SkyscraperCity banner

161 - 180 of 203 Posts

·
Registered
Joined
·
3,796 Posts
То и край Евксиноград беше свлачище, но го застроиха цялото.
 

·
Registered
Joined
·
1,664 Posts
Факт е обаче,че където е имало свлачище и е застроено, не е мръднало. Който строи си укрепва. А държавата, чака свлачищата да се "укротят" от самосебе си.
 

·
махлене&
Joined
·
4,269 Posts

 
  • Like
Reactions: rbop

·
махлене&
Joined
·
4,269 Posts
 

·
махлене&
Joined
·
4,269 Posts
https://dariknews.bg/regioni/varna/obshtina-devnia-zapochna-izpylnenieto-na-proekta-za-energijna-efektivnost-v-uchilishte-vasil-levski-2115191

Община Девня започна изпълнението на проекта за енергийна ефективност в училище "Васил Левски"

Община Девня започна изпълнението на строително-монтажните работи по обновяване сградата на Средно училище „Васил Левски“. За целта в масивното здание ще бъдат вложени над 1 400 000 лева, които местната администрация спечели с проект за енергийна ефективност по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020).

Той предвижда пълно саниране на училищната сграда, което включва поставяне на външна изолация и нова дограма. Старият паркет ще бъде подменен с ламинирани подови настилки, ще се монтира ново осветление, интерактивни дъски и други. В рамките на проекта училищният двор ще се сдобие и с нова ограда.

По договор с фирмата изпълнител строително-монтажните работи трябва да приключат за 60 календарни дни, но Общината се ангажира това да стане по-бързо предвид наближаващото начало на новата учебна година.

Обновяването на материално-техническата база на училището е един от основните приоритети на кмета Свилен Шитов в областта на образователната инфраструктура. По този начин общината изпълнява ангажимента си по проекта за професионално образование в СУ „Васил Левски“, който се реализира съвместно с индустриалните гиганти „Агрополихим“, „Девня цимент“ и „Солвей соди“.
 

·
махлене&
Joined
·
4,269 Posts
 

·
махлене&
Joined
·
4,269 Posts
 

·
махлене&
Joined
·
4,269 Posts
 

·
махлене&
Joined
·
4,269 Posts
Никола Козлево и с. Пет могили

 

·
махлене&
Joined
·
4,269 Posts
 

·
Registered
Joined
·
35,478 Posts
Община Тутракан търси строител за воден проект за 25 млн. лв.

В рамките на поръчката ще се построи пречиствателна станция и ще се доизгради ВиК мрежа


Някои от ВиК проектите се забавиха заради буксуваща водна реформа или обжалвания в Комисията за защита на конкуренцията

Община Тутракан, в която има малко над 15 хил. жители, търси строител на пореден голям воден проект - за проектиране и строителство на градска пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) и доизграждане и реконструкция на ВиК мрежа.

Стойността на поръчката е 25.2 млн. лв. Обществената поръчка е част от проект по оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) 2014-2020 г. Безвъзмездната помощ от ЕС е 19.2 млн. лв., като има още 9.6 млн. лв. общински средства и 3.4 млн. лв. национално съфинансиране.

Строителството ще трябва да се изпълни за две години и половина (979 дни) от подписване на договора. Крайният срок за подаване на оферти е 4 януари 2019 г.

Тутракан е част от "ВиК асоциация Силистра". ВиК дружествата, които успяха да се обединят в асоциации като част от водната реформа, имат право да усвояват средства за водна инфраструктура по оперативна програма "Околна среда".

Изискванията

В рамките на търга ще се избере икономически най-изгодната оферта по метода "ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл".

Кандидатите ще трябва да са отчели общ оборот от поне 40 млн. лв. за последните три финансови години.
Те трябва да имат опит в изграждането, реконструкцията или разширението на пречиствателни станции с капацитет от поне 10 хил. еквивалент жители и работата по канализационна мрежа от поне 6 хил. метра и водопроводна мрежа от поне 4 хил. метра.

Парите за вода

През 2018 г. се планираше да бъдат обявени поръчки за 1.6 млрд. лв. за водни проекти по ОПОС. Това беше прогнозата на тогавашния зам.-министър по регионално развитие Малина Крумова.

Някои общини - Приморско, Елхово и Айтос например, вече имат сключени договори за своите пречиствателни станции. В други като Пловдив и Чирпан обжалвания в Комисията за защита на конкуренцията забавиха събирането на оферти.

В случая на Чирпан например поръчката за 11.7 млн. лв. е обявена в началото на 2018 г., но офертите бяха събрани чак през октомври месец. В община Пловдив става въпрос за поръчка над 60 млн. лв., където забавянето е сериозно и от общината обмисляха да поискат спиране на сроковете за изпълнението на проекта, за да не се изгубят европейските пари.
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/11/19/3348172_obshtina_tutrakan_tursi_stroitel_za_voden_proekt_za_25/
 

·
Registered
Joined
·
35,478 Posts
Ремонтирани са още 21 км от пътя Търговище - Разград

Предстои издаването на Акт 16 и разрешението за ползване.

Завърши рехабилитацията на близо 21 км от път II-49 Търговище - Разград. Участъкът е включен в лот 13 на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., която се съфинансира чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. През юли т. г. приключи ремонтът на още 10 км от същия път в участъка Кубрат - Тутракан, на територията на област Силистра.

С успешното изпълнение на двата проекта тази година са ремонтирани общо 31 км от второкласния път - основна транспортна връзка за областите Търговище, Разград и Силистра.

С рехабилитацията на отсечката се повишава безопасността при пътуване и се подобрят връзките с път I-2 Русе - Разград, път I-4 Търговище - Шумен, път II-21 Русе - Силистра, път ІІ-51 Попово - Лозница и ІІ-23 Русе - Кубрат - Исперих, както и с Дунав мост при Русе.Основно ремонтирания участък в лот 13 е на територията на област Разград. Той започва преди кръстовището с път ІІ-51 Попово - Лозница и завършва при входа на Разград, като преминава през селата Трапище и Манастирско. Напълно е подменена пътната настилка и е подобрено отводняването. Положена е нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. Ремонтирани са 4-те кръстовища за селата Тръбач, Сейдол, Синя вода и за Градина и Островче. Изградена е колекторна система и бетонови бордюри в с. Трапище, подменени са бордюрите в с. Манастирско. За повишаване на безопасността на движение на пешеходците в двете села са изградени повдигнати пешеходни пътеки.

Подобряването на състоянието на второкласния път II-49 е сред приоритетите на Агенция „Пътна инфраструктура". Освен рехабилитираните 31 км по ОПРР, включени в лот 13 и лот 14, през тази и миналата година със средства от бюджета на агенцията бяха ремонтирани още 9 км между разклона за с. Бисерци и границата със съседната област Силистра. На участъка е положен неплътен асфалтобетон и пътят вече е в добро състояние. За отсечката между селата Топчии и Каменово в област Разград, с дължина 9 км, в момента се изработва технологичен проект. Въз основа на него предстои ремонт и на този участък през следващия строителен сезон.

Изпълнител на строително-монтажните работи на лот 13 е „Пътинженерингстрой-Т" ЕАД. Стойността на договора е 14 730 557,56 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от „Пътинвест-инженеринг" АД. Техният договор е за 360 423,60 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „Трансконсулт - 22" ООД. Договорът им е за 9 949,50 лв. с ДДС.

Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0012 Лот 13 ,,Път II-49 Търговище - Разград от км 9+800 до км 11+832,85 и от км 11+942,87 до км 30+658,87, с обща дължина 20,749 км, област Разград" е 15 526 036,84 лв. с ДДС. Съфинансирането от Европейския съюз е 85% - 13 125 731,31 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 15% - 2 316 305,53 лв. с ДДС, а собственият принос е 84 000 лв. с ДДС.
http://www.citybuild.bg/news/remontirani-oshte-pytia-tyrgovishte/38323
 

·
махлене&
Joined
·
4,269 Posts
 
  • Like
Reactions: yani84

·
Registered
Joined
·
35,478 Posts
920 хиляди лева са одобрени за ул. „Хан Аспарух" в Тервел

На 19 декември правителството отпусна парите за общината.

Тази година Община Тервел изпълни проект за рехабилитация на транзитен водопровод, преминаващ по цялото трасе на ул. “Хан Аспарух“. Проектът бе финансиран от ПУДООС. Реализирането му бе предшествано от десетки аварии по старото трасе на водопровода, вследствие на които уличната настилка бе увредена до степен, затрудняваща движението.

Улица „Хан Аспарух“ в Тервел преминава през централната част на града и представлява връзка между изходите му за градовете Добрич и Силистра. На тази улица се намират детска градина, читалище, професионална гимназия, две бизнес-зони, църковен храм, музей и стотици жилища на граждани. Улицата е с натоварен автомобилен и пешеходен поток.
http://www.citybuild.bg/news/hiliadi-odobreni-asparuh-tervel/38522
 

·
Registered
Joined
·
3,796 Posts
Остава да позакърпят обхода на Тервел, и може да се върне живота в този град.
 

·
Registered
Joined
·
7,095 Posts
Остава да позакърпят обхода на Тервел, и може да се върне живота в този град.
Той от 30-40 години си стои позакърпен. Всичко от Честименско до Кочмар трябва се изрине и построи наново, а път 207 да стане втори клас шосе, каквото си е било преди.
 

·
Registered
Joined
·
35,478 Posts
Велоалеята между Балчик и курорта "Албена" ще бъде възстановена

Отсечката за велосипедисти е изградена преди повече от трийсет години и има компроментирани участъци.

Проектното предложение на общината предвижда теренът да бъде разчистен от надвиснали клони на храсти и дървета и в участъците, които ще бъдат рехабилитирани, да бъде положен асфалтобетон. Велоалеята отново ще бъде маркирана с боя с перли според стандарта.

За проекта ще се търси финансова подкрепа чрез Местната инициативна група Балчик-Генерал Тошево от Програмата за развитие на селските райони.
http://www.citybuild.bg/news/veloaleiata-mezhdu-balchik/38611
 

·
Registered
Joined
·
1,109 Posts
Едва ли е долу, нали свлачището си е живо.
През последните години изчезналата велоалея покрай пътя за Балчик си е паркинг. Така че освен чистене на дървета и храсти, кърпене на асфалт и полагане на боя, ще трябва и паяк да купят :lol: Или по-лесно - да отделят велоалеята с бетонни елементи, примерно.

А в посока от кръговото на Албена към Оброчище, малко в страни от пътя, имало ли е велотрасе или е било някаква екопътека?
 
161 - 180 of 203 Posts
Top