SkyscraperCity Forum banner

Northern Bypass highway | Северна скоростна тангента | 16.5 km COM

2315065 Views 7375 Replies 475 Participants Last post by  velbujd
Northern speed tangent is a planned motorway, that will bypass Sofia from north and will ease the traffic near the Bulgarian capital. It will connect 4 motorways - A1 Trakia motorway (via Sofia ring road), A2 Hemus motorway, the future A7(?) Kalotina motorway and A6 Lyulin motorway. Also, Northern speed tangent connects 3 Pan-European corridors - IV, VIII and X.

Lenght: 16.5 km
Lanes: 2x3x3.5m active lanes + 2x1x2m emergency lanes.
Design speed: 120 km/h
Interchanges: 5
*Rozhen blvd.
*Iliyantsi blvd.
*Chepinsko shose
*East tangent
*Sofia ring road/A2 Hemus motorway

+1 interchange @west arc of Sofia ring road, which is part of a tender for Sofia ring road.

Location:


Tender:
In 2012, tender for design and construction was announced. The project is co-financed by the EU Cohesion Fund under OP Transport 2007-2013.

Eleven Tenders Were Opened for the Design and Construction of the North-Speed Tangent
4 Рrice Offers for the Design and Construction of the Northern Speed Tangent Were Opened

wiki: EN|BG

-----------

Северната скоростна тангента е с дължина 16.540. Тя се простира от км 5+100 на Софийския околовръстен път (западна страна), или км 0 на тангентата, до км 27+050 на СОП (източна страна), или км 16+540 на ССТ. Изпълнител на поръчката е Консорциум ХПВС-ССТ с лидер в обединението "Хидрострой" АД и партньор "Водстрой 98". Тъй като проектът е на инженеринг, на основа на идейния проект и заданието в проектирането са ангажирани "Мостконсулт" (съоръжения), "Виаплан" (пътна част с пътни възли) и "Трансконсулт - БГ" (съоръжения). Проектната разработка максимално следва всички решения на предходния етап на проектиране на идейния проект, разработен от "Виаплан". Проектната скорост на пътя е 120 км в час. Типът на пътното платно е А33, в т.ч. 2х10.50 м, общо 6 активни ленти за движение по 3.50 и 2 ленти за принудително спиране по 2 м, средната разделителна ивица е 3.50, банкетите са 2х1.25, водещите ивици са 2 по 0.5 м.

Трасето
Северната скоростна тангента е разположена в индустриалните зони на София. Тя преминава над регулационна връзка, свързваща пътя за квартал "Требич", бъдещия бул. "Рожен", с пътен възел "Рожен" тип "Диамант" и директно трасе на второ ниво, над жп линията Видин - София и над улица от уличната мрежа на град София. За връзка на източната и западната част на София от разсичането на жп линията при км 4+840 е развит пътен възел "Илиянци", който обслужва като връзка квартал "Бенковски" и с. Кубратово.
Непосредствено след възел "Илиянци" се пресича улица "Лазар Михайлов". Реконструкцията на улицата обхваща трасето от разклона за пречиствателната станция до квартал "Бенковски". ССТ преминава последователно над реките Владайска и Перловска, съществуващата ул. "Чепинско шосе", където има разработен възел тип "Диамант", като тангентата е на второ ниво.
След пътния възел "Чепинско шосе" трасето се спуска под селскостопански път при км 9+670, преминава с възел тип "Пълна детелина" при бул. "Източната тангента", пресича пътя за сметището за строителни отпадъци при км 12+640, пресича река Искър, преминава над бул. "Челопешко шосе" и от км 14+500 е проектиран възел "Ботевградско шосе". Северната тангента се разклонява при км 15+300 към АМ "Хемус" и АМ "Тракия".
Проектантите на пътната част от "Виаплан" предлагат за нормалното функциониране на Софийския околовръстен път по време на строителството на обекта да се реализира временно кръстовище на СОП със Северната скоростна тангента.
В участъка ще бъдат разположени 5 възела, обслужващи както индустриалните зони и направленията извън град София в северна посока, така и центъра на града.
Пътният възел при пресичане на СОП и Северната скоростна тангента не е част от предмета на договора, напомнят строителите. Той остава в проекта за Западната дъга, което е знак, че Западната дъга следва да бъде изградена първа, смятат проектантите.
По трасето има 20 пресичания на електропроводи и газопроводи и 20 пресичания на водопроводи и канални мрежи. Големите съоръжения са 19, изчисляват строителите. Според тях фундирането ще бъде пилотно, предвидени са гредови връхни конструкции и изцяло монолитни съоръжения, където не е възможно изпълнението на сглобяеми.
След получаването на разрешение за строеж и изтичане на срока за обжалване е възможно да започне строителството на ССТ.
Северната скоростна тангента е част от проекта за магистрала София - Калотина, одобрен като допълнителен за ОПТ 2007 - 2013 през 2009 г. В този проект са и двата участъка на Западната дъга - единият в строеж, а другият в позиция на изчакване.
Милена ВАСИЛЕВА

Според проектанта на пътната част "Виаплан" на км 0+000 е предвидено триклонно кръстовище.
В участъка от км 0+000 до км 0+920 е направено временно кръстовище - триклонно.
От км 0+000 до км 0+950 – в обхвата на пътния възел са предвидени да се изградят окопи и водостоци.
От км 0+950 след превключването ще се изгради габарит А33.
В участъка от км 2+000 до км 5+200 трасето на ССТ последователно пресича:
- Км 2+180 - селскостопански път
- Км 2+240 - река Какач
- Км 2+881 - път за квартал Требич
- Км 3+084 –пътен възел "Рожен" – бъдеща комуникационна връзка
- Км 3+532 - преминаване над съществуваща улица
- Км 3+740 - преминаване над жп линията София - Видин със съществуващи и бъдещи жп коловози
- Км 3+775 - преминаване над улица "Наука"
- Км 4+840 - пътен възел "Илиянци" - бъдеща комуникационна връзка, свързваща квартал "Бенковски" и северните квартали "Кубратово" и "Кумарица", това е икономически район, който е разделен от жп линията
- Км 5+680 – ул. "Лазар Михайлов"
- Км 6+360 - преминаване над река Владайска
- Км 7+640 - преминаване на река Перловска
- Км 9+170 - пътен възел при бул. "Чепинско шосе" тип "Диамант"
- Км 9+670 – селскостопански надлез
- Км 10+703 – пътен възел " Източна тангента", бъдеща комуникационна връзка тип "Пълна детелина"
- Км 12+640 – път за строителните отпадъци на град София
- Км 12+920 – мост над река Искър
- Км 14+170 - надлез над бул. "Челопешко шосе"
- Км 14+570 – преминаване над улица
- Км 14+800 – "Ботевградско шосе", пътен възел


Пътни възли
- при км 3+084 - пътен възел "Булевард "Рожен"
- при км 4+851 - пътен възел "Булевард "Илиянци"
- при км 9+139 - пътен възел "Булевард "Чепински шосе" - тип "Диамант"
- при км 10+671 - пътен възел "Източна тангента" - тип "Пълна детелина"
- при км 15+051 - пътен възел "Софийски околовръстен път - АМ "Хемус"
СГ

Документация
Status
Not open for further replies.
1 - 19 of 22 Posts
Малко по-малко са на книга лентите по новите части на ЮД заради водещите ивици, които се смята, че не са част от лентите, но платното (асфалта) от бордюр до бордюр е 10,5 метра, което разделено на три си е 3,5 метра.
Действително обаче разликата при прехода на Бояна идва най-вече от различната ширина на централната разделителна ивица.
То в момента ЗД2 между Сливница и бъдещия пътен възел със ССТ не е толкова натоварен, а и няма някакви толкова натоварени кръстовища по него, но това е и до голяма степен защото част от трафика предпочита да минава през ЮД. Когато ССТ стане факт последните ще се пренасочат към нея и тогава ще стане доста тежко, ако трябва тепърва да се строи успоредно с движението.
Филиповци освен изход на изток към СОП има и изход на юг където се свързва с полудетелина с шосето за Банкя, което от своя страна пък се включва в кръговото на СОП и АМ Люлин. Така че затварянето на Филиповско не затруднява особено достъпът от и до Филиповци...
Дали в нотариалните актове за тези сделки фигурира същата сума?
  • Like
Reactions: alex.krastev
То и Бебреш и околните по Хемус са на 30-тина, ама виж ги в какво състояние са...
A никой не коментира, че на крупните земевладелци по трасето на ССТ никой не им отчуждава целите ниви по няколко декара, а само частите, които попадат в трасето му... Отнемат им примерно едно ъгълче или едн трета от имота, но останалта част на имота им си остава тяхна и получава лице на градска магистрала, което неимоверно ще вдигне цената им. Дори и да не (могат да) строят нищо, само от наем на един билборд ще получат повече пари, отколкото от земеделския си добив за години... Едва ли има такива продълговати ниви, тесни до 20-25 метра, които да попадат точно в трасето на магистралата и да не стърчат отникъде, та да им ги отнемат целите. Така че сега може да "губят" от ниската цена на едната част, но после ще бъдат компенсирани многократно от високата цена на останалата част.
Моля оттук нататък да пишете в тази тема за проблематиката на ССТ и пътната инфраструктура. Всяко следващо мнение за политически режими, политически пристрастия и т.н. ще бъде санкционирано!
Tе че ще му платят със сигурност, ще му платят. Може и да е със закъснение, със сигурност той винаги ще иска повече... А парите свършват бързо ако човек ги харчи като невидял като ги вземе. Моето правило е, че пари от имот не се ядат, а се инвестират в друг имот.
Е, все пак не на всички нивите са в десетки декари, има хора, дето имат и нивички по 400-500 м2, а като стъпи върху такава магистралата, дори и да не е изцяло, имота става неизползваем.
Но пък доколкото виждам колко пустеещи са полетата по трасето на ССТ, не мисля че и тези имоти са били основния поминък на хората, дето ще бъдат обезщетявани, та да доведат до някакви жестоки катаклизми в живота им... По скоро ще вземат пари от нещо, дето до преди няколко години никой не е искал дори и да го погледне, камо ли пък да дава пари за него.
И все пак през също такова ухо, даже май с по-малък радиус, същия този трафик върти на детелината на Източна дъга и Цариградско/Тракия... Само дето в обратната посока... Така че щом там го поема, ще го поема и на Ботевградско и СОП. А ако едното почне да издиша, ще издиша и другото...
Е той дроньо нали ще лети, няма да пълзи из калта :lol::nuts::lol:
И аз го мислех, но май ще е доста кално. Ще ида утре след работя да видя как е.
Предполагам улови сарказма в думите ми :)
Teмата е за Северна скоростна тангента, а не за правилата за движение у нас, в Германия или на Тамбукту. Нека си говорим за строителството на тази част от пътната ни инфраструктура, вместо да се излагаме с това кой колко не познава правилника и колко нетолерантен е на пътя!
Благодаря ви предварително, че прекратявате офтопика!
На южна дъга положението е фрапиращо, много често лявата лента е най-бавна и най-задръстена, а най-бързо се минава през най-дясната, не случайно там почти всички, които карат с превишена скорост, изпреварват от дясно.
Друго си е да преуморим изключително необикновените шофьори на камиони, които после след часове обиколки ще минат покрай домовете им или през пешеходната пътека, където пресича детето им в същите северни квартали, които нямат нито обходи, нито нормална инфраструктура... Ама те шофьорите на камиони не се блъскат (в преносния смисъл) цял ден на работа... само дето по време на тяхната работа ако се блъскат (в буквалния смисъл), това може да доведе до много човешки жертви.
Боже, ти си неспасяем случай... Значи обикновените хора дето отиват и се прибират по веднъж на ден от работа, трябва да наказват също толкова обикновените хора, които стоят на волана на камионите, и минават по 20 курса по маршрута, за да си изкарат хляба? Не знам в коя епоха и кой строй живееш, но "алчните шефове" съществуват по всички видове фирми и всички обикновени хора, независимо дали работят зад щанд в магазин, зад монитора на компютъра в офиса или зад волана на тежко МПС, са еднакво потърпевши от тях. Така че е безумно да се опитваш да ги делиш на по-малко обикновени и повече обикновени.
И всъщност най-безумното в случая е, че трафикът на леки автомобили в момента е пуснат по пътя, който е предвиден изключително да обслужва складовите бази и е само за тежкотоварните автомобили, а ти искаш да ги разкараш оттам, да закриеш петролната база и други предприятия (до които няма друг път по който да се стигне) вместо да агитираш за изграждане на предвидената по проект връзка за леките коли, която въобще не е оттам.
Колкото и шофьори да наемат алчните шефове, няма откъде другаде да долетят те с камионите, освен по този път, в който зорлем включиха временния байпас за леките коли!
Или наистина просто трябваше да направят временен байпас с необходимата крива:Така както там, където този временен път се влива в старото шосе има странен S-образен шикан, за да улеснява завиването, така и тук трябваше да има...
Да, Мечо, но двете неща могат да съществуват успоредно :)
  • Like
Reactions: HighwayFan
За тия престъпления едва ли някой влиза ефективно в затвора, камо ли пък за повече от някакви месеци.... Тях ги "регистрират" и толкоз....
1 - 19 of 22 Posts
Status
Not open for further replies.
Top