SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 341 Posts

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,923 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,923 Posts
Discussion Starter · #4 · (Edited)
บ้านไผ่ Nov 2018

cr. Si Ri Wat Yupin

 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,923 Posts
Discussion Starter · #6 ·
ปัดฝุ่นรถไฟรางคู่ 2 เส้นทางเชื่อมต่อจีน-เวียดนาม-ลาว

Friday, 26 February 2010 08:41


โสภณำ ปัดฝุ่นรถไฟรางคู่เส้นทางเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และเส้นทางบัวใหญ่-มุกดาหาร นครพนม มูลค่า 95,000 ล้านบาท หวังเชื่อมต่อจีน เวียดนาม ลาว คาดเริ่มก่อสร้างปี 2554 แล้วเสร็จ 2558

แม้ว่าโครงการรถไฟรางคู่เส้นทางบัวใหญ่มุกดาหาร-นครพนม และเส้นทางเด่นชัยเชียงราย-เชียงของ จะเป็นแผนการที่ทุกรัฐบาลจะลงทุนก่อสร้างมาตั้งแต่รัฐบาลชวน หลีกภัย ในปี 2537 ถึงรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แต่ปัจจุบันนี้โครงการดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้า ทั้งที่หากมีการลงทุนใน 2 เส้นทางดังกล่าว จะทำให้การเดินทาง การขนส่งเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน เวียดนามและลาว

ความไม่ต่อเนื่องของแผนการลงทุน ส่วนหนึ่งมาจากภาวะวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี 2540 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ทำให้โครงการดังกล่าวถูกดองยาวมาถึง 16 ปี แต่รัฐบาลชุดนี้เห็นความสำคัญของการเชื่อมต่อระบบขนส่ง จึงให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เร่งศึกษาระบบขนส่งทางราง ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้า

สุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า ที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟให้เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน มีมติอนุมัติให้ดำเนินการพัฒนารถไฟรางคู่ เส้นทางเด่นชัย-เชียงรายเชียงของ และเส้นทางบัวใหญ่-มุกดาหารนครพนม มูลค่ารวม 95,000 ล้านบาท และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปศึกษาความเหมาะสมของโครงการเพิ่มเติม แม้ว่าโครงการดังกล่าวจะเคยมีการศึกษาไว้ตั้งแต่ปี 2537 และ2547 แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป จึงให้ศึกษาใหม่ ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้อนุมัติวงเงินศึกษาเพิ่มอีก 220 ล้านบาท ซึ่งเส้นทางเด่นชัย- เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 280 กม. ของบเพิ่ม 20 ล้านบาท จากงบเดิมที่ได้รับ 80 ล้านบาท ส่วนเส้นทางบัวใหญ่-มุกดาหารนครพนม ระยะทาง 364 กม. ใช้งบศึกษา 200 ล้านบาท ซึ่งหลังจากนี้จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อของบศึกษาเพิ่มเติม โดยเส้นทางบัวใหญ่นครพนม-มุกดาหารให้

สำนักนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.) ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ส่วนเส้นทางเด่นชัย-เชียงรายเชียงของ รฟท.เป็นผู้ศึกษา ใช้เวลาศึกษา 1 ปี ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการออกพ.ร.บ. เวนคืนที่ดินตามแนวเส้นทางต่อไป คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2554 กำหนดแล้วเสร็จปี 2558 การเวนคืนส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ป่า เขา เช่น เด่นชัย งาว เป็นพื้นที่ป่า คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการเวนคืน ส่วนลุ่มแม่น้ำชั้น 1A ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องพิจารณาร่วมกันหลายหน่วยงานก่อน จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างโดยคาดว่าจะเริ่มได้ในปี2554 แล้วเสร็จในปี 2558 สุพจน์กล่าว

สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง คาดว่าจะใช้เงินกู้จากต่างประเทศ ซึ่งอาจจะใช้เงินกองทุนระบบรางซึ่งมี จีน ญี่ปุ่น ที่ส่งเม็ดเงินให้กับประเทศในแถบอาเซียนมากถึงหมื่นล้าน โดยโครงการเด่นชัยใช้งบลงทุน 45,000 ล้านบาท และเส้นทางบางใหญ่จะอยู่ที่ 50,000 ล้านบาท

ด้านยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการ รฟท. กล่าวว่า เส้นทางรถไฟทางคู่เด่นชัย เดิม รฟท.ได้มีการศึกษาไว้แล้วตั้งแต่ปี 2547 แต่รัฐบาลในขณะนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบรางอย่างจริงจัง มีการเสนอของบศึกษา แต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับคำตอบจากรัฐบาล จนการศึกษาเส้นทางดังกล่าวต้องหยุดลง

สำหรับเส้นทางเด่นชัยฯ เดิมเป็นการศึกษาทำเป็นรางเดี่ยว ต่อมารัฐบาลชุดปัจจุบันต้องการให้ก่อสร้างเป็นรางคู่ ดังนั้นรฟท.จะต้องศึกษาเส้นทางใหม่ที่ขนานกับเส้นทางเดิม และต้องมีการศึกษาผลกระทบ EIA ใหม่ทั้งหมด รฟท.จึงต้องของบศึกษาเพิ่ม โดยเส้นทางนี้จะรองรับการขนส่งสินค้า 1.3 ล้านตันต่อปีและการเดินทางของประชาชน 1.7 ล้านเที่ยวต่อปี ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 13.8% รวมถึงรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจากจีนผ่านทางเส้นทาง R3E ที่บริเวณจุดชายแดนไทย อ.เชียงของ จ.เชียงราย และจะเชื่อมต่อกับจีนที่เขตปกครองพิเศษสิบสองปันนา เมืองคุน หมิง และเชื่อมต่อกับสปป.ลาวได้อีกทางหนึ่ง

ส่วนเส้นทางบัวใหญ่ มีการศึกษาและสำรวจตั้งแต่ปี 2538 แล้วก็เงียบหายไป เนื่องจากรัฐบาลไม่จริงจังในการผลักดันเช่นกัน ทำให้การศึกษาขาดช่วงไป โดยเส้นทางนี้จะรอง รับการเดินทางของประชาชนได้ 64,000 คนต่อวัน และขนส่งสินค้าได้ 3.8 ล้านตันต่อปี ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 17.25% เส้นทางดังกล่าวเป็นการขยายโครงข่ายทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือสู่บริเวณตอนกลางของภูมิภาค ที่จะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยผ่านจ.มุกดาหาร-สุวรรณเขต ประเทศลาวดานัง ประเทศเวียดนาม--จบ--
 

·
Registered
Joined
·
32,547 Posts
เฮ่อ ... ถือได้ฟื้นฟูโครงการที่เป็นรายการคุณขอมาแต่ปี 2512-2514 กันหละคราวนี้ เห็นทีต้องหาเงินกู้มาหนุนโครงการให้สำเร็จ
 

·
Registered
Joined
·
5,672 Posts
ถ้ามีเส้นนี้แล้ว ต่อไปน่าจะมี สายอุบล - มุกดาหาร แล้วก็ นครพนม - อุดรด้วย ทางรถไฟจะได้ครบรอบอีสาน :banana:
 

·
The Train Photo Spotter
Joined
·
8,854 Posts
^^ น่าจะมีสายขอนแก่น-ร้อยเอ็ด-ศรีสะเกษ เพิ่มอีกสายด้วยนะครับ ผ่ากลางภาคเลย
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,923 Posts
Discussion Starter · #10 ·
Stalled project revived

Bangkokpost Published: 6/07/2010 at 12:00 AM


SPECIAL REPORT: The SRT hopes a rail link to Chiang Rai is back on track,

A map at the State Railway of Thailand head office shows the present route network and future lines including a link to Chiang Rai.

The track to Chiang Rai, joining the main northern route at Den Chai station in Phrae, has been slated for building since 1960.

Half a century and 17 prime ministers later, no work has been conducted. The only progress is a preliminary feasibility study carried out in 1997.

Now the SRT believes there might be a chance the project will actually go ahead, as the government is showing a keen interest.

"This project ground to a halt in the past when it came to discussing the finances," said Soithip Trisuddhi , director-general of the Transport Ministry's Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP).

"But now that has changed thanks to the government's commitment to developing the railway."

A problem that has kept the Chiang Rai line on the shelves for so long is doubts about its profitability.

Even the 1997 study admits that it is not worth building due to the low return on investment. But the OTP and the Transport Ministry are now looking at the project from a wider perspective.

Projected profits in the past were calculated on domestic rides and freight transport.

The agencies today believe in its wider regional potential, as the railway to Chiang Rai will serve as a link to China, through northern Laos.

Instead of planning to lay tracks only to Chiang Rai city, the SRT and OTP want to build a route beyond Muang district to the Mekong riverside district of Chiang Khong, opposite the Lao northern province of Huaysay.

The line from Den Chai to the Thai-Lao border will be 308 kilometres long.

Another route linking the main northeastern line at Bua Yai station in Nakhon Ratchasima will travel for 368 kilometres to Nakhon Phanom, the riverside province opposite Khammouane province in central Laos.

The line to Nakhon Phanom has been on the books since 1965 but, like the route to Chiang Rai, has gone nowhere, apart from a feasibility study in 1994.

The Chiang Rai and Nakhon Phanom lines will be part of the region-wide network to link member countries of the Association of Southeast Asian Nations (Asean) with Kunming in China.

Permanent secretary for transport Supoj Saplom said 100 million baht was needed for a new feasibility study of the Chiang Rai route and another 200 million baht for a new Nakhon Phanom line study.

Calls for tenders for the contracts to conduct the studies will open next year and the work will take five years, if everything goes as planned.

Transport Minister Sohpon Zarum will seek the funds from government to set aside for the studies.

Mr Sohpon said the ministry backed plans to turn Thailand into the transport hub of Southeast Asia with China.

This is supported by the other Asean countries.

Prime Minister Abhisit Vejjajiva and the other Asean leaders agreed at a summit in Cha-am district in Phetchaburi last October to increase infrastructure links, including the railway, between Southeast Asia and China so freight and passenger trains can travel from Singapore all the way to Kunming.

Yet a government official responsible for transport links with neighbouring countries believes the SRT and OTP are going in the wrong direction with their plan to link the Thai railway with China through Laos.

Laos has no railway lines to connect with the Thai track in Chiang Khong and Nakhon Phanom, the official said.The best option for the Southeast Asian track to link with China should be a longer route from the Thai eastern line in Aranyaprathet district in Sa Kaeo to Cambodia, Vietnam and China, he said.

Only some parts of the railway in Cambodia need repairs, including a 30 kilometre link with Aranyaprathet which was destroyed during the long years of fighting in Cambodia.

The route is looking more promising after the Asian Development Bank agreed in March to grant a US$42 million (1.36 billion baht) loan to build it, and the Australian government pledged a grant of $21.5 million to restore the Cambodian railway network.


 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,923 Posts
Discussion Starter · #11 ·
'หูกวาง'เร่งเครื่องผุดรถไฟทางคู่

ข่าว เศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2553


นายประณต สุริยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร หรือ สนข. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการศึกษาออกแบบรถไฟทางคู่ ว่าแผนดังกล่าวอาทิ เส้นทาง ลพบุรี-ปากน้ำโพ ระยะทาง 118 กม. วงเงินก่อสร้าง 7,860 ล้านบาท, มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 132 กม. วงเงินก่อสร้าง 11,640 ล้านบาท, ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง 185 กม. วงเงินก่อสร้าง 13,000 ล้านบาท, นครปฐม-ชุมทางหนองปลาดุก ระยะทาง 165 กม. วงเงินก่อสร้าง 16,600 ล้านบาท และประจวบศีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทาง 167 กม. วงเงินก่อสร้าง 17,000 ล้านบาท รวมงบก่อสร้าง 66,100 ล้านบาท ซึ่งบประมาณก่อสร้างดังกล่าวเป็นงบประมาณเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 เม.ย.53

สำหรับเส้นทางแรกที่จะทำการศึกษาโดยใช้งบประมาณปี 2554 ประกอบด้วย ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น โดยใช้งบประมาณศึกษา 150 ล้านบาท และประจวบฯชุมพร โดยใช้งบประมาณศึกษา 164 ล้านบาท คาดว่าทั้ง 5 เส้นทาง จะเสนอต่อ ครม.เพื่อรับทราบ และในปี 2555 คาดว่าจะเริ่มก่อสร้าง โดยคาดว่าภายในปี 2558-2559 จะแล้วเสร็จ นอกจากนี้ จะมีการของบประมาณ เพิ่มเติม 200 ล้านบาท เพื่อศึกษาความเหมาะสมในเส้นทาง มุกดาหาร-บัวใหญ่ 390 กิโลเมตร โดยระยะแรกจะศึกษาในส่วนของ บัวใหญ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ระยะทาง 170 กิโลเมตร โดยคาดว่า เริ่มออกแบบภายในเดือน ต.ค.53
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,923 Posts
Discussion Starter · #12 ·
ผุดทางรถไฟบัวใหญ่-นครพนม


กลุ่มทีม คอนซัลติ้ง-โชติจินดา ชิงดำงานที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมเส้นทางรถไฟช่วงบัวใหญ่-นครพนม เผยร.ฟ.ท.จะเร่งคัดเลือกเหลือ 1 ราย เตรียมลงนามว่าจ้าง พฤษภาคมนี้ ใช้เวลาศึกษา 6 เดือน งานนี้"โสภณ ซารัมย์"หนุนสุดตัว รองรับสะพานข้ามแม่น้ำโขงนครพนม-แขวงคำม่วน สปป.ลาว

แหล่งข่าวระดับสูงการรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ"ว่า ขณะนี้การรถไฟฯอยู่ระหว่างการคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาในการศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างรถไฟเส้นทางบัวใหญ่-นครพนม โดยมี 2 บริษัทที่สนใจยื่นข้อเสนอ ประกอบด้วย

1.กลุ่มบริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด และ

2. กลุ่มบริษัทโชติจินดา มูเซลคอนซัลแตนท์ จำกัด

"ร.ฟ.ท.ได้เปิดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามี 2 รายที่ผ่านการคัดเลือก โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกให้เหลือเพียง 1 รายและคาดว่าจะลงนามว่าจ้างในเดือนพฤษภาคมนี้ ก่อนที่จะให้เวลา 6 เดือนในการเร่งศึกษาความเหมาะสม ดังนั้นช่วงปลายปีนี้น่าจะได้ความชัดเจนทั้งหมดก่อนที่จะนำข้อมูลเสนอผู้บริหารการรถไฟฯและกระทรวงคมนาคมพิจารณาสั่งดำเนินการโดยในเบื้องต้นจะใช้งบศึกษาความเหมาะสมประมาณ 25 ล้านบาท"

ด้านนายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการร่วมพิธีเทคอนกรีตเชื่อมสะพานข้ามโขง 3 ระหว่างนครพนม-แขวงคำม่วน สปป.ลาว กลางแม่น้ำโขง ร่วมกับ ท่านสมมาด พลเสนา รมต.กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาวเมื่อเร็วๆนี้ว่า กระทรวงคมนาคมมีแผนเร่งผลักดันการก่อสร้างรถไฟเส้นทางบัวใหญ่-นครพนม ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟสายใหม่ เพื่อรองรับสะพานข้ามแม่น้ำโขงนครพนม-แขวงคำม่วน สปป.ลาว ซึ่งล่าสุดได้รับอนุมัติงบประมาณ 130 ล้านบาทเพื่อใช้ในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับสะพานข้ามโขงนครพนม-แขวงคำม่วน สปป.ลาว คาดว่าจะเปิดใช้สะพานอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 โดยเมื่อเสร็จและเปิดใช้จะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจการค้าเชื่อมระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -สปป.ลาว-เวียดนาม-จีน และจะเป็นเส้นทางบกเชื่อมกันได้ทั้ง 3 ประเทศโดยไม่ผ่านทะเล ปัจจุบัน จีน เวียดนามที่ได้มีแผนการสร้างทางรถไฟตัดเข้ามาสปป.ลาวเพื่อเชื่อมกับไทยรับกับการเกิดขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำโขง ในขณะที่รัฐบาลไทยก็มีแผนเชื่อมเส้นทางคมนาคมกับกลุ่มประเทศในอินโดจีนเช่นกัน

ทั้งนี้โครงการก่อสร้างสะพานข้ามโขงแห่งที่ 3 นครพนม-แขวงคำม่วน มูลค่าทั้งสิ้น 1,761 ล้านบาท ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้า 90 % ตั้งแต่สร้างอาคาร ส่วนตัวสะพานขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 9.50 เมตร ได้เทคอนกรีตเชื่อมข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย-ลาว ยาว 1 กิโลเมตรเป็นสะพานที่จะใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเพื่อเปิดประตูการค้าสู่ สปป.ลาว เวียดนาม จีน โดยจุดฝั่งไทยอยู่ในเขตบ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง ห่างตัวเมืองนครพนมราว 5 กิโลเมตร ริมถนนหลวงสายนครพนมอำเภอท่าอุเทน จุดฝั่งลาวอยู่ที่บ้านเวินเมืองท่าแขกแขวงคำม่วน ห่างตัวเมืองท่าแขก 5 กิโลเมตร

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,626 14-16 เมษายน พ.ศ. 2554

http://www.thanonline.com/index.php...8-11&catid=129:2009-02-08-11-47-38&Itemid=479
 

·
The Train Photo Spotter
Joined
·
8,854 Posts
เสร็จ “ทีม” อีกตามเคย ฟันธง!!!
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,923 Posts
Discussion Starter · #14 ·
การรถไฟ ฯเตรียมสร้างเส้นทางจากบัวใหญ่ถึงนครพนมรองรับระบบรางจาก จีน-เวียดนาม-ลาว

วันเสาร์ที่ 23 กรกฏาคม 2011 เวลา 19:36 น.


นายสมดี คชายั่งยืน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่าแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ 11 ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาโครงข่ายระบบรางซึ่งจังหวัดนครพนม กำลังจะก้าวไปสู่การพัฒนารองรับโครงข่ายระบบรางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งในการเตรียมการรองรับโครงข่ายระบบรางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น

นายสมดี คชายั่งยืน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการก่อสร้างขยายโครงข่ายเส้นทางรถไฟจาก อ.บัวใหญ่ ถึง จ.นครพนม และได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 25 ล้านบาทเพื่อศึกษาความเหมาะสมของเส้นทางรถไฟ 3 แนวทางได้แก่

แนวทางที่1จาก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ผ่าน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ผ่าน อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ผ่าน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ถึง จ.นครพนม ระยะทางประมาณ 380 ก.ม.

แนวทางที่2จาก จ.ขอนแก่น ผ่าน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ผ่าน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ผ่าน อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ผ่าน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ถึง จ.นครพนม และ

แนวทางที่ 3 จาก อ.หนองหาร จ.อุดรธานี ผ่าน อ.สว่างแดนดิน อ.พรรณานิคม และ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ผ่าน อ.ปลาปาก ถึง จ.นครพนม

ซึ่งขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาแล้วและโครงการอยู่ระหว่างการเสนอโครงร่างและแผนการดำเนินงานให้การรถไฟแห่งประเทศไทย เห็นชอบ ซึ่งขณะนี้ บริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ ได้เข้าชี้แจงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมถึงรายละเอียดของผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างทางรถไฟสาย บัวใหญ่ - นครพนม โดยในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดนั้น บริษัทที่ปรึกษาจะต้องสำรวจเส้นทางที่จะก่อสร้างรางรถไฟผ่านที่ดินของประชาชนเพื่อการเวนคืนที่ดินต่อไป

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=76036&catid=176&Itemid=524
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,923 Posts
Discussion Starter · #15 ·
ร.ฟ.ท.ระดมความเห็นชาวมุกดาหารโครงการเชื่อมรถไฟบัวใหญ่-นครพนม

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 10 พฤศจิกายน 2554 17:15 น.

มุกดาหาร- ร.ฟ.ท เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิจารณาโครงการพัฒนารถไฟสายใหม่ สายบัวใหญ่-ขอนแก่น-มุกดาหาร-นครพนม

วันนี้ (10 พ.ย.) ณ ห้องแก้วมุกดา โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จัดประชุมสัมมนา งานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ สายบัวใหญ่ (ขอนแก่น)-มุกดาหาร-นครพนม

ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอข้อมูล รายละเอียด และแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้นำทางศาสนา และประชาชนทั่วไป สนใจเข้าร่วมสัมมนาประมาณ 180 คน

โครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่ตอนบน ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน ปี 2554 ดำเนินการทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน เนื่องด้วยสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงเวลาที่ศึกษาไว้เดิม ร.ฟ.ท.

จึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด บริษัท ทีม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด และ บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ดำเนินการทบทวนการศึกษา โดยมีการพิจารณาแนวเส้นทางต่างๆ ไว้ 4 เส้นทาง ประกอบด้วย แนวเส้นทางเลือกที่ 1 บัวใหญ่-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 380 กิโลเมตร แนวเส้นทางเลือกที่ 2 ขอนแก่น-เชียงยืน-ยางตลาด-โพนทอง-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 314 กิโลเมตร

แนวทางเลือกที่ 3 อุดรธานี-สกลนคร-นครพนม ระยะทาง 247 กิโลเมตร และแนวทางเลือกที่ 4 บ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 336 กิโลเมตร เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมด้านต่างๆ แล้วเลือกเส้นทางที่มีความเหมาะสมมากที่สุดเพียงเส้นทางเดียว

จากการศึกษาเปรียบเทียบโดยละเอียดพบว่า แนวเส้นทางเลือกที่ 4 บ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม มีความเหมาะสมสูงสุด โดยมีลักษณะโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมและจราจร ที่สามารถเชื่อมต่อกับแนวเส้นทางรถไฟปัจจุบันได้ง่าย สภาพเส้นทางและระยะทางมีความเหมาะสม สามารถวางระบบปฏิบัติการเดินรถและระบบอาณัติสัญญาณได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นเส้นทางที่มีปริมาณสินค้าและผู้โดยสารมาก

ส่วนด้านเศรษฐกิจและการลงทุนให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) สูงกว่าแนวเส้นทางอื่นๆ มีศักยภาพในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจได้ดี รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนน้อยกว่าแนวเส้นทางเลือกอื่นๆ โดยแนวเส้นทางนี้จะครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด 14 อำเภอ มีจุดเริ่มต้นจากสถานีบ้านไผ่ ผ่าน อ.กุดรัง อ.บรบือ อ.เมืองมหาสารคาม อ.เมืองร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ อ.โพนทอง อ.หนองพอก อ.นิคมคำสร้อย อ.เมืองมุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ อ.ธาตุพนม อ.เรณูนคร และ อ.เมืองนครพนม รวมระยะทางประมาณ 336 กิโลเมตร

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการน้อยที่สุด ร.ฟ.ท.จึงได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น มาตรการด้านเสียงและความสั่นสะเทือน โดยติดตั้งกำแพงกั้นเสียงบริเวณพื้นที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม มาตรการด้านการโยกย้ายเวนคืน โดยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของโครงการและขั้นตอนการชดเชยทรัพย์สินต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สำรวจรายละเอียดทรัพย์สินที่ต้องชดเชยอย่างละเอียด เป็นต้น

นอกจากการสัมมนาครั้งนี้แล้ว การรถไฟแห่งประเทศไทย ยังจัดให้มีสัมมนาในภาคอีสานอีก 4 จังหวัดด้วยกัน คือ วันที่ 9 พ.ย.54 โรงแรมนครพนม ริเวอร์ วิว จ.นครพนม และจะจัดขึ้นอีกในวันที่ 15 พ.ย.54 โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด, วันที่ 16 พ.ย. 54 โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม, วันที่ 17 พ.ย.54 โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น รวมทั้งในกรุงเทพมหานคร วันที่ 22 พ.ย. 54 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน

รวมทั้งผู้กำหนดนโยบายในส่วนกลาง ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดที่อยู่ในแนวเส้นทางของโครงการฯ และจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงโครงการให้มีความหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งกับนโยบายของประเทศให้มากที่สุด

ทั้งนี้ เมื่อเส้นทางรถไฟสายใหม่ บ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าจากภาคอีสานไปยังภูมิภาคอื่นๆ และประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่ง รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าระดับภูมิภาคของประเทศ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้เป็นอย่างดี

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9540000143662&Keyword=%a2%cd%b9%e1%a1%e8%b9
 

·
Registered
Joined
·
32,547 Posts
สรุป 20 สถานี จากบ้านไผ่ไปนครพนม (เหือบขนานกะทางหลวง 23 และ ทางหลวง 212 แน)

ดังนั้น ทั้ง 20 สถานีจากบ้านไผ่ไป นครพนมจะเป็นดั่งนี้

1. บ้านไผ่ Ban Phai (มีแล้ว)
2. บั้นหินตั้ง Ban Hin Tang (หมู่บ้าน)
3. กุดรัง Kud Rang (อำเภอ ในมหาสารคาม)
4. บรบือ Borabue (อำเภอ ในมหาสารคาม)
5. มหาสารคาม Mahasarakham (ศาลากลางจังหวัด)
6. โสกเชือก Soke Cheuak (หมู่บ้านในอำเภอศรีสมเด็จ - ใช้โหลดทหารได้)
7. ร้อยเอ็ด Roy Ed (ศาลากลางจังหวัด)
8. เชียงขวัญ Chiang Kwan (อำเภอ ในร้อยเอ็ด)
9. โพธิ์ศรีสว่าง Pho Sri Swang (หมู่บ้าน)
10. โพนทอง Phone Thong (อำเภอ ในร้อยเอ็ด)
11. พนองพอก Nong Phok (อำเภอ ในร้อยเอ็ด)
12. บ้านหนองแวง Ban Nong Waeng (หมู่บ้าน)
13. นิคมคำสร้อย Nikhom Kham SOy (อำเภอ ในมุกดาหาร)
14. คำอาฮวน Kham Ah Huan (หมู่บ้าน)
15. มุกดาหาร Mukdahan (ศาลากลางจังหวัด)
16. หว้านใหญ่ Wan Yai (อำเภอ ในมุกดาหาร)
17. ธาตุพนม That Phanom (อำเภอ ในนครพนม)
18. เรณูนคร Renoo Nakhon (อำเภอ ในนครพนม)
19. ดงขวาง DOng Kwang (หมู่บ้าน)
20. นครพนม Nakhon Phanom (ศาลากลางจังหวัด)

//---------------------------------------------

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดเสวนารับฟังความคิดเห็นชาวร้อยเอ็ด โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบัวใหญ่(ขอนแก่น)-มุกดาหาร-นครพนม
โดย ประเสริฐ อินทา/ ข่าว
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี วันที่ 15 พ.ย. 2554

วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2554) เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ สายบัวใหญ่(ขอนแก่น)-มุกดาหาร-นครพนม ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรัตน์การ์เด้น อ.เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดและแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา เอกชน ผู้นำทางศาสนา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชุม จำนวน 180 คน

โครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่ตอนบน ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2532 ปี 2554 ดำเนินการทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน รฟท. ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการทบทวนการศึกษา โดยมีการพิจารณาแนวทางต่างไว้ 4 เส้นทาง ประกอบด้วย

1.สายบัวใหญ่-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 380 กม.
2. สายขอนแก่น-เชียงยืน-ยางตลาด-โพนทอง-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 314 กม.
3.สายอุดรธานี-สกลนคร-นครพนม ระยะทาง 247 กม.
4. สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 336 กม.

จากการศึกษาเปรียบเทียบโดยละเอียดพบว่า แนวเส้นทางเลือกที่ 4 บ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม มีความเหมาะสมสูงสุด โดยมีลักษณะโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมและจราจร ที่สามารถเชื่อมต่อกับแนวเส้นทางรถไฟปัจจุบันได้ง่าย สภาพเส้นทางและระยะทางเหมาะสม สามารถวางระบบปฏิบัติการเดินรถและระบบอาณัติสัญญาณได้อย่างดี รวมทั้งเป็นเส้นทางที่มีปริมาณสินค้าและผู้โดยสารมาก ให้ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจสูงกว่าเส้นทางอื่น ๆ ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด 14 อำเภอ เริ่มต้นจากสถานีบ้านไผ่ ผ่าน อ.กุดรัง อ.บรบือ อ.เมืองมหาสารคาม อ.เมืองร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ อ.โพนทอง อ.หนองพอก อ.นิคมคำสร้อย อ.เมืองมุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ อ.ธาตุพนม อ.เรณูนคร และ อำเภอเมืองนครพนม ระยะทาง 336 กม. งบประมาณก่อสร้างประมาณ 40,000 ล้านบาท คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 ปี ระหว่างปี 2557 -2559 และสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2560
 

·
Registered
Joined
·
32,547 Posts
^^^
สร้างหลีก (Passing Loop) ให้ยาวข้างละ 5-10 กิโลเมตรเพื่อใช้แทนทางคู่ - ยาวกว่าหลีที่ทุ่งสงที่ยาวข้างละ 2 กิโลเมตร
 

·
Piling higher and Deeper
Joined
·
2,527 Posts
อ้าว ผมเห็นหัวข้อกระทู้เป็นทางคู่ ในข่าวก็ไม่ได้บอกอะไรละเอียดว่าคู่หรือเดี่ยว ตกลงเป็นรางเดี่ยว + รางหลีกเป็นระยะๆหรือครับ?
 
1 - 20 of 341 Posts
Top