SkyscraperCity Forum banner
1 - 8 of 8 Posts

·
Registered
Joined
·
7,269 Posts
Discussion Starter · #1 ·
O CePT

Projekt Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) jest największym przedsięwzięciem biomedycznym i biotechnologicznym w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem projektu jest utworzenie w Warszawie prężnego ośrodka naukowego składającego się ze ściśle współpracujących ze sobą środowiskowych centrów badawczych, w których prowadzone będą badania dotyczące najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, w szczególności: chorób nowotworowych, neurologicznych, układu krążenia oraz schorzeń związanych ze starzeniem się.

Konsorcjum CePT tworzą: Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM), który jest koordynatorem przedsięwzięcia, Uniwersytet Warszawski (UW), Politechnika Warszawska (PW) oraz 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN), Instytut Biochemii i Biofizyki (IBB PAN), Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego (IMDiK PAN), Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK), Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT PAN), Instytut Wysokich Ciśnień (IWC PAN), Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (IBIB PAN).

Jednym z najważniejszych celów i jednocześnie atutów projektu CePT jest połączenie potencjału wybitnych naukowców z możliwościami sieci laboratoriów wyposażonych w specjalistyczną aparaturę najwyższej klasy, uwzględniającej zarówno laboratoria fizykochemiczne (UW), biomolekularne i biotechnologiczne (UW, PAN, WUM), laboratoria inżynierii biomedycznej i technologii biomateriałów (PW, PAN), jednostki prowadzące badania przedkliniczne na zwierzęcych modelach schorzeń cywilizacyjnych (PAN, WUM), jak i specjalistyczną bazę do badań klinicznych zapewnioną przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Wielką wartością projektu CePT jest interdyscyplinarne i systemowe podejście do badanych zagadnień: od genu i białka do komórki i całego organizmu.

Projekt CePT znakomicie wpisuje się w dynamiczny światowy rozwój medycyny translacyjnej, której celem jest jak najszybsze wprowadzenie osiągnięć z zakresu badań przedklinicznych do medycyny praktycznej. Integralną częścią koncepcji projektu CePT jest stworzenie platformy transferu technologii w oparciu o najlepsze modele tego typu rozwiązań w Europie z uwzględnieniem rozwijającego się innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego i potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 388 444 071,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane 359 350 000,00 zł. Koszty kwalifikowane w wysokości 85% pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), natomiast 15% stanowi wkład krajowy, który będzie zapewniony ze środków budżetu państwa.

Kalendarium Projektu

Projekt Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii relizowany jest w latach 2008-2013. I

V kw. 2012 Audyt zewnętrzny
I - IV kw. 2010 Utworzenie Centrum Analizy Struktury i Funkcji Białek
I kw. 2010 - III kw. 2011 Utworzenie Centrum Biotechnologii Molekularnej
II kw. 2010 - I kw. 2011 Utworzenie Centrum Wielkoskalowego Modelowania i Przetwarzania Danych Biomedycznych
I kw. 2010 - III kw. 2011 Utworzenie Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej
I kw. 2010 - III kw. 2011 Utworzenie Pracowni Chemii 11C i 15O
IV kw. 2009 - III kw. 2012 Utworzenie Centrum Badań Fizyko-chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym
IV kw. 2008 - III kw. 2012 Utworzenie Centrum Medycyny Doświadczalnej
III - IV kw. 2008 Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
II kw. 2008 - II kw. 2012 Utworzenie Centrum Bio-nanomateriałów
II kw. 2008 - III kw. 2012 Utworzenie Centrum Neurobiologii
I kw. 2008 - IV kw.2012 Utworzenie Centrum Badań Przedklinicznych CBP
I kw. 2008- I kw. 2013 Promocja projektu
I kw. 2008- I kw. 2013 Zarządzanie projektem (w tym nadzór inwestorski)


http://cept.wum.edu.pl/aktualnosci

Powstaje biomedyczna Dolina Krzemowa

Fundusze znanych inwestorów zasilą projekty klastra, który skojarzy przedsiębiorców z polskimi naukowcami.

Warszawa ma się stać wylegarnią biomedycznych biznesów — takie plany snują zarządzający spółką BTM Mazowsze, która zajmie się komercjalizacją m.in. najbardziej perspektywicznych projektów prowadzonych w Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), o którym pisaliśmy we wtorkowym „PB”. Spółka pracuje też nad stworzeniem BioTechMedu.

— To klaster, który będzie zrzeszał naukowców, firmy farmaceutyczne, biotechnologiczne, badawczo-rozwojowe oraz fundusze, które są zainteresowane inwestycjami w szeroko pojęty sektor life-science [zaawansowane technologie — red.] — tłumaczy Marcin Szumowski, założyciel i dyrektor ds. rozwoju biznesu w BTM Mazowsze.

Za warszawską spółką stoi znana postać ze świata biznesu. Zainwestował w nią m.in. Marek Orłowski, założyciel Nepentesa, giełdowej spółki kosmetycznej, należącej dzisiaj do Sanofi Aventis.

Magia nazwiska podziałała, bo klaster, nad którym pracuje spółka BTM Mazowsze, cieszy się sporym zainteresowaniem.

http://www.pb.pl/2632076,90058,powstaje-biomedyczna-dolina-krzemowa
 

·
Banned
Joined
·
174 Posts
^^
Jeszcze CEZMAT i centra informatyczne w postaci Google, Asseco, Fecebook, HP, Microsoft, IBM, CD Projekt...itp. Warszawa będzie jednym z najważniejszych centrów innowacji w Europie i usług w biznesie, patrząc na to ile centrów biurowych powstaje w różnych częściach miasta. Wyrasta nam polska dolina krzemowa i miasto dla bogatych biznesmenów. ;)
 

·
Redsigert User
Joined
·
11,979 Posts
Nono, czyżby Warszawa miała stać się poważnym centrum badawczym na skalę europejską? CeNT, CePT, inwestycje UW i PW.. Ktoś się orientuje, czy to już świadczy o wchodzeniu do czołówki czy tylko budowaniu podstaw?
Raczej to drugie, Polska jest w Europie na szarym końcu jeśli chodzi o innowacje więc tylko powoli zmniejszamy dystans a tak naprawdę powinniśmy zacząć już całe lata temu. Centra zachodnich korporacji są o tyle dobre, że zatrzymają trochę tych zdolnych ludzi w Polsce ale jakiejś wielkiej chwały to naszemu krajowi czy Warszawie nie przynosi, to zwykły outsourcing.
 

·
Registered
Joined
·
123 Posts
Wątek trochę się przykurzył więc wrzucam kilka fotek. Chociaż jeśli chodzi o infrastrukturę finansowaną w ramach CePT, to jest to w większości aparatura badawcza umieszczona w istniejących budynkach WUM, UW, IBD PAN, IBB PAN, PW i jeszcze kilku innych. Z inwestycji, które widać na zewnątrz to budynek na terenie WUM, którego zdjęcia zamieścił Bastian, oraz (1) pracownia Chemii 11C i 15O i (2) Centrum neurobiologii - innych nowych budynków nie kojarzę.

1. Na początek pracownia chemii 11C i 15O. Taki mały niepozorny budynek przyklejony do Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW. Niepozorny, bo większość znajduje się pod ziemią. A tam umieszczono aparaturę do produkcji izotopów. W planach jest tunel (jak będą fundusze) łączący ten budynek ze szpitalem na Banacha.2. Teraz przeskakujemy do Centrum Neurobiologii, które powstało na terenie IBD im. Nenckego. Zbudowano dwie "wieże" stylem komponujące się ze starszą częścią budynku. Poniżej dwa ujęcia wieży południowej:


3.


4. A tutaj wieża północna - symetria zachowana.


To tyle - jak usuną ogrodzenia wokół CeNTów, to zrobię dokładniejsze fotki.

Fotorelacja wstawiona automatycznie.
 
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top