SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
1 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Zapraszamy serdecznie 9 lipca o godz. 18.15 na wernisaż wystawy fotografii autorstwa Mirosława Mizery - TO BYŁ CEJLON. Otwarcie wystawy poprzedzi prezentacja slajdów i opowieść Mirosława Mizery o jego wędrówce po Sri Lance - godz. 17.00 - sala im. Zofii Rysiówny. Wystawa pokazuje piękno niezwykłej i egzotycznej wyspy Cejlon (dzisiejsza Sri Lanka). Wielowiekowa historia Cejlonu przeplata się z życiem współczesnym oraz ze światem przyrody. Te piękne, barwne zdjęcia oddają szczególny klimat wyspy. To bezsprzecznie fotografia pełna artyzmu, osiągniętego dzięki niezwykłej nastrojowości oraz oryginalności poruszanej tematyki.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top