu

See less See more
1 - 20 of 121 Posts
http://norrasorgenfri.blogspot.com.au/2012/04/vad-hander-i-kvarteret-sparvagen.html
SÖNDAGEN DEN 29:E APRIL 2012

Vad händer i kvarteret Spårvägen?

Illustration lånad från en presentation av Ulrika Lundquist (Malmö Stad)Ovanstående skiss över kvarteret Spårvägen hittar NSN-redaktionen på byggemenskap.se. Den ingår i en presentation som Malmö Stads samordnare för Norra Sorgenfri-projektet, Ulrika Lundquist, höll under en konferens i Malmö den 16:e april anordnad av Föreningen för byggemenskaper. Skissen är förstås inte att betrakta som en sanning, men kvartersindelningen bör bli ungefär som bilden visar. De delar av Bussgaraget som finns kvar idag räknar man alltså med i de framtida planerna.

Jag räknar till åtta nya bostadskvarter (den helgråa fyrkanten ut mot Industrigatan i söder tror jag är ett parkeringshus), vart och ett fördelat på 2-4 fastigheter. I slutändan ska här bli cirka 650 bostäder fördelade på 20 aktörer. Småskaligt alltså, vilket enligt planarbetena är en av nycklarna till områdets utveckling. Syftet är - enligt Ulrikas presentation - att "skapa ett område med innerstadskaraktär och stor variation". Genomförandesättet är att många aktörer ska delta i utvecklingen av området: arkitekter, byggherrar med flera.

Det man hoppas på är att "uttrycket [ska bli] mer varierat och vertikalt snarare än horisontellt". Det ska kunna bli småföretagande i mindre lokaler i husens bottenvåningar. Det ska bli möjligt med ett "mer småskaligt ägande i området, på kort och på längre sikt kan ägandet variera".

Tidsplan: den nya detaljplanen för kvarteret - eller snarare för de nya kvarteren - beräknas kunna antas i februari 2013. Byggstarten beräknas till våren 2014. Processen ska präglas av dialog mellan markägaren kommunen och byggherrarna. Det ska bildas arbetsgrupper som sysslar med frågor om ekologi, social hållbarhet, genomförandefrågor och marknadsföring.

Byggemenskaper? Enligt byggemenskap.se är det när en grupp människor "i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad".

Byggemenskaper är hett just nu - ses av många som ett sätt att öka innovationsförmågan i byggandet och bidra till en hållbar stadsutveckling. Mycket av hajpen går förstås tillbaka till byggprojektet Urbana villor i Västra Hamnen, vilket fick Kasper Sahlin-priset 2009.

Också här, i kvarteret Spårvägen, har en markanvisning gått till en byggemenskap. Vi kommer med all säkerhet att återkomma till detta projekt framöver.
Norra Sorgenfri är ju också ett av Malmö Stad tre definierade utbyggnadsområden*.

Området omfattar ca 45 ha fördelat på 9 kvarter och 38 fastigheter. Det är idag ett verksamhetsområde med 2100 arbetsplatser. I planprogrammet från 2008 föreslås 2500 nya bostäder för ca 5000 boende och 2000 nya arbetsplatser. I området bedriver bland annat QPharma, DuPont, Cetec och UBA tillverkningsindustri. Bostäder och andra nya funktioner kommer successivt att byggas i området i takt med att pågående verksamheter avvecklas alternativt med beaktande av påverkan från de verksamheter som finns i området.
Vad jag vet händer där inte mycket alls f n, utöver lite vägarbeten som jag såg härom året. Misstänker att området efter finanskrisen fått stå tillbaka lite. Mindre satsningar har inneburit att man istället fokuserat på VH, Hyllie och Nyhamnen, NS går på sparlåga så länge. Det verkar inte hända mycket på malmo.se och söker man på Sydsvenskan är de flesta träffarna ett par år gamla. Däremot tror jag inte man har övergivit satsningarna alls, området kommer bli en viktig länk mellan City och stadens östra delar. Dessa vill man gärna knyta ihop då området idag är en barriär som delar upp staden på ett ogynnsamt sätt. Egentligen är det ju lite märkligt att man inte påbörjat det här arbetet tidigare. NS har stått relativt förfallet och övergivet länge och som sådant bidragit till segregeringen av staden. Dessutom är området såpass centralt, det borde finnas en hög med potential där.

Vad jag förstått ska det gamla bussgaraget (tomten längst upp till höger på den andra bilden staff postade) vara "steg 1", man har pratat vagt om någon slags kulturhus.

Läs mer på Norra Sorgenfris sidor på malmo.se.


*De övriga två är Västra Hamnen och Hyllie. Nyhamnen var ytterligare ett vill jag minnas, men trots att det verkar prioriteras före NS tappade det sin status som ett av utbyggnadsområden.
See less See more
...
Vad jag vet händer där inte mycket alls f n, utöver lite vägarbeten som jag såg härom året. ....
Marksanering på gång just nu. Diskussion med byggherrarna är också i full gång.

Tanken bakom detta projekt är att dra ner skalan i byggandet och bygga en varierad stadsdel från början. Det finns en viss oenighet om vem som kläckt själva iden från början.

I stället för att ge stora markanvisningar till stora byggherrar som bygger stora hus vill man utnyttja det kapital som finns i många av Malmös mindre fastighetsbolag. Dessa är ofta välskötta och ytterst långsiktiga och har gott om kapital i förhållande till sin storlek. Med många mindre byggrätter får man en varierad stadsdel med hög kvalitet där husen åldras i olika takt vilket ger en sammantaget bättre stadsmiljö. Man får dessutom ett betydligt bättre fokus på detaljerna i byggena. Mer Bo01 än dockan.

Nackdelen är en (mycket) mer komplex planprocess.

En intressant detalj är att det är byggherrarna som i viss utsträckning skall komma fram till vad som skall ge området dess karaktär och som skall införlivas i detaljplanen. Offentliga miljöer skall då stödja denna inriktning.

Om allt går vägen blir detta ett riktigt spännande studiebesöksmål för berörda professioner.
See less See more
^^ Låter riktigt bra. Jag läste visionsprogrammet när det kom 2006 (eller där i krokarna) och blev stormförtjust i precis det du beskriver. De mindre skalorna, variationen m m. Känns som en sund planprocess, jag är lätt med på att det får ta lite extra tid i s f.
Valkommen tillbaka, Smastad! :cheers1:

Later riktigt intressant och positivt ang. den mer uppbrutna skalan och variationen som planeras i Norra Sorgenfri. Finns det nagon uppfattning om nar de forsta bostadskvarteren kan borja byggas?
Valkommen tillbaka, Smastad! :cheers1:

Later riktigt intressant och positivt ang. den mer uppbrutna skalan och variationen som planeras i Norra Sorgenfri. Finns det nagon uppfattning om nar de forsta bostadskvarteren kan borja byggas?
Tack! Fast jag har inte varit helt borta...

I dokumenten anges 2014. Jag skulle tro att det drar mot senare hälften av 2014 eller 2015. Som sagt en tung planprocess. Man hoppas också på en rätt så stor samordning mellan byggherrarna vilket ger en tung förberedelseprocess på byggherresidan.

Det kommer att bli rätt många byggen på liten yta så någon form av fasindelning skall nog också på plats.

Personligen tycker jag att detta är det intressantaste utvecklingsområdet i Malmö även om det kanske inte är lika häftig skala som Hyllie eller VH.
^^
Håller med om att det är ett riktigt intressant område. Det känns som att det är det enda utbyggnadsområdet där man bygger "riktig innerstad" i större skala.
Norra Sorgenfri Nu uppmärksammar denna tråden på sin blogg. :yes:
Skisser över Norra Sorgenfri från Panorama Arkitekter.

1.
Utredningsskiss pågår som underlag till detaljplan för del av ett kvarter i Norra Sorgenfri, Malmö. Ca 51 lägenheter med plats för mindre lokaler i bottenvåningen.
Uppdragsgivare: Ikano bostad
Ansvarig arkitekt: Andreas Frykman

2.
Utredningsskiss pågår som underlag till detaljplan för del av ett kvarter i Norra Sorgenfri, Malmö. Ca 40 lägenheter med plats för mindre lokaler i bottenvåningen.

Uppdragsgivare: Peab bostad
Ansvarig arkitekt: Andreas Frykman

Intressant. Gillar den lite ruffiga looken-- påminner nästan om ett "converted warehouse" som man säger här i Melbourne.
Det hade varit riktigt fint med en råare stil, sadeltak o brandstegar utanpå. :)

Finns det inget lager med gamla tegelstenar som hade kunnat användas tro?
^^
Jag antar att de kommer att riva en del ruckel i N Sorgenfri, man kan ju åtminstone hoppas att de tegelstenarna kommer till användning.
NSN ordnar rundvandring igen.

http://norrasorgenfri.blogspot.com.au/2012/05/varvandring-iv.html
TISDAGEN DEN 8:E MAJ 2012

Vårvandring IV

Dags igen för traditionsenlig vårvandring i Norra Sorgenfri!

Vad har hänt sen sist? Vad kommer att hända fram till nästa vandring?

Kanske får du svar på några av dina frågor söndagen den 20:e maj. Kom till korsningen Nobelvägen/Industrigatan klockan 13.

Medtag oömma och för väderleken passande utomhuskläder.

Om vädret är tjänligt: ta med ingredienser för spontanpicknick.

Så här var det senast det begav sig, 15:e maj 2011.
^^
Jag antar att de kommer att riva en del ruckel i N Sorgenfri, man kan ju åtminstone hoppas att de tegelstenarna kommer till användning.
Hej - kul med en Norra Sorgenfri-tråd på ScyscraperCity! Jag förstår att det är här de riktigt insatta hänger. Trevliga skisser, jag vet inte vad det är för sociala regler som gäller för användnade av material funnet här, men skulle förstås vara intresserad av att kunna använda delar av det på bloggen Norra Sorgenfri Nu.

När det gäller materialanvändning är det bara att hålla med om att det vore väldigt passande att bygga med återanvänt tegel. Det mesta i tegelväg har redan rivits i NS, om man nu inte ger sig på Addo-kvarteret förstås. Men just nu rivs ju exempelvis ett stort magasin i Svalöv, där blir det enorma mängder tegel. Jag fick just höra att man i detta nu river en industribyggnad mittemot Orkanen - det hade jag inte koll på...
norra sorgenfri,

Nar det galler N Sorgenfri ar du nog langt mer insatt an nagon annan har. :)

Nar det galler renderingar, skisser och planer postade har pa forumet sa ar det typ fritt fram. Allt som postas har kommer "utifran"-- och nar det galler kallhanvisning m.m. sa ar det val sunt fornuft som galler. Jag brukar sjalv forsoka ange kalla nar jag postar fotografier.

Jag minns faktiskt att jag undrade vad som skulle handa med teglet fran magasinet i Svalov nar det rivs. Om det anda ska slangas sa borde det val inte vara sa svart att frakta det till Malmo och ateranvanda det har? Det ar ju i linje med stadens hallbarhetssatsningar ocksa. ;)

Ang. industribyggnaden mittemot Orkanen-- ar det byggnaden i kv. Niagara du tanker pa? Den rivs ju just nu for att gora plats at nya symbolbyggnader for hogskolan.


Valkommen till forumet! :cheers1:
Välkommen :cheers:

Den fula byggnaden som rivs vid Orkanen nu var faktiskt kontor, MAH har haft verksamhet där tidigare. Hela sträckan längs Nordenskiöldsgatan borde rivas, det är en riktigt ful länga hus :yes:
Jag är inte helt säker på att kv kontorshusen längs Nordenskiöldsgatan (kv Trollhättan?) kommer stå kvar. Vet att det fanns visioner om att bugga på dem med några våningar bostäder men nånstans har jag läst att de ska rivas också. Huset närmast det som nu rivs ser dessutom tomt och rensat ut inuti.. Man kan ju hoppas :)
Välkommen Sorgenfri! Och det med teglet från Svalöv hade varit riktigt fett, hoppas byggarna har samma tankar.
1 - 20 of 121 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top