SkyscraperCity Forum banner
1 - 6 of 6 Posts

·
Crooswijkert
Joined
·
5,916 Posts
^^Zeker wel interessant! Ik heb er net al wat mee zitten spelen :)
 

·
Registered
Joined
·
10,660 Posts
Discussion Starter · #4 ·
Heh ,zat in het BBC archief te kijken en zag een item over dit ding staan....dit soort dingetjes kunnen mij uren zoet houden....ziekelijk ik weet het.
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top