SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

· Registered
Joined
·
18,462 Posts
А къде на Г.М.-то по-точно ще е тази сграда? Не мога да разчета останалите улици на схемата горе...
 
1 - 2 of 2 Posts
Top