SkyscraperCity Forum banner

Nu snap ik waarom de Zuidas zo laag moet blijven!! Prachtige pics!!!

2335 Views 10 Replies 8 Participants Last post by  Mojito
Nu snap ik waarom de Zuidas zo laag moet blijven!!

Helaas werken de fotos hier niet, maar;

Ga naar www.airliners.net >> photos >> saerch engine >> vul schiphol in en categorie; 'airport layouts' in, daar zitten een paar fantastische Zuidas-foto's bij. Het is zeker moeite waard.
1 - 11 of 11 Posts
Ik kan jouw categorie niet vinden maar er staan inderdaad prachtige foto's op die site!
Ik kan die categorie ook niet vinden, maar inderdaad prachtige foto's.
Heb er een paar gevonden, hier de URL's, je krijgt jammer genoeg een :redx: als je ze wilt plaatsen.
Zijn echt mooie foto's, goed gebruik van de weerseffecten:

http://www.airliners.net/open.file/792879/M

http://www.airliners.net/open.file/791708/M/
Vinoly en Ito in aanbouw met een 747:
http://www.airliners.net/open.file/790520/M/

http://www.airliners.net/open.file/784629/M/
Klopt, dat was me ook al opgevallen. Airliners.net is samen met Jetphotos.net mijn favoriete vliegtuig-site, maar om de foto's hier of elders te plaatsen moet je ze eerst opslaan en uploaden op imageshack of zo.

De Zuidas ligt direct in het verlengde van de noordoostelijke uitvliegroute van de Kaagbaan, in gebruik bij (noord-)oostenwind. Met name zwaarbeladen Jumbo's willen die route wel eens gebruiken als de windsituatie dat vereist. Desondanks zullen niet veel toestellen die die route gebruiken ook echt over de Zuidas heen gaan: de meeste toestellen gaan richting Amerika en buigen ervoor al af in westelijke richting.

Ik kan het weten, mijn ouderlijk huis in Slotervaart bevond zich recht onder het punt in het midden van de scherpe bocht...Behoorlijk lawaaiig, een 747 die op 300 tot 400 meter op vol vermogen een bocht draait.

Geen idee hoe de Polderbaan (die in Noord-Zuidrichting ligt en een hoop vervoer heeft overgenomen) het baangebruik beinvloed heeft. Volgens mijn ouders is de overlast in Nieuw-West aanzienlijk afgenomen, sinds de Polderbaan er is. Zouden die windrichtingen niet meer zo belangrijk zijn als vroeger? Ik weet het niet...
See less See more
ik had altijd het idee dat de vliegtuigen zuidelijk van de zuidas vlogen. als je de baan doortrekt kom je noordelijk van de zuidas uit. misschien dat ze een bocht maken (???)
De aan- en afroute van de Buitenveldertbaan ligt zo'n 3 km ten westelijk van de wijken Buitenveldert en Amstelveen. De Zuid As ligt net boven de wijk Buitenveldert. De landingsbaan ligt van west - oost en andersom, dankzij de buitenveldert baan mag de Zuidas niet hoger dan de 105m :cry: .
Klopt, maar naast de Kaagbaan wordt ook de Buitenveldertbaan bij oostenwind in oostelijke richting gebruikt. Soms zelfs om en om. Vliegtuigen die naar Amerika gaan moeten dan een 'U-turn' maken, en doen dat altijd in noordelijke (Amsterdamse) richting, om het verkeer van de andere baan niet te kruisen. Ze komen dan net wel of net niet over de Zuidas, en in ieder geval altijd over de Westelijke Tuinsteden...Ook omdat men het centrum van Amsterdam zoveel mogelijk wil vrijwaren van vliegtuiglawaai (wat overigens niet altijd lukt...vreemd, waarom zijn centrumbewoners 'more equal' dan andere Amsterdammers?)

En dat een volbeladen 747 (met name vrachttoestellen van maatschappijen als Nippon Cargo Airways of El Al) soms wel eens moeite heeft met het winnen van hoogte kun je zelf regelmatig aanschouwen op de spottersplaatsen.

Overigens hoeven landende vliegtuigen tegenwoordig niet meer zoals vroeger al mijlenver van de kop van de baan er loodrecht voor te zitten. Met de huidige technologie en regels komen ze van meerdere richtingen tegelijk om pas enkele kilometers voor de baan 'in te voegen' of te 'ritsen' op een loodrecht pad.
See less See more
prachtige foto's staan er !!

Airbus A380, de Koning van het luchtruim-vervoert 880 passagiers
-kan 15.000 km vliegen
-volgeladen weegt het 495.000 kilo (100 afrikaanse olifanten)
See less See more
Bijna onwerkelijk, wat een machtige foto's.
See less See more
Voor de liefhebbers: met de photo search engine moet je zoeken op Hong Kong/Kai Tak (bij China) en op Philipsburg/Sint-Maarten (bij Netherlands Antilles)...daar kom je de meest spectaculaire foto's tegen!
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top