SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

· Moderator
Joined
·
20,363 Posts
Разрешението за строеж е влязло в сила на 27.08.2018г.

Многофункционална сграда "NV TOWER
РЗП = 34851 кв.м, РЗП със сутерен = 46551 кв.м, ЗП = 2391,8 кв.м

Възложители: "БЪЛГЕРИЪН ЕКО ПРОДЖЕКТС" АД

Височината на 18-те етажа е 75м, а с архитектурния елемент е 107м. 

· Moderator
Joined
·
20,363 Posts
Още един проект на линията на кръговия трамвай. Кога инвеститорите сами ще почнат да настояват той да се случи?
Гледайки нивото на инвеститорите, най-много да поискат или метро (защото само това знаят) или премахване на ГТ, за да не се пречка на колите (защото това им е на сърце)...
 
1 - 4 of 4 Posts
Top