SkyscraperCity banner

141 - 160 of 193 Posts

·
махлене&
Joined
·
4,189 Posts
Това ще се превърне в страхотна туристическа атракция. :cheers:

 

·
Registered
Joined
·
34,909 Posts
Търси се изпълнител на ремонта на пътя Севлиево-Крушево-Младен-яз. „Ал. Стамболийски”

Средствата са осигурени чрез ПРСР.

Община Севлиево обяви обществена поръчка за изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево - Крушево - Младен - яз. „Александър Стамболийски", Участък от км. 0 +000 до км. 13 +730". Прогнозната стойност на ремонтните дейности е 5 681 011 лв. без ДДС.

Предметът на поръчката обхваща предвидените строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на пътя от града до язовира. Участък от пътя свързва селата Крушево и Младен с общинския център Севлиево, той е и връзката с част от вилната зона на града, язовир „Александър Стамболийски" и с. Добромирка. Пътят се характеризира с ниска интензивност на движението, предимно от леки коли.

Целта на проекта е възстановяване носимоспособността на съществуващата пътната настилка и равността на пътното покритие, решаване проблемите с отводняването и увеличаване експлоатационния период на платното, което да доведе до подобряване на условията за експлоатация, безопасността и комфорта на движение. По проекта ще бъдат реконструирани 86 376 кв.м пътно платно, 14 171 кв.м тротоарни настилки, 13 730 л.м трасе за широколентов интернет кабел.

Крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие изтича в 17 часа на 9 май. Преди това обаче, в 17 часа на 24 април, изтича срокът за подаване на оферти и по обществената поръчка за упражняване на строителен надзор при изпълнението на строително-монтажните работи на същия обект. Прогнозната стойност на поръчката е 50 000 лв. без ДДС.
http://www.citybuild.bg/news/tyrsi-izpylnitel-remonta-pytia/36772
 

·
Registered
Joined
·
34,909 Posts
Официално откриха ВиК мрежите на Долна Митрополия (етап I) и довеждащ колектор към ПСОВ за над 17 млн. лв.


Лентата за откриване на обекта прерязаха г-жа Поля Цоновска, инж. Георги Гигов и инж. Явор Балкански.
Фотограф: Община Долна Митрополия


На 7 юни 2018 г. официално бяха открити ВиК мрежите на Долна Митрополия (етап І) и довеждащ колектор към ПСОВ по проект BG16M1OP002-1.006-0004 "Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия", договор за БФП № BG16M1OP002-1.006-0004-C01 от 18.01.2017 г., който е единственият партньорски в страната. Проектът се осъществява по процедура "Изпълнение на ранни ВиК проекти" към Специфична цел 1 "Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси" на Приоритетна ос 1 "Води" в рамките на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския кохезионен фонд.
По проекта в Долна Митрополия е изградена 23 932 м водопроводна мрежа, а второстепенната канализационна мрежа и главните колектори за битови води са с дължина 22 849 м. Общата дължина на дъждовния колектор е 1 253 м.
Общата стойност на изпълнените СМР е 17 482 813.65 лв. без ДДС, от тях 15 717 049.47 лв. са БФП и 1 765 764.18 лв. собствен принос.
Проект "Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия" е със срок за изпълнение на дейностите 36 месеца и е на стойност 117 150 300,52 лв. с ДДС. От тях 74 724 890,91 лв. от ЕС, 13 186 745,46 лв. национално финансиране, 4 935 204,57 лв. съфинансиране от Община Плевен и 4 941 408,63 лв. съфинансиране от Община Долна Митрополия. Около 13 000 жители ще се ползват от по-качествено водоснабдяване, над 111 300 ще бъдат с подобрено пречистване на отпадъчните води, което определя проекта като инвестиция в здравето и качеството на живот на хората от региона.

В събитието участваха Поля Цоновска - кмет на Община Долна Митрополия; Красимир Илиев - началник сектор "Води" в отдел "Мониторинг", ГД "ОПОС", МОСВ; г-н Стоян Авджиев – главен сътрудник УЕПП, сектор "Води", ГД "ОПОС";Мирослав Петров - Областен управител на област Плевен; г-н Георг Спартански - Кмет на Община Плевен; Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен; инж. Георги Гигов – представител на ДЗЗД "ВиК инженеринг 2014"; инж. Явор Балкански – резидент инженер, Представител на Обединение "ВиК мрежи I-ви етап Долна Митрополия 2015г."; инж. Митко Спасов - Управител на "ВиК" Плевен; д-р Атанас Гарев - Директор на РЗИ- Плевен; инж. Боряна Иванова – Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Плевен; общински съветници.

https://infrastructure.bg/news/2018/06/13/3199240_oficialno_otkriha_vik_mrejite_na_dolna_mitropoliia/
 

·
Registered
Joined
·
34,909 Posts
Обновяват общинската пътна мрежа на Долна Митрополия за 4.289 лв. по INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020Община Долна Митрополия обяви търг за инженеринг ( проектиране и строителство) на обект: "Рехабилитация на общинска пътна мрежа на PVN1041 /ІІІ – 118, Комарево – Долна Митрополия / Подем – Рибен – ДЗС "1 май", PVN2046 /ІІІ – 118, Подем – Долна Митрополия/ - Биволаре /PVN 1042/, PVN3044 /ІІІ – 118, Подем – Долна Митрополия/ - Божурица /PVN 1042 по три обособени позиции".

Ремонтът се финансира по проект 15.1.1.037 "The streamline of the traffic in the cross border Danubian area" ("Рационализиране на трафика в трансграничната дунавска зона") чрез Програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020" , подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие. Стойност на ремонтите е 4 289 144.40 лв. без ДДС. Кандидатите могат да участват за всяка и всички от позициите. Срокът за изпълнение на всички участъци е 300 дни.
Позиция 1 е рехабилитация на общинска пътна мрежа на PVN1041 /ІІІ – 118, Комарево – Долна Митрополия / Подем – Рибен–ДЗС "1 май" PVN3044 /ІІІ–118, Подем–Долна Митрополия/-Божурица/PVN 1042. Стойността й е 1 665 550.17 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 300 дни.
Позиция 2 е рехабилитация на общинска пътна мрежа на PVN2046 /ІІІ – 118, Подем –Долна Митрополия/ - Биволаре/PVN 1042/PVN3044/ІІІ–118, Подем–Долна Митрополия/-Божурица/PVN 1042. Стойността е 1 179 598.33 лв. без ДДС
Позиция 3 е рехабилитация на общинска пътна мрежа на PVN3044 /ІІІ – 118, Подем – Долна Митрополия/ -Божурица /PVN 1042" на стойност 1 443 995.90 лв. без ДДС
Срокът за подаване на оферти е 11 юли 2018 г. Ще бъдат отворени на 12 юли 2018 г.
https://infrastructure.bg/news/2018/06/13/3199225_obnoviavat_obshtinskata_putna_mreja_na_dolna/
 

·
Registered
Joined
·
34,909 Posts
Започва ремонтът на мост от път II-44 Севлиево – Драгановци – Габрово, включен в ОПРРОт 13 юни до 12 септември се спира движението на моторните превозни средства по път II-44 Драгановци – Габрово от км 18+000 до км 18+965. Ограничението е поради ремонт на моста близо до село Новаковци.
Движението по направлението Габрово – Севлиево ще бъде пренасочено по обходни маршрути.
Ремонтът на мостовото съоръжение при км 18+693 е част от извършващата се в момента рехабилитация на над 27 км от път II-44 Севлиево – Драгановци – Габрово. Отсечката е включена в лот 11 и лот 12 на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинасирана от Европейския фонд за регионално развитие. Второкласният път II-44 осигурява най-кратката връзка между столицата и Габрово, между Севлиево и Габрово, и свързва населените места от Северна България с прохода Шипка и Южна България.
Товарните автомобили над 5 т ще се отклоняват на пътен възел "Поповци" по път III-5004 към село Рязковци, оттам по път III-4403 към село Козирог и по път III-4041 към град Севлиево.
Всички останали видове моторни превозни средства ще бъдат насочвани по път III-4402 през селата Враниловци, Райновци, Гъбене, Горна Росица и град Севлиево.
Преминаването по направление Севлиево – Габрово ще бъде по път III-4402 през селата Горна Росица, Гъбене, Райновци, Враниловци и гр.Габрово. Жителите на селата Драгановци и Новаковци, както и автобусите, обслужващи населените места, ще преминават по общинския път GAB 3008 през село Новаковци.
Необходимо е шофьорите да карат внимателно, със съобразена скорост и да спазват стриктно пътната сигнализация.
https://infrastructure.bg/news/2018/06/13/3199192_zapochva_remontut_na_most_ot_put_ii-44_sevlievo/
 

·
Registered
Joined
·
34,909 Posts
Най-голямата зърнобаза в Северна България изграждат в Петко КаравеловоВ момента “Спринк” ООД извършва разширение на обекта.

Капацитетът на зърнобазата с разширението е за 60 000 тона зърно. Според проекта зърнобазата трябва да разполага с 6 силоза. Към всеки от тях има съоръжения за почистване на зърното.

Вече е изградена и зърносушилня, която отговаря на всички евростандарти по отношение на шум и прах. За изследване на качеството на зърното работи лаборатория. Апаратурата е италианска, а в нейното производство са участвали шест фирми.

През 2007 г. Младен Милков купи 50 декара общинска земя на търг в Петко Каравелово, като плати близо 0,5 млн. лв. Това беше най-голямата частна инвестиция за Община Полски Тръмбеш. Младен Милков беше един от най-големите арендатори в страната, като обработваше над 100 000 дка.

Източник: www.dnesbg.com
http://www.citybuild.bg/news/goliamata-zyrnobaza-severna/37197
 

·
Registered
Joined
·
1,363 Posts
13 милиона лева за поддръжка на пътищата в Русенско

Срокът на договорите с пътноподдържащите фирми се увеличава на 5 години

12 600 000 лева без ДДС е прогнозната сума за пътно поддържане на 496.583 км в Русенско за следващите пет години.

Агенция "Пътна инфраструктура" стартира обществените поръчки за избор на изпълнител за превантивно, текущо, зимно и ремонтно поддържане, както и за възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища. Както и досега обществените поръчки са по райони - Северозападен, Северен централен район, Североизточен, Югоизточен, Южен Централен и Югозападен район. Общата им индикативна стойност е над 427 млн. лв. за 18 796.357 км.

Новост е увеличаването на срока на договорите с пътноподдържащите фирми. Вместо 4-годишни, каквито бяха до момента, новите ще са за 5 години. От кандидатите се изисква да имат опит в поддържането на поне 250 км пътища през последните 5 години. От фирмите не се изисква да доказват икономическото и финансовото си състояние, според запознати в бранша, това се прави за да могат да кандидатстват и малки фирми по всяка вероятност като подизпълнители.

Сега за кърпене на дупка ще се плаща от 22.55 лв./кв. м до 45.80 лв./кв. м в зависимост от дебелината на полагания асфалт и начина на изпълнение – ръчно или машинно, информира Медиапул. Една от най-високите цени е за ремонт на плочест водосток, който може да достигне до 13 000 лв./м. Изтеглянето на аварирал автомобил ще струва 208 лв.

За ръчно косене на трева ще се плаща не повече от 70 лв./дка. Поставянето на тоалетна на пътя не може да бъде по-скъпо от 150 лв., а почистването му от 33 лв. За ремонт на паваж ще се плаща по 135 лв./кв.м, докато за машинно полагане на асфалт с дебелина 4 см – 179 лв./тон.

Амбицията на пътната агенция е изпълнителите да са ясни до края на годината. Причината е, че част от сегашните договори изтичат тогава, а останалите през следващата.


Източник: https://fakti.bg/bulgaria/311873-13-miliona-leva-za-poddrajka-na-patishtata-v-rusensko
 

·
Registered
Joined
·
34,909 Posts
В Елена започва санирането на четири жилищни блока с 200 апартамента

Четири жилищни блока в Елена ще бъдат санирани с пари по Националната програма за енергийна ефективност. В сградите, строени преди около 40 години, са разположени близо 200 апартамента с над 500 собственици, които още през 2015 г. бързо се организираха, направиха сдружения и кандидатстваха по програмата.

Вече са известни изпълнителите по обществената поръчка на общината за проектиране и изпълнение на строително-монтажните работи, разделена на 4 позиции. Общата стойност на ремонтите е 2 428 710 лв. За жилищния блок на ул. „Крайбрежна“ N 37 изпълнител е ДЗЗД „Проектстрой-Линк“ – Габрово. Великотърновското дружество „Мистрал 7“ ще санира жилищния блок на ул. „Иван Момчилов“ N 97. Обществената поръчка за изпълнител на строително-монтажните дейности на ул. „Пролет“ N 2 спечели „Дунав“АД – Русе, а на съседния блок – „Пролет N 1“ в кв. „Север“ изпълнител е софийското ЕООД „Нов стандарт 2012“.

И четирите жилищни блока са панелно строителство. Строителните работи по енергийната ефективност на сградите включват топлинно изолиране на външните стени, подпокривно пространство и под, подмяна на дограмата, енергийно ефективно осветление на стълбищните клетки, ремонт на покрив и мълниезащитна инсталация.
https://www.borbabg.com/2018/07/13/sanirane12/
 

·
Registered
Joined
·
154 Posts
С ДВА НОВИ ПРОЕКТА ЩЕ СЕ ОБНОВЯВАТ ЦЕНТЪРА НА ЕЛЕНА И ПАРК „КАЛЕТО“
Община Елена разработи и внесе за одобрение два нови проекта по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Проектното предложение на стойност 548 688 лв. е за ремонт и благоустрояване на централния градски площад „Христо Ботев“ в Елена и за ремонт и благоустрояване на съществуващата довеждаща и отвеждаща алейна мрежа до парк „Калето“ над града. Проектът включва цялостна реконструкция на площадното пространство с нова поливна система и видеонаблюдение. Предвидено е да се изгради нов фонтан в центъра, а на „Калето“ да се подмени парковото обзавеждане и реконструират алеите.

Второ проектно предложение е за 787 901 лв. и включва реконструкция и рехабилитация на ул. "Възрожденска" зад централния площад и направата на тротоари към 24 улици в Елена - „Крайбрежна“, „Мир“, „Костовска“, „Оборище“, „Опълченска“ „Кършовска“, „Спортист“, „Църковна“, „Кокиче“, „Стара планина“, „Дойно Граматик“, „Балкан“, „Генерал Домбровски“, „Самуилец“, „Острец“, „Петко Ю. Тодоров“, „Калето“, „Чумерна“, „Неофит Бозвели“, „Георги Сава Раковски“, „Никифор Попконстантинов“, „Паисий Хилендарски“, „Здравец“.
http://elena.acstre.com/currentNews-2828-newitem.html
 

·
махлене&
Joined
·
4,189 Posts
 

·
махлене&
Joined
·
4,189 Posts
 

·
Registered
Joined
·
34,909 Posts
Мост ще бъде изграден над р. Искър при село Искър

Земеделските земи са в землището отвъд реката и години наред хората са принудени да изминават голямо разстояние, за да ги обработват.

Очаква се с изграждането на стабилно съоръжение да бъдат избегнати проблемите, които на времето е създавал съществувалия на мястото понтонен мост. Мостът трябва да е готов след четири месеца.Мостът над река Искър ще бъде изграден за 239 400 лева, осигурени от бюджета на общината. Съоръжението е от типа САРМ и ще е с дължина 40 метра, с една лента за движение на превозни средства и товароносимост 20 тона. Чрез моста ще се осъществи пряка връзка между обработваемите земи, горите и пасищата от едната страна и селото от другата страна на реката и ще се избегне дългия 25 километра обходен маршрут, който хората са принудени да изминават. Освен това землището е с исторически дадености от римско време и след построяване на моста и подходите към него ще се създадат много добри и приятни условия за туризъм.

http://www.citybuild.bg/news/izgraden-iskyr-iskyr/37927
 

·
Registered
Joined
·
34,909 Posts
С над 460 000 лв. ремонтират читалището в Лясковец

Стартира ремонтът на читалище “Напредък – 1870” в Лясковец, което ще бъде обновено с над 460 000 лв. Средствата са по проект на малката община по Програмата за развитие на селските райони. “Със средства от Доверителния фонд успяхме да направим ремонт на фасадата и да внедрим мерки за енергийна ефективност. Сега целта ни е да ремонтираме материалната база отвътре”, уточни кметът на Общината д-р Ивелина Гецова.

Със средствата ще бъде направен основен ремонт на зрителната зала и балкон, ремонт на коридорите и санитарните помещения. Ще бъде доставено обзавеждане за сцената и театралните столове, сценичното осветление, звукотехническо оборудване. Предвидено е подобряване на достъпа за хората с увреждания и осигуряване на възможности за целогодишно използване на материално-техническата база след обновяване на сценичното обзавеждане и оборудване.

В момента Общината очаква финансиране по три проекта по ПРСР, каза още д-р Гецова. Единият е за ремонт на административната сграда и подобряване на енергийната ѝ ефективност. Вторият проект е за реконструкция на уличната мрежа на стойност 600 000 евро, а третият – за рехабилитация на две спортни площадки. Очаква се да стартира обществена поръчка за избор на изпълнител за ремонт на уличната мрежа, за който правителството отпусна 700 000 лв.
https://www.dnesbg.com/obshtinite/lyaskovets/s-nad-460-000-lv-remontirat-tchitalishteto-v-lyaskovets.html
 

·
Русенец
Joined
·
1,070 Posts
Искам да споделя впечатленията си от туристическите обекти в региона на Русе, но извън града.
1) Лесопарк Липник - тъне в разруха. Алеите са с остатъци от настилка; пейки, кошчета, детски площадки - изпотрошени. Маркировка - никаква, встрани от официалните "алеи" човек не смее да се разходи. Имаше уж проект - какво стана?
2) Западен парк "Приста" (Люляка) - същото положение. Навремето там е имало сцени, пътеки в гората, водещи към реката. Сега е буреняк и разруха. Единствено край хотела долу е поддържано.
3) Божичен - имаше една екопътека Божения, поддържаше се от близкия хотел или къща за гости. Опитайте да я намерите и да минете по нея...
4) Ивановски скални църкви - достъпна за посещение е единствено главната църква, над паркинга, и платото над нея. Тесен разбит път води до нея. Повечето дори не разбират, че от другата страна на реката има още 5 (пет) скални църкви! Врейки се през шубраците към всяка една от тях, накрая туристът бива посрещан от ЗАКЛЮЧЕНА с катинар решетка. Така било - били опасни и затворени, нямало какво да се види в тях, нямало много интересни стенописи... най-интересните били в църквата Света Богородица и само тя се посещавала. Срамота. А това е обект на ЮНЕСКО.
5) Нисовски манастир и пътеките край село Нисово - змиярник, непроходимо!
6) Кошов - Грамовец - тук е що-годе добре положението, пътят от Кошов явно наскоро е разчистван.
7) Средновековен град Червен - достъпът е по добре познатите ни разбити междуселски пътчета. ОК, това до голяма степен не зависи от управлението на обекта ще кажете. А от кого зависи ДА СЕ ОКОСИ ГОРЕ ТРЕВАТА, че да си личат зидовете и сградите? А информационни табели кой трябва да сложи? Оставено на самотек.
8) Пещера Орлова чука - за щастие отсрамва района. На фона на всичко останало, оставя добро впечатление у туристите. Че и полянката окосена, има и къде да седнеш. Значи може. Предполагам това го правят стопаните на "хижата".

За да не излезе хейт - разходете се край близките Попово, Търговище, Шумен... Няма по-лошо стопанисван туристически продукт от русенския. Срам ме е като гледам какво правят много по-малки градчета и села, особено из Южна България.
 

·
Registered
Joined
·
34,909 Posts
Червен бряг - градът на падналите мостове оттук и оттам“Ако не беше трагично, щеше да е забавно”, така коментират ситуацията жителите от бедстващите 5 села и един град заради кризата с пропадналия мост на изхода на Червен бряг. Учители чинно поемат отговорността всяка сутрин, като по часовник, буквално да преведат бъдещето на България през счупения мост по пътя към … Европа, пише ЗовНюз.

И докато Общината, като стопанин прехвърля вината за несгодата човешка върху различни държавни институции, все повече хора си задават въпроса “кой лъже”. Дали лъжат представителите на бизнеса, които буквално пренасят на гръб стоката си всеки ден, дали пенсионерите, отиващи към болницата, или общинската управа?

Безспорно парадоксът е местната власт, която след три години оползотвори властта, дадена им от народа чрез неясни визити в Русия, редица изтеглени общински дългове, саниране на личните къщи на властимащите и чрез десетки общински имоти и земи, разграбени и препродадени на “наши” хора за жълти стотинки. Така общинарите маршируват напред – назад, напред-назад с овехтелите си комунистически костюми, носещи найлонови пликчета и бързащи да преминат през моста преди децата, за да се спасят от погледите на учителите. И не, това не е ирония. В предния си мандат (2007-2011), кметът Вълов пуска песен, изпята от църковен хор.

“Червен бряг – град на мечтите ни, с градини и буйни жита… Червен бряг, ний те обичаме…” – пее хорът, а недоволните от разрушителното управление крещят: „Оставка!“. Но въпреки виковете на над 300 души на провелия се снощи граждански протест, кметът рече и отсече ” ще ме изтърпят още една година и след това ще си изберат друг, по-добър кмет”, а народът се страхува. Страхува се не само за насъщния, а и за бъдещето на тези, които сега растат в детската градина.

Изпотрошените улици, разбитите пазар, читалище, блокове и т.н., обявеното вече месец бедствено положение, без природни стихии и без военно положение, кордоните полиция и жандармерия, затворените улици и липсващо осветление слагат край на филма на ужасите “Червен бряг”. А Европа вика:” Надпис на входа сложете “Надежда всяка тука оставете”.
http://www.cross.bg/bryag-cherven-bykvalno-1588641.html#.W-XoqMtRezk
 

·
Registered
Joined
·
34,909 Posts
Ремонтирани са близо 14 километра от най-кратката връзка на общините Попово и Опака с област РусеРемонтирани са близо 14 километра от третокласния път Опака-Попово. Това е най-кратката връзка за жителите на двете общини с област Русе; инвестицията е за 6,8 млн. лв. Парите са от бюджета на АПИ, съобщиха от там.
Участъкът, който не е ремонтиран повече от 25 години, е с нова асфалтовата настилка, хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. Отсечката започва при изхода на Попово, преминава през с. Гагово и завършва в Опака. Строителните работи са изпълнени от дружеството, с което АПИ има договор по ЗОП за поддържане на републиканската пътна мрежа в област Търговище.
През 2014 г. по ОП "Региони в растеж" бяха ремонтирани около 14 км от третокласния път на територията на община Опака, се припомня в съобщението. С изпълнението и на този проект са обновени близо 28 км от пътя на границата на двете области.
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1909390
 

·
Registered
Joined
·
34,909 Posts
На финала е строежът на временен мост край Червен брягИзграждането на понтонен мост край Червен бряг от военните е на последен етап. По-рано през деня военните инженери информираха министъра на отбраната Красимир Каракачанов за изграждането на мостовата конструкция.

На последния етап ще се направи профилно измерване на дъното на реката и ще се провери устойчивостта на построения мост, съобщиха от Министерството на отбраната.

В петък ще има експериментално пускане в експлоатация на мостовата конструкция, след което тя ще бъде предоставена за редовна експлоатация.

Военните специалисти ще продължат периодично да проверяват състоянието на моста.

Припомняме, след пропадането на моста, който свързващ Червен бряг с околните села, в края на октомври 2018 г. кметът на общината се обърна с молба за помощ към министъра на отбраната.

Подготовката за изграждането на моста бе възложена на модулното формирование от инженерния полк в Белене. Самото изграждане на мостова конструкция в община Червен бряг е предоставена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
https://news.bg/regions/na-finala-e-stroezhat-na-vremenen-most-kray-cherven-bryag.html
 
141 - 160 of 193 Posts
Top