SkyscraperCity Forum banner

Old photos of Khanh Hoa

273515 Views 1562 Replies 59 Participants Last post by  heiji2209
Đây là bức ảnh cổ nhất về Khánh Hòa :)bức ảnh được chụp năm 1845 tại vịnh Cam Ranh,với máy chụp hình phát minh nam 1839 có tên Daguerreréotype,phim là một tấm kim loại bằng đồng có tráng bạc,hình như người Pháp chụp
1 - 20 of 1563 Posts
1 tấm do bác sĩ Alexandre Yersin chụp khoảng năm 1932 chúng ta sẽ thấy khu vực tòa hành chính Pháp ngày xưa tại Nha trang. Nay là công viên Yến Phi.


tấm này chụp ở đường Hoàng Văn Thụ. Nhà hàng Lys đường Hoàng văn thụ bây gìơ vẫn còn.
ngày xưa là khách sạn Place nằm góc Trần Phú , Lê Thánh Tôn.... (giờ là nahf khách T78)đường Bá Đa Lộc (Lý Tự Trọng bây giờ)..

Nhà của Bác sĩ Yersin


Đầm Xương Huân (thời Mỹ lắp đi làm chợ Đầm)

KS Hải Yến

Chụp toàn cảnh Nha Trang thời Pháp

bến Cầu đá trước 1920Sau đó vài năm

Cầu xóm Bóngxóm Cồn xưa

Biển Nha TrangTrời ! nay hết chuyện nói giờ chuyển qua xưa ! Bên Vinh cũng vậy !
đã có Sài Gòn xưa, Đà Nẵng xưa thì sao ko thể có Nha Trang xưa nhỉ :)
Nhà này sau 75 tự nhiên bị đập đi làm cái nhà khách xấu quắc chắn tầm nhìn ra biển. Nghe nói đang có dự án đập nhà khách để xây lại di tích nhà của Yersin. Đúng là quy hoạch hồi đó ngu hết chỗ nói.:lol::bash:
Nhà của Bác sĩ Yersin


Thành Diên Khánh nè

Huế xưa mà lập thread chắc post cả năm không hết ảnh, lâu nay cũng post trong thread Hue skyline rùi nên không cần lập thread mới nữa :lol:

Lập thread thì dễ mà nuôi cho nó sống khỏe vất vả đấy, come on! :cheers:
đã có Sài Gòn xưa, Đà Nẵng xưa thì sao ko thể có Nha Trang xưa nhỉ :)
Bác Huế này chuyên chọc mấy em NT đắc biệt Harry. Dù nhắc hay ko nhắc tới Huế đều bị khích mấy câu. Bó tay. Mấy bạn khác hiểu ý mình chứ. Harry thành target của Huế rồi.:lol::lol::lol:
P/S: Chưa bao giờ nghe được một câu khen của bác Huế về NT mà châm chọc thì nhiều. Chắc chỉ biết nghĩ tới Huế thôi.:eek:hno:
Huế xưa mà lập thread chắc post cả năm không hết ảnh, lâu nay cũng post trong thread Hue skyline rùi nên không cần lập thread mới nữa :lol:

Lập thread thì dễ mà nuôi cho nó sống khỏe vất vả đấy, come on! :cheers:
:lol::lol::lol:

I agree with you ...
Bác Huế này chuyên chọc mấy em NT đắc biệt Harry. Dù nhắc hay ko nhắc tới Huế đều bị khích mấy câu. Bó tay. Mấy bạn khác hiểu ý mình chứ. Harry thành target của Huế rồi.:lol::lol::lol:
P/S: Chưa bao giờ nghe được một câu khen của bác Huế về NT mà châm chọc thì nhiều. Chắc chỉ biết nghĩ tới Huế thôi.
1 - 20 of 1563 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top