SkyscraperCity Forum banner

[Nowe Miasto] Bernardyńska (Toscom) | Centro Domini (Arkop)

113179 Views 343 Replies 67 Participants Last post by  Habermas
Od trzech miesięcy jest nowy właściciel tego budynku.Edycja:

W zeszłym roku kupił działkę za budynkiem.
Racja to nie był przetarg.
See less See more
 • Like
Reactions: 4
1 - 20 of 344 Posts
Miejskim? Działka też chyba była "tepsowska". No i ciekawe kto...
 • Like
Reactions: 1
Tak, działka była pomarańczowej telekomuny.
 • Like
Reactions: 1
Miejskim? Działka też chyba była "tepsowska". No i ciekawe kto...
Taka aktywna ostatnio wrocławska firma, buduje mieszkania i kupuje działki pod komercję.
^^ czyli albo Archicom albo I2

Całkiem spory teren, zakupy obejmują cały kwartał?

link to rysunku planu: http://geoportal.wroclaw.pl/mpzp-pliki/mpzp386.jpg
i treści: http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=VI/77/11

^^ Zna ktoś powód "wcięcia" w linii zabudowy od Bernardyńskiej?

Co ciekawe ktoś tam sobie parking z gastronomią wymyślił

§ 22. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 5KSD, ustala się przeznaczenie:

1) obiekty do parkowania;
2) usługi gastronomii i rozrywki;
3) usługi;
4) wypoczynek;
5) obiekty infrastruktury drogowej;
6) obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz systemu transportowego:

1) usługi gastronomii i rozrywki oraz usługi dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym na rysunku planu symbolem (u), na pierwszej kondygnacji naziemnej;
2) w wydzieleniu wewnętrznym, oznaczonym na rysunku planu symbolem (u), na pierwszej kondygnacji naziemnej, nie dopuszcza się obiektów do parkowania;
See less See more
 • Like
Reactions: 1
^^ czyli albo Archicom albo I2

Całkiem spory teren, zakupy obejmują cały kwartał?

link to rysunku planu: http://geoportal.wroclaw.pl/mpzp-pliki/mpzp386.jpg
i treści: http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=VI/77/11

Co ciekawe ktoś tam sobie parking z gastronomią wymyślił
Oni wydaliby komunikat giełdowy :)

W sumie to ponad 8 tys. m2 Cały kwartał bez dawnej przychodni na Dominikańskim
See less See more
 • Like
Reactions: 1
^^ Zna ktoś powód "wcięcia" w linii zabudowy od Bernardyńskiej?
Podejrzewam, że chodziło o zachowanie miejsca na podziwianie portalu i fasady dawnego kościoła św. Bernarda (Muzeum Architektury).
Budynek wybudowany w połowie lat 70. XX wieku jako centrala telefoniczna (...). Na początku lat 2000. budynek przeszedł kapitalny remont (...). Na sąsiedniej działce, w miejscu parkingu planowano rozbudowę centrum telefonicznego. Prace budowlane przerwano jednak na pod koniec lat 80. (...)
https://dolny-slask.org.pl/523615,Wroclaw,Biurowiec_Orange_Polska_S_A.html


See less See more
 • Like
Reactions: 1
Poza centralą telefoniczną międzymiastową w tym budynku była jeszcze stacja teletransmisyjna, centrala dalekopisowa i już nie pamiętam co jeszcze. Postęp spowodował, że to co kiedyś zajmowało spory budynek, dziś mieści się w jednej szafie z serwerami.
Mniej więcej w połowie lat 90. mówiło się o budowie na działce obok biurowca jednego z zakładów (właściciela m. in. ogromnych anten na budynku poczty przy Krasińskiego) wchodzącego w skład ówczesnej TP S.A., ale na gadaniu się skończyło.
See less See more
Całkiem spory teren, zakupy obejmują cały kwartał?
Resztę kwartału mieli już wcześniej
^^ A kim są Ci oni? No i co (czy) zamierzają tam budować?
 • Like
Reactions: 1
Kiedyś jak miałem zajawkę na planowanie, zostawiłem ten kwartał jako pusty plac z widokiem na portal kościoła św. Bernarda, planowane wtedy Muzeum Sztuki Współczesnej i w tle rotundę Panoramy Racławickiej. W okolicy mogłoby powstać wrocławskie Museumsquartier (MN, Rotunda Panoramy, ASP, MA, Muzeum Poczty, MWW, z adaptacją Wzgórza Polskiego, dawnej Poczty Paczkowej i budynku TP włącznie), ale niestety ten pomysł nie ma chyba w mieście biurowców szans na powodzenie.
See less See more
 • Like
Reactions: 1
Robienie Museums Quartier w mieście wielkości Wrocławia jest o tyle wątpliwym pomysłem, ze nie pomoże w rewitalizacji zadnej z zdewastowanych dzielnic poza Śródmieściem. Coś takiego zrobiono w Katowicach ze Strefy Kultury i od razu na jaw wyszły wady tego rozwiązania.
 • Like
Reactions: 4
^^ A kim są Ci oni? No i co (czy) zamierzają tam budować?
na 99% TOSCOM
 • Like
Reactions: 5
^^ Mieszkaniówkę odpalali sprawdnie (Polaka, Krucza), a z usługami mają jakieś doświadczenia? Wiem, że mieli z hotelem na Krasińskiego wystartować, ale póki co cisza w temacie.
Robienie Museums Quartier w mieście wielkości Wrocławia jest o tyle wątpliwym pomysłem, ze nie pomoże w rewitalizacji zadnej z zdewastowanych dzielnic poza Śródmieściem. Coś takiego zrobiono w Katowicach ze Strefy Kultury i od razu na jaw wyszły wady tego rozwiązania.
Tak, z tym że wszystkie wymienione przeze mnie obiekty oprócz MWW już w tym miejscu istnieją, wystarczy połączyć je organizacyjnie i przestrzennie. Żadnej z dzielnic raczej by to nie zaszkodziło, raczej pomogłoby istniejącym muzeom.

Edit: Poza tym to nie Śródmieście.
See less See more
 • Like
Reactions: 1
Z projektów uchwał na Sesję Rady Miejskiej Wrocławia nr LI dnia 15 lutego 2018 r., godz. 11:00:

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Bernardyńskiej, Klemensa Janickiego i Jana Ewangelisty Purkyniego we Wrocławiu - druk nr 1271/18
Projekt uchwały
See less See more
 • Like
Reactions: 5
§ 1. Wniosek złożony do projektu planu przez APERIO pismem w dniu
3 kwietnia 2018 r. dla działek nr 34/7, 34/8, 34/6, 34/4, 40/2 i 40/1,
AM-1, obręb Stare Miasto:
1) uwzględnia się w zakresie dotyczącym:
a) przeznaczenia ww. działek na usługi powszechne 2 oraz usługi
powszechne 1, z wyłączeniem obsługi pojazdów i jednostek, zgodnie
z definicją wynikającą ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia,
b) uzyskania lepszej ekspozycji fasady dawnego kościoła św.
Bernardyna poprzez wytworzenie przed dawnym klasztorem Bernardynów
przedłużonego placu z jednej strony otwartego na fasadę kościoła,
natomiast z drugiej strony na utworzony pasaż z usługami połączony
ciągami pieszymi z podcieniem od strony ulicy Klemensa Janickiego,
c) wzmocnienia powiązań w obrębie całego kwartału objętego planem
poprzez wprowadzenie dla zabudowy na działce nr 34/4, przejścia
przedłużającego pasaż pieszy biegnący wzdłuż Muzeum Architektury,
utworzony przez wycofanie fasady parteru i pierwszego piętra
zabudowy,
d) wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o wysokich
walorach architektonicznych jako funkcji uzupełniającej;
http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=9633/18
See less See more
 • Like
Reactions: 2
1 - 20 of 344 Posts
Top