SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 24 Posts

·
Registered
Joined
·
1,532 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Oraşul-statiune Ocna Sibiului este situat in partea nord-vestica a Depresiunii Sibiului, la o altitudine de 400 m fata de nivelul marii si la 15 km de municipiul Sibiu.

Factori terapeutici naturali
Apele sarate de mare concentratie ale lacurilor
Apa minerala a izvorului Horea
Namolul sapropelic
Topoclimatul sedativ relaxant cu efecte tonifiante asupra organismului uman

Scurt istoric
Intr-o zona cu mine de sare care au fost abandonate cu timpul, in ochiurile de apa sarata, au aparut datorita factorilor naturali, adevarate lacuri terapeutice cu apa sarata.
Salinitatea apei creste spre fundul lacului, la contactul cu masivul de sare.

Foto: www.zborpestetransilvania.ro
 
1 - 20 of 24 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top