SkyscraperCity Forum banner

NYC -Remastered- [Deel 2: 32x]

1630 Views 11 Replies 11 Participants Last post by  Tobi
32
...En deeltje 2!

36. Metlife Building


37. Chrysler Building


38. Toys R Us reuzenrad


39. Times Square


40. Westin Hotel


41. Inmiddels welbekende M


42. Torens dicht bij Times Square


43. Geweldige Toren


44. Hearst Tower U/C


45. 3x 200+ bij elkaar


46. Conde Nast Building


47. Chrysler Building @ Toys R Us


48. Time Warner Center


49. Gebouwen van Trump Place


50. Sony Plaza


51. Richting Midtown


52. Verder Uptown


53. Verkeersdrukte


54. Verizon Building


55. Vanaf New Jersey


56. Midtown Skyline @ Night


57. Midtown Skyline @ Night


58. Midtown Skyline @ Dawn


59. Chrysler @ Night


60. Vanaf ESB Sunset


61. Richting Times Square


62. Richting Queens


63. Richting Downtown


64. Richting Times Square @ Night


65. Richting Chrysler


66. Richting Downtown


67. Richting Penn Station
See less See more
1 - 12 of 12 Posts
I have a question: how did you do photos 51, 52 and 53?


great photos btw :cheers:
M'n favoriete stad! Tock is het al vrij lang geleden zeker dat je deze foto's hebt gemaakt... toen ik er was, was die Hearst Tower al redelijk af (aug 2005). Mooie foto's.
deze serie is nog mooier, ik wil daar wel eens heen hoor.
Hele mooie serie. Krijg heimwee naar New York City, toch wel the most vibrant place on earth....

Zo, even weekje verlof vragen, hotel&vlucht boeken en wegwezuh hier. En in je kennissenkring een ander idioot reismaatje zoeken, en klaar is`t.....
:runaway:
I have a question: how did you do photos 51, 52 and 53?
I believe the building is called Hunter's College, we went there during the NYC meetup. You can enter there pretending to be a student, I guess. There's a walkway across the street between the two buildings. Marvellous views, indeed.

En in je kennissenkring een ander idioot reismaatje zoeken, en klaar is`t.....
Haha, ik ging toen met Tim, die ik pas 3 weken daarvoor had toegevoegd aan mijn MSN lijst en waarmee ik misschien nog maar 1 of 2 keer had gepraat. Out of the blue vroegtie of ik zin had mee te gaan naar NYC, en een paar weken later stond het reisje vast. :)
^^

Ja en zijn nog leuke 8 dagen geweest ook. :)
Mooi spul! Zie ik het nou goed dat die straten in het centrum allemaal éénrichtingsverkeer zijn?
1 - 12 of 12 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top