SkyscraperCity Forum banner

Old photos of Danang

167094 Views 560 Replies 66 Participants Last post by  coolink
1 - 20 of 561 Posts
Những ai có những bức hình về Đà Nẵng xưa thì hãy post hình để chúng ta có thể lưu lại những hình ảnh quý giá về Đà Nẵng và cũg thấy được sự thay đổi của quê hương
Binh lính


Đường Bạch ĐằngMình muốn ai có hình thì post lên đây thui,để xem cho tiện,tìm trên mạng cũng được nhưng chổ đủ chổ thiếu,mình đang sưư tầm để hoàn thiện thêm
Cảm ơn Jimmyfa nhiều nha,he
Quân Cảnh
The picture said "Duc Lap" road but I guess this is Độc Lập road (later named "Lê Duẩn") and now it's one of the main streets in ĐN.đây là đường Lê Duẩn đoạn lên dốc cầu Vồng...bây giờ thì cái dốc này đã bị san bằng khi đường được mở rộng.
  • Like
Reactions: redcode
nhớ cái dốc cầu vồng, ngày xưa mỗi lần đi học thêm hay đạp xe qua lại cái dốc này :lol:

ngày xưa đường Ông Ích Khiêm trông lớn hơn và đỡ tối tăm hơn Lê Duẩn (dốc cầu vồng) giờ thì ngược lại
  • Like
Reactions: redcode
Hình như đường Độc Lập hồi xưa bây giờ là đường Trần Phú mà
Chợ

Chợ Cồn

Chợ Nại Hiên Tây
Trường học

Trương Trần Phú xưaTrường Lê Quý Đôn xưa
Thư viện

Thư viện Đà Nẵng

Thêm nửa

Sân tenis

Xích lô:tongue2:
Biển quảng cáo


Miss

Thiếu nữ:


Nữ sinh
Trường Lê Quý Đôn xưa
Ngôi trường nhiều kỷ niệm. Lúc nhỏ nhà gần trường em hay chạy đây qua chơi mà hồi đó chưa có cái tên LQĐ đâu. Năm vào cấp 3 thì trường cũ bị phá bỏ, bọn em fải chạy qua khu mã Tây (gần trường Trần Văn Ơn) mà học tạm :eek:hno:
ruff là cựu hs trường này à ^^
1 - 20 of 561 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top