SkyscraperCity Forum banner

nowa strona poświęcona zabytkom sredniowiecza i starożytności

4427 Views 8 Replies 3 Participants Last post by  janusz692
zapraszam na stronę poświęconą zabytkom średniowiecza i starożytności https://www.medievalheritage.eu
  • Like
Reactions: 4
1 - 9 of 9 Posts
zapraszam na stronę poświęconą zabytkom średniowiecza i starożytności https://www.medievalheritage.eu
Pomysł iście bardzo dobry i widać duża prace włożona, niestety do wyprostowania jest troche błędów merytorycznych przy niektórych obiektach... Po za tym ok. Niech sie projekt rozwija
See less See more
Pomysł iście bardzo dobry i widać duża prace włożona, niestety do wyprostowania jest troche błędów merytorycznych przy niektórych obiektach... Po za tym ok. Niech sie projekt rozwija
praca idzie pełną parą, jako że to projekt jednoosobowy muszę dbać o sprawy techniczne, merytoryczne, reklamowe... słowem wszystko, ale każdy wychwycony błąd staram się od razu poprawiać :)
See less See more
  • Like
Reactions: 2
Na medievalheritage.eu przybyły średniowieczne zabytki Estonii
zapraszam :)

https://medievalheritage.eu/pl/strona-glowna/zabytki/estonia/
Od dzisiaj na medievalheritage.eu nowy dział poświęcony średniowiecznym zabytkom Łotwy

https://medievalheritage.eu/pl/strona-glowna/zabytki/lotwa/

Jeśli macie jakieś uwagi, spostrzeżenia, krytykę, wykryjecie błędy to piszcie :)
Udostępniłem na stronie pierwsze zabytki z terenu Walii
na dzisiaj dostępne są od ABERDARON do CAERWYS

https://medievalheritage.eu/pl/strona-glowna/zabytki/walia/
  • Like
Reactions: 1
Zabytki z terenu Walii dodane na stronie, łącznie prawie 300 obiektów od czasów prehistorycznych do końca średniowiecza, dużo planów, rekonstrukcji, przekrojów, zapraszam:
https://medievalheritage.eu/pl/strona-glowna/zabytki/walia/
Ukończyłem prace nad zabytkami czeskimi. Ponad 900 kościołów, zamków, klasztorów, mostów, kaplic opisanych i zaopatrzonych w około 5600 zdjęć, planów, rekonstrukcji, starych rycin. Zapraszam :)

https://medievalheritage.eu/pl/strona-glowna/zabytki/czechy/
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top