SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 446 Posts

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,815 Posts
Discussion Starter · #4 ·
...
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,815 Posts
Discussion Starter · #5 ·
//
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,815 Posts
Discussion Starter · #6 ·
ปัดฝุ่นรถไฟรางคู่ 2 เส้นทางเชื่อมต่อจีน-เวียดนาม-ลาว

Friday, 26 February 2010 08:41


โสภณำ ปัดฝุ่นรถไฟรางคู่เส้นทางเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และเส้นทางบัวใหญ่-มุกดาหาร นครพนม มูลค่า 95,000 ล้านบาท หวังเชื่อมต่อจีน เวียดนาม ลาว คาดเริ่มก่อสร้างปี 2554 แล้วเสร็จ 2558

แม้ว่าโครงการรถไฟรางคู่เส้นทางบัวใหญ่มุกดาหาร-นครพนม และเส้นทางเด่นชัยเชียงราย-เชียงของ จะเป็นแผนการที่ทุกรัฐบาลจะลงทุนก่อสร้างมาตั้งแต่รัฐบาลชวน หลีกภัย ในปี 2537 ถึงรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แต่ปัจจุบันนี้โครงการดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้า ทั้งที่หากมีการลงทุนใน 2 เส้นทางดังกล่าว จะทำให้การเดินทาง การขนส่งเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน เวียดนามและลาว

ความไม่ต่อเนื่องของแผนการลงทุน ส่วนหนึ่งมาจากภาวะวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี 2540 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ทำให้โครงการดังกล่าวถูกดองยาวมาถึง 16 ปี แต่รัฐบาลชุดนี้เห็นความสำคัญของการเชื่อมต่อระบบขนส่ง จึงให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เร่งศึกษาระบบขนส่งทางราง ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้า

สุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า ที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟให้เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน มีมติอนุมัติให้ดำเนินการพัฒนารถไฟรางคู่ เส้นทางเด่นชัย-เชียงรายเชียงของ และเส้นทางบัวใหญ่-มุกดาหารนครพนม มูลค่ารวม 95,000 ล้านบาท และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปศึกษาความเหมาะสมของโครงการเพิ่มเติม แม้ว่าโครงการดังกล่าวจะเคยมีการศึกษาไว้ตั้งแต่ปี 2537 และ2547 แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป จึงให้ศึกษาใหม่ ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้อนุมัติวงเงินศึกษาเพิ่มอีก 220 ล้านบาท ซึ่งเส้นทางเด่นชัย- เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 280 กม. ของบเพิ่ม 20 ล้านบาท จากงบเดิมที่ได้รับ 80 ล้านบาท ส่วนเส้นทางบัวใหญ่-มุกดาหารนครพนม ระยะทาง 364 กม. ใช้งบศึกษา 200 ล้านบาท ซึ่งหลังจากนี้จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อของบศึกษาเพิ่มเติม โดยเส้นทางบัวใหญ่นครพนม-มุกดาหารให้

สำนักนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.) ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ส่วนเส้นทางเด่นชัย-เชียงรายเชียงของ รฟท.เป็นผู้ศึกษา ใช้เวลาศึกษา 1 ปี ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการออกพ.ร.บ. เวนคืนที่ดินตามแนวเส้นทางต่อไป คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2554 กำหนดแล้วเสร็จปี 2558 การเวนคืนส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ป่า เขา เช่น เด่นชัย งาว เป็นพื้นที่ป่า คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการเวนคืน ส่วนลุ่มแม่น้ำชั้น 1A ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องพิจารณาร่วมกันหลายหน่วยงานก่อน จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างโดยคาดว่าจะเริ่มได้ในปี2554 แล้วเสร็จในปี 2558 สุพจน์กล่าว

สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง คาดว่าจะใช้เงินกู้จากต่างประเทศ ซึ่งอาจจะใช้เงินกองทุนระบบรางซึ่งมี จีน ญี่ปุ่น ที่ส่งเม็ดเงินให้กับประเทศในแถบอาเซียนมากถึงหมื่นล้าน โดยโครงการเด่นชัยใช้งบลงทุน 45,000 ล้านบาท และเส้นทางบางใหญ่จะอยู่ที่ 50,000 ล้านบาท

ด้านยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการ รฟท. กล่าวว่า เส้นทางรถไฟทางคู่เด่นชัย เดิม รฟท.ได้มีการศึกษาไว้แล้วตั้งแต่ปี 2547 แต่รัฐบาลในขณะนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบรางอย่างจริงจัง มีการเสนอของบศึกษา แต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับคำตอบจากรัฐบาล จนการศึกษาเส้นทางดังกล่าวต้องหยุดลง

สำหรับเส้นทางเด่นชัยฯ เดิมเป็นการศึกษาทำเป็นรางเดี่ยว ต่อมารัฐบาลชุดปัจจุบันต้องการให้ก่อสร้างเป็นรางคู่ ดังนั้นรฟท.จะต้องศึกษาเส้นทางใหม่ที่ขนานกับเส้นทางเดิม และต้องมีการศึกษาผลกระทบ EIA ใหม่ทั้งหมด รฟท.จึงต้องของบศึกษาเพิ่ม โดยเส้นทางนี้จะรองรับการขนส่งสินค้า 1.3 ล้านตันต่อปีและการเดินทางของประชาชน 1.7 ล้านเที่ยวต่อปี ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 13.8% รวมถึงรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจากจีนผ่านทางเส้นทาง R3E ที่บริเวณจุดชายแดนไทย อ.เชียงของ จ.เชียงราย และจะเชื่อมต่อกับจีนที่เขตปกครองพิเศษสิบสองปันนา เมืองคุน หมิง และเชื่อมต่อกับสปป.ลาวได้อีกทางหนึ่ง

ส่วนเส้นทางบัวใหญ่ มีการศึกษาและสำรวจตั้งแต่ปี 2538 แล้วก็เงียบหายไป เนื่องจากรัฐบาลไม่จริงจังในการผลักดันเช่นกัน ทำให้การศึกษาขาดช่วงไป โดยเส้นทางนี้จะรอง รับการเดินทางของประชาชนได้ 64,000 คนต่อวัน และขนส่งสินค้าได้ 3.8 ล้านตันต่อปี ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 17.25% เส้นทางดังกล่าวเป็นการขยายโครงข่ายทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือสู่บริเวณตอนกลางของภูมิภาค ที่จะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยผ่านจ.มุกดาหาร-สุวรรณเขต ประเทศลาวดานัง ประเทศเวียดนาม--จบ--
 

·
The Train Photo Spotter
Joined
·
8,751 Posts
ทำทางคู่ตั้งแต่ต้นเลยก็ดีครับ จะได้ไม่ต้องมีปัญหาความจุทางทีหลังอ่า
 

·
Registered
Joined
·
30,268 Posts
แต่ทที่ว่าทางคู่นั้น น่ากลัวจะไม่ใช่ทางคู่ที่แท้จริง เป็นแต่การทำหลีกสถานีให้ ยาว 5000 เมตร จากตอนเหนือ ละ ตอนยใต้ ของ ศูนย์กลางสถานีหละมากกว่า เพื่อจอดรถขบวนยาวได้เท่านั้นเอง
 

·
Banned
Joined
·
671 Posts
ถ้าสร้างปีหน้าจริง จะมีการซื้อหัวรถจักร กับตู้โบกี้ใหม่ไหฟมครับ ยนังรางใหม่รถไฟก้ต้องใหม่ด้วยนะครับ

และการขนสินค้าทางรางก็จะดีด้วย
 

·
Registered
Joined
·
3,500 Posts
Hopefully, i wont see this thread when i come back here in next 20 years ....
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,815 Posts
Discussion Starter · #11 ·
Stalled project revived

Bangkokpost Published: 6/07/2010 at 12:00 AM


SPECIAL REPORT: The SRT hopes a rail link to Chiang Rai is back on track,

A map at the State Railway of Thailand head office shows the present route network and future lines including a link to Chiang Rai.

The track to Chiang Rai, joining the main northern route at Den Chai station in Phrae, has been slated for building since 1960.

Half a century and 17 prime ministers later, no work has been conducted. The only progress is a preliminary feasibility study carried out in 1997.

Now the SRT believes there might be a chance the project will actually go ahead, as the government is showing a keen interest.

"This project ground to a halt in the past when it came to discussing the finances," said Soithip Trisuddhi , director-general of the Transport Ministry's Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP).

"But now that has changed thanks to the government's commitment to developing the railway."

A problem that has kept the Chiang Rai line on the shelves for so long is doubts about its profitability.

Even the 1997 study admits that it is not worth building due to the low return on investment. But the OTP and the Transport Ministry are now looking at the project from a wider perspective.

Projected profits in the past were calculated on domestic rides and freight transport.

The agencies today believe in its wider regional potential, as the railway to Chiang Rai will serve as a link to China, through northern Laos.

Instead of planning to lay tracks only to Chiang Rai city, the SRT and OTP want to build a route beyond Muang district to the Mekong riverside district of Chiang Khong, opposite the Lao northern province of Huaysay.

The line from Den Chai to the Thai-Lao border will be 308 kilometres long.

Another route linking the main northeastern line at Bua Yai station in Nakhon Ratchasima will travel for 368 kilometres to Nakhon Phanom, the riverside province opposite Khammouane province in central Laos.

The line to Nakhon Phanom has been on the books since 1965 but, like the route to Chiang Rai, has gone nowhere, apart from a feasibility study in 1994.

The Chiang Rai and Nakhon Phanom lines will be part of the region-wide network to link member countries of the Association of Southeast Asian Nations (Asean) with Kunming in China.

Permanent secretary for transport Supoj Saplom said 100 million baht was needed for a new feasibility study of the Chiang Rai route and another 200 million baht for a new Nakhon Phanom line study.

Calls for tenders for the contracts to conduct the studies will open next year and the work will take five years, if everything goes as planned.

Transport Minister Sohpon Zarum will seek the funds from government to set aside for the studies.

Mr Sohpon said the ministry backed plans to turn Thailand into the transport hub of Southeast Asia with China.

This is supported by the other Asean countries.

Prime Minister Abhisit Vejjajiva and the other Asean leaders agreed at a summit in Cha-am district in Phetchaburi last October to increase infrastructure links, including the railway, between Southeast Asia and China so freight and passenger trains can travel from Singapore all the way to Kunming.

Yet a government official responsible for transport links with neighbouring countries believes the SRT and OTP are going in the wrong direction with their plan to link the Thai railway with China through Laos.

Laos has no railway lines to connect with the Thai track in Chiang Khong and Nakhon Phanom, the official said.The best option for the Southeast Asian track to link with China should be a longer route from the Thai eastern line in Aranyaprathet district in Sa Kaeo to Cambodia, Vietnam and China, he said.

Only some parts of the railway in Cambodia need repairs, including a 30 kilometre link with Aranyaprathet which was destroyed during the long years of fighting in Cambodia.

The route is looking more promising after the Asian Development Bank agreed in March to grant a US$42 million (1.36 billion baht) loan to build it, and the Australian government pledged a grant of $21.5 million to restore the Cambodian railway network.


 

·
ผู้ใช้ล&
Joined
·
1,118 Posts
เส้นนี้ผ่านป่าเยอะคงเหนื่อยน่าดูถ้าทำ EIA HIA ประชาพิจารณ์ ออกมาไม่ดี
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,815 Posts
Discussion Starter · #13 ·
ลุ้นเส้นทางรถไฟเด่นชัย-คุนหมิง

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7209 ข่าวสดรายวัน

เชียงราย - น.ส.อรุณี ชำนาญยา คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ในวันที่ 27-28 ส.ค.นี้ คณะกรรมาธิการจะลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามเรื่องความก้าวหน้าของโครงการรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย จะเชื่อมต่อไปถึงมณฑลคุนหมิง ประเทศจีน จะลงไปรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จ.เชียงราย พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งที่จะเชื่อมกับระบบการขนส่งจากประเทศจีนถึงประเทศไทย

น.ส.อรุณีกล่าวต่อว่า โดยภาพรวมโครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นเส้นทางการขนส่งที่เชื่อมประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ขณะเดียวกันประเทศจีนก็มีความพร้อมและยินดีตอบรับที่จะเปิดรับเส้นทางรถไฟจากประเทศไทยทำให้ยังได้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจตามมาด้วย โครงการนี้มีการนำเสนอมานานประมาณ 30 ปีแล้ว ไม่สามารถผลักดันเป็นรูปธรรมได้ เพราะเสถียรภาพของรัฐบาลแต่ละสมัยไม่เพียงพอ งบประมาณที่ได้ประมาณการไว้เบื้องต้นเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาจำนวน 13,000 ล้านบาท หากปรับตัวเลขใหม่คาดว่าอยู่ประมาณ 15,000 ล้านบาท ขณะนี้กำลังศึกษาความเหมาะสม

หน้า 29
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,815 Posts
Discussion Starter · #14 ·
“ซาเล้ง” หยอดยาหอมรถไฟเด่นชัย-เชียงรายซ้ำ/เชื่อมั่นเป็นจริงได้

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 1 ตุลาคม 2553 14:18 น.


เชียงราย - รมว.คมนาคม นำทีมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร.ฟ.ท.มอบห้องสมุดรถไฟ อบจ.เชียงราย พร้อมหยอดยาหอมรถไฟเด่นชัย-เชียงราย เป็นจริงได้แน่ แต่ต้องขึ้นกับบรรยากาศความสามัคคีในแต่ละพื้นที่ด้วย

วันนี้ (1 ต.ค.) นายโสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดรถไฟ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย ซึ่งมีการนำหัวรถจักรรถไฟพร้อมราง -ตู้รถไฟ จำนวน 5 โบกี้ ไปจัดแสดงเอาไว้ ณ บริเวณด้านหน้าพระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 และศาลากลาง จ.เชียงราย หลังเก่าติดกับสำนักงาน อบจ.เชียงราย โดยมีนายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.), นายพินิจ หาญพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย, นางรัตนา จงสุทธนามณี นายก อบจ.เชียงราย นำคณะข้าราชการ ผู้บริหารและสมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นายโสภณ กล่าวว่า ห้องสมุดรถไฟ ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาว ร.ฟ.ท.และกระทรวงคมนาคม และแสดงให้เห็นว่าตนได้รักษาความพูดเมื่อครั้งที่เดินทางไปปักธงผลักดันโครงการรถไฟเชื่อมเด่นชัย จ.แพร่ -เชียงราย ที่ห้องประชุม อบจ.เชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า มีพัฒนาการไปในทางที่ดี เพราะครั้งนั้นเรามีเพียงโครงการและช่วยกันปักธงแต่ครั้งนี้มีการนำหัวรถจักร โบกี้และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาจัดแสดงภายในพิธีเปิดด้วย ซึ่งก็ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีว่าพัฒนาการในอนาคตก็คือรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย นั่นเอง

นายโสภณ กล่าวอีกว่า โครงการห้องสมุดรถไฟครั้งนี้ถือเป็นแห่งแรกของภาคเหนือที่จะให้ประโยชน์กับคนเชียงรายและผู้ที่สนใจอย่างมาก เพราะเป็นการให้ความรู้การศึกษาและในอนาคตหากว่าทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแท้จริง ก็จะเกิดเส้นทางรถไฟที่เป็นความหวังของชาวเชียงรายมานานอย่างแน่นอน ตนยืนยันว่าหากยังอยู่ในตำแหน่งก็จะผลักดันอย่างเต็มที่

แต่การพัฒนาด้านต่างๆ ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และบรรยากาศความร่วมมือสามัคคีที่ดีด้วย หากเดินทางไปแล้วไม่ต้อนรับ ก็คงจะยากที่ไปให้เห็นพื้นที่และบางครั้งตนก็เลือกที่จะไปในพื้นที่ที่ผู้คนมีความสามัคคีปรองดองกันมากกว่า

“อย่างล่าสุดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎ (ส.ส.) พะเยา เชิญให้ไปพื้นที่ แต่ตนก็เลือกที่จะมา จ.เชียงราย แทน”

ด้านนางรัตนา กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นการจุดประกายความหวังของคนเชียงรายที่ต้องการให้มีเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย และเชื่อว่าผู้ที่จะสามารถผลักดันให้เป็นรูปธรรมก็คือนายโสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม เพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ร่วมกับชาวเชียงรายปักธงเส้นทางรถไฟมาแล้ว

สำหรับการห้องสมุดดังกล่าวจะเชื่อมกับโครงการอื่นๆ ในบริเวณเดียวกันโดย อบจ.มีโครงการจะสร้างหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงรายเพื่อเล่าเรื่องราวในอดีต และโครงการหอวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเชียงรายต่อไป

ทั้งนี้ ในพิธีเปิดห้องสมุดรถไฟดังกล่าวทาง อบจ.เชียงราย ได้มีการเชิญทุกภาคส่วนที่มีส่วนผลักดันโครงการรถไฟเด่นชัย-เชียงราย ไปร่วมด้วย เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาลัยเชียงราย หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ฯลฯ หลังจากที่โครงการนี้ยืดเยื้อมายาวนานร่วม 50 ปี

กระทั่งเมื่อปี 2544 ทาง ร.ฟ.ท.เคยศึกษาและออกแบบก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้แล้วเสร็จแต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการ กระทั่งปี 2553-2554 รัฐบาลได้ให้มีการศึกษาอีกครั้งด้วยงบประมาณ 200 ล้านบาทให้ศึกษารถไฟรางคู่ขนาดกว้าง 1.453 เมตร เชื่อมเด่นชัย-เชียงราย ระยะทาง 246 กิโลเมตร และจากเชียงราย-สันยาว 40 กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายไปทาง อ.เชียงแสน และจากสันยาว-เชียงของ จุดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงไทย-ส.ป.ป.ลาว-ถนนอาร์สามเอ-จีนตอนใต้ อีก 40 กิโลเมตรด้วย
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,815 Posts
Discussion Starter · #16 ·
ร.ฟ.ท.ลุ้นเส้นทาง'เด่นชัย-เชียงราย'

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,574 14-16 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ร.ฟ.ท.เริ่มต้นใหม่สาย "เด่นชัย-เชียงราย"เร่งคัดเลือก 38 บริษัทที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง ให้เหลือไม่เกิน 6 ราย เผยใช้งบ 175 ล้านบาท ชี้ทางแก้ลุ่มน้ำพื้นที่ 1A เตรียมเสนอเจาะอุโมงค์ยาว 8 กิโลเมตรลอดภูเขาช่วงเด่นชัย-พะเยา เผยอาจใช้งบกว่า 25,000 ล้านบาท

นายสุประภาส เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าได้เร่งคัดเลือก 38 บริษัทที่ปรึกษาให้เหลือไม่เกิน 6 รายเพื่อว่าจ้างทำการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเด่นชัย(จังหวัดแพร่) -เชียงรายตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วจำนวน 175 ล้านบาท คาดว่าจะสรุปในเร็ว ๆนี้ ส่วนการศึกษาฯนั้นจะใช้เวลาประมาณ 1 ปีโดยรวมการศึกษาเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเอาไว้ด้วย โดยจะสามารถเปิดประมูลและก่อสร้างได้ในปี 2555 ซึ่งอาจให้กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินกู้สนับสนุนหรือวิธีการอื่นๆเนื่องจากโครงการนี้ใช้งบประมาณสูงกว่า 25,000 ล้านบาท

"ตามที่บริษัทที่ปรึกษาได้สำรวจออกแบบรายละเอียดไว้แล้วนั้นมีแนวทางการลงทุน 2 ลักษณะ คือ 1. ให้เอกชนดำเนินการก่อสร้างให้ก่อน (Turnkey) และรัฐบาลไทยจ่ายค่าก่อสร้างคืนด้วยวิธีเคาน์เตอร์เทรดด้วยผลิตผลการเกษตรภายในประเทศ หรือ 2. ให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนโดยให้ได้รับสัมปทานโครงการภายในกำหนดเวลา (Concession)และรัฐบาลให้การสนับสนุนในเงื่อนไขบางประการ รวมทั้งการเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ "นายสุประภาส กล่าวและว่า

นอกจากนี้ยังเร่งให้รัฐบาลจัดสรรวงเงินงบประมาณเพื่อการเวนคืนที่ดินได้ทันทีหลังจากพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ อีกทั้งขออนุมัติให้ผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 เอ เพื่อก่อสร้างทางรถไฟบางส่วน ซึ่งการรถไฟฯได้เตรียมออกแบบเจาะเป็นอุโมงค์ยาวประมาณ 8กิโลเมตรผ่านภูเขาในพื้นที่ซึ่งจะเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยใช้หลีกเลี่ยงพื้นที่ลุ่มน้ำดังกล่าวแล้ว

"โครงการนี้ยืดเยื้อมานาน เมื่อปี 2528 ประเทศอังกฤษได้ให้การศึกษาฟรีมาครั้งหนึ่งแล้ว ปี 2539 ได้ทุ่มงบ 122 ล้านบาทเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นพร้อมทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และครั้งที่ 3 เมื่อปี 2544 ที่ร.ฟ.ท.เคยว่าจ้างทบทวนผลการศึกษาและออกแบบก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ภายใต้งบประมาณ 15 ล้านบาท แต่ครม.ไม่อนุมัติเพราะอยู่ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ต่อมาในปี 2553 รัฐบาลให้มีการศึกษาอีกครั้งเป็นระบบรถไฟทางคู่ขนาดกว้าง 1.435 เมตร ระยะทาง 246 กิโลเมตร

ล่าสุด ร.ฟ.ท.อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะขยายเส้นทางออกไปถึงอำเภอเชียงแสนหรืออำเภอเชียงของที่จะเพิ่มระยะทางออกไปอีกประมาณ 80 กิโลเมตรเพื่อจะเชื่อมต่อไปยังชายแดน
โดยจะแบ่งเป็น 3 ตอนคือ ตอนแรกช่วงเด่นชัย-เชียงราย ตอนที่ 2 เชียงราย-เชียงแสน และตอนที่ 3 เชียงแสน-เชียงของ"

สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย มีจำนวน 22 สถานีตามผลการศึกษาเดิมจะมีปริมาณผู้โดยสารในปี 2545 จำนวน 1,600,000 เที่ยว/คน/ปี ปี 2553 จำนวน 1,665,000 เที่ยว/คน/ปี และปี 2567 จำนวน1,786,000 เที่ยว/คน/ปี ให้ผลความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 13.8% วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายและระบบการขนส่งทางรถไฟ

และถือ เป็นเส้นทางสายยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและเส้นทางรถไฟจากสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางของการค้า ขนส่งในภูมิภาค
 

·
The Train Photo Spotter
Joined
·
8,751 Posts
สร้างสายนี้เสร็จแล้ว ช่วยสร้างสายสุราษฎร์-ภูเ้ก็ต ต่อด้วยนะครับ หรือถ้าจนปัญญาจริงๆ ก็ให้สัมปทานเอกชนสร้างก็ยังได้
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,815 Posts
Discussion Starter · #19 ·
ซาเล้ง” ขายฝันส่งท้าย-ขอคนเชียงรายเลือก ภท.แลกรถไฟไป ชร.

โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 4 พฤษภาคม 2554 13:43 น.


เชียงราย - “โสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม” ขึ้นเวทีขายฝันรถไฟเด่นชัย-เชียงราย ส่งท้ายรัฐบาลก่อนยุบสภา บอกคนเชียงราย ให้เลือกภูมิใจไทย จะได้รถไฟตามฝัน หลังถลุงงบศึกษาซ้ำซากมาครึ่งศตวรรษ

วันนี้ (4 เม.ย.) ที่อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย นายโสภณ ซารัมย์ รมว.กระทรวงคมนาคม ได้เดินทางไปเป็นประธานในการประชุมรับความเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟสาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ไปยัง จ.เชียงราย ซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า 53 ปี ยังไม่มีการก่อสร้าง โดยมีประชาชนไปร่วมประมาณ 1,000 คน แต่การประชุมกลับเป็นลักษณะการกล่าวปราศรัยจากนายโสภณ เป็นส่วนใหญ่ ส่วนการรับฟังความเห็น เป็นการแจกเอกสารแสดงความเห็นเท่านั้น

ทั้งนี้ ก่อนการปราศรัย นายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้กล่าวรายงานความคืบหน้าของโครงการว่า การศึกษาเพื่อสร้างเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย มีมาตั้งแต่ปี 2503 และมีการสำรวจเบื้องต้นในปี 2512 จากเด่นชัย-แพร่-สอง-เชียงม่วน-ดอกคำใต้-พะเยา-ป่าแดด-เชียงราย ระยะทางรวม 273 กิโลเมตร

ต่อมาปี 2537-2538 ร.ฟ.ท.ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทำการทบทวนผลการศึกษาเดิมได้ข้อสรุปให้ก่อสร้างตามแนวเด่นชัย-แพร่-สอง-งาว (ลำปาง)-พะเยา-เชียงราย ระยะทางรวม 246 กิโลเมตร กระทั่งปี 2539-2541 ร.ฟ.ท.ได้ว่าจ้างเอกชนให้สำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบ และปี 2547 ได้ว่าจ้างให้ศึกษาความเหมาะสมอีกครั้งเพื่อเชื่อมกับจีนตอนใต้ ซึ่งผลสรุปคือเส้นทางเดิมมีความเหมาะสมมากที่สุด

นายโสภณ กล่าวว่า ปี 2553 ตนไปปักธงว่าจะผลักดันรถไฟมาเชียงราย และวันนี้ก็มีความคืบหน้าตามลำดับ โดยเส้นทางเด่นชัย-เชียงราย เป็น 1 ใน 3 แผนเร่งด่วนแล้ว ซึ่งตนขอบอกด้วยความจริงใจว่าก่อสร้างแน่นอน หลังจากก่อนหน้านี้ ได้ผลักดันโครงการถนนหลายสายมูลค่าหลายหมื่นล้าน ท่าเรือแม่น้ำโขงเชียงแสน 2 มูลค่า 1,500 ล้านบาท สะพานแม่น้ำโขงไทย-สปป.ลาว ฯลฯ โดยมี นายวันชัย จงสุทธนามณี ที่ปรึกษาชาวเชียงรายเป็นผู้ผลักดัน ซึ่งสาเหตุที่ยุคตนผลักดันงบประมาณมากมายมาเชียงรายเพราะผูกพัน ส่วนจังหวัดใกล้เคียง เช่น พะเยาก็รู้จักกันช้ากว่าเชียงราย

“อย่าได้สงสัยว่าผมจะมาหลอกท่าน เพราะที่ผ่านมาล้วนแต่มีข่าวว่าทำไมผมจึงไปแต่เชียงรายบ่อย อย่างไรก็ตาม ท่านนายกฯ ก็จะยุบสภาแล้ว แต่ผมอยากบอกว่าการเมืองก็ปล่อยให้ว่ากันไป แต่ถ้าอยากจะให้โครงการสานต่อก็ต้องเลือกพรรคผมเพื่อจะได้สานต่อ เพราะรัฐบาลชุดต่อๆ ไปก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเขาว่าจะทำต่อไปหรือไม่” นายโสภณ กล่าว

นายโสภณ ย้ำว่า โครงการนี้มีการศึกษาและออกแบบหมดแล้วเหลือเพียงก่อสร้างได้เลย แต่เมืองไทยแปลกรัฐบาลใหม่ที่ขึ้นไปหากมีแผนงานของรัฐบาลเก่าก็มักไม่สานต่อเพราะกลัวเสียหน้า

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 พ.ย.2552 เห็นชอบให้พัฒนาโครงข่ายระบบรางและให้บริการรถไฟของ ร.ฟ.ท.และเห็นชอบแผนการลงทุนระยะเร่งด่วนในวันที่ 27 เม.ย.2553 โดยโครงการรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย เป็นหนึ่งในแผนดังกล่าวควบคู่กับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม สปป.ลาว-ไทย เข้าทาง จ.หนองคาย และเส้นทางอีสาน-มหาสารคาม-นครพนม มูลค่าทั้งหมด 176,808 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในยุค นายโสภณ เป็น รมว.คมนาคม ก็ยังไม่มีการก่อสร้าง ขณะที่ในปี 2554 กระทรวงคมนาคมได้จัดสรรงบประมาณราว 200 ล้านบาท เพื่อศึกษารถไฟรางคู่ต่อไปจนถึง อ.เชียงของ ชายแดนไทย-สปป.ลาว ระยะทาง 326 กิโลเมตรอีก โดย ร.ฟ.ท.พึ่งลงนามจ้างเอกชนให้ศึกษาเมื่อวันที่ 29 เม.ย.54 ที่ผ่านมาระยะเวลาศึกษา 14 เดือน

ขณะที่โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ท่าเรือแม่น้ำโขงมูลค่า 1,500 ล้านบาท อนุมัติให้ก่อสร้างสมัยรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ถนนโครงข่ายสะพานแม่น้ำโขง สะพานแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 เชียงของ-ห้วยทราย ฯลฯ ล้วนเป็นโครงการที่อยู่ในแผนของรัฐบาลชุดก่อนๆ และพัฒนาการด้านงบประมาณมาตามลำดับจนถึงรัฐบาลปัจจุบัน

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9540000054785
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,815 Posts
Discussion Starter · #20 ·
'เอ็มเอเอ'ออกแบบรถไฟ170ล.

วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:03 น.

สร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์"เอ็มเอเอ" คว้างบกว่า 170 ล้านบาทงานที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ กว่า 300 กม. พร้อมเปิดระบบเทิร์นคีย์ให้ผู้สนใจลงทุน ล่าสุด "โสภณ" นำผู้บริหารร.ฟ.ท.โหมกระแสหวังเอาใจคนล้านนา ชี้ทางแก้ลุ่มน้ำพื้นที่ 1A เสนอเจาะอุโมงค์ยาว 8 กม.ลอดภูเขาช่วงเด่นชัย-พะเยาเป็นจุดขาย เผยทั้งโครงการใช้กว่า 25,000 ล้านบาท

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าบริษัท เอ็ม เอ เอ จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดเพื่อเตรียมการก่อสร้างโครงการรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทางประมาณ 365 กิโลเมตรภายใต้งบประมาณทั้งสิ้น 173 ล้านบาท หลังจากที่การรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.)ได้ศึกษาความเหมาะสมในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

"โครงการนี้ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี 2528 ประเทศอังกฤษได้ให้การศึกษาฟรีมาแล้ว ในปี 2539 ได้ทุ่มงบ 122 ล้านบาทเพื่อศึกษาความเหมาะสมพร้อมศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และครั้งที่ 3 เมื่อปี 2544 ที่ร.ฟ.ท.ว่าจ้างทบทวนผลการศึกษาและออกแบบก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ภายใต้งบประมาณ 15 ล้านบาท แต่ครม.ไม่อนุมัติเพราะอยู่ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ต่อมาในปี 2553

รัฐบาลให้มีการศึกษาอีกครั้งเป็นระบบรถไฟทางคู่ขนานกว้าง 1.435 เมตร และในครั้งนี้กระทรวงคมนาคมโดยนายโสภณ ซา รัฐมนตรีว่าการต้องการให้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากการเปิดเส้นทางเชื่อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว)ที่อำเภอเชียงแสนและการสร้างสะพานเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยจีนมีแนวคิดที่จะสร้างเส้นทางรถไฟเพื่อการขนส่งสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านมายังเส้นทางดังกล่าวจึงน่าจะดำเนินการภายในประเทศรองรับไว้ก่อน โดยเชื่อมกับจุดเส้นทางรถไฟที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ได้ทันที"

ด้านแหล่งข่าวระดับสูงจากร.ฟ.ท. เปิดเผยว่าโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเด่นชัย(จังหวัดแพร่) –เชียงราย ได้รับอนุมัติงบแล้วจำนวน 175 ล้านบาท ส่วนการศึกษาและออกแบบรายละเอียดครั้งนี้จะใช้เวลา 14 เดือนโดยรวมการศึกษาเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเอาไว้ด้วย คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลและก่อสร้างได้ในต้นปี 2555 ซึ่งอาจให้กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินกู้สนับสนุนหรือวิธีการอื่นๆเนื่องจากใช้งบประมาณสูงกว่า 25,000 ล้านบาท

"บริษัทที่ปรึกษาได้ศึกษาไว้ 2 แนวทาง คือ

1. ให้เอกชนดำเนินการก่อสร้างให้ก่อนหรือเทิร์นคีย์ และรัฐบาลไทยจ่ายค่าก่อสร้างคืนด้วยวิธีเคาน์เตอร์เทรดด้วยผลิตผลการเกษตรภายในประเทศ หรือ

2. ให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนโดยให้ได้รับสัมปทานโครงการภายในกำหนดเวลาและรัฐบาลให้การสนับสนุนในเงื่อนไขบางประการ รวมทั้งการเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ โดยในส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 เอ เพื่อก่อสร้างทางรถไฟบางส่วนการรถไฟฯได้เตรียมออกแบบเจาะเป็นอุโมงค์ยาวประมาณ 8 กิโลเมตรผ่านภูเขาในพื้นที่ซึ่งจะเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยใช้หลีกเลี่ยงพื้นที่ลุ่มน้ำดังกล่าวแล้ว"

โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย มีจำนวน 22 สถานี(ตามผลการศึกษาเดิมที่ยังไม่ได้มีการขยายเส้นทาง) จะมีปริมาณผู้โดยสารในปี 2563 จำนวน 1,665,000 เที่ยว/คน/ปี และปี 2567 จำนวน1,786,000 เที่ยว/คน/ปี ให้ผลความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 13.8% เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายและระบบการขนส่งทางรถไฟและถือเป็นเส้นทางสายยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและเส้นทางรถไฟจากสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางของการค้าขนส่งในภูมิภาคต่อไป

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,633 8-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554


http://www.thanonline.com/index.php...:170&catid=129:2009-02-08-11-47-38&Itemid=479
 
1 - 20 of 446 Posts
Top