SkyscraperCity Forum banner

[Olsztyn] ul. Artyleryjska

44699 Views 129 Replies 28 Participants Last post by  nocnyMark
17
Postanowiłem dodać nowy wątek bo ta inwestycja jest dość spora i zasługuje na oddzielny temat.Myślę ,że jej budowa jest już przesądzona i na ogólnym wątku o inwestycjach w mieście będzie się nam mieszało.

Na początek info z gazet lokalnych:

Będą dwa wiadukty
Wiadukt łączący ulicę Partyzantów z aleją Wojska Polskiego sypie się. Drogowcy wystąpili właśnie o jego ekspertyzę. Nie wykluczają, że jeszcze w tym roku zamkną go dla miejskich autobusów. Wyjście z sytuacji jest tylko jedno: jak najszybsza budowa nowego obiektu. Inwestycja ma ruszyć jeszcze w tym roku.

Zatorze z resztą Olsztyna łączą tylko dwa wiadukty. Ten przy rondzie Bema doczekał się renowacji przy okazji kompleksowego remontu ulicy Limanowskiego. Drugi wiadukt - między aleją Wojska Polskiego i ulicą Partyzantów - powstał w latach 70. ubiegłego wieku i od tego czasu był tylko na bieżąco remontowany. Drogowcy uzupełniali ubytki w asfalcie i wymienili barierki. To nie załatwia jednak sprawy, bo przy coraz większym natężeniu ruchu wiadukt coraz bardziej dostaje w kość. - Obecnie mamy zezwolenie, żeby korzystać z niego do końca sierpnia tego roku. Chcemy jednak przedłużyć czas jego eksploatacji. Dlatego zamówiliśmy ekspertyzę. Mamy ją otrzymać na początku maja - mówi Paweł Jaszczuk, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Mostów i Zieleni. - Nie chcę zbytnio wybiegać w przyszłość, ale może się okazać, że będziemy musieli zamknąć ten wiadukt dla autobusów. Ciężarówki tamtędy nie jeżdżą, a samochody osobowe nie stanowią dla konstrukcji aż tak dużego obciążenia.

Wyjście z sytuacji jest tylko jedno: budowa nowego wiaduktu. O jego powstaniu mówiło się od kilku lat. Sprawa się przeciągała, bo ratusz chciał połączyć tę inwestycję z przebudową ulicy Artyleryjskiej. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku budowa w końcu się rozpocznie.

Nowy wiadukt, a właściwie wiadukty, bo będą to położone obok siebie dwa obiekty, mają kosztować 24 miliony złotych. W tym roku miasto zabezpieczyło na ten cel 14 milionów. Przetarg na ich wykonanie zostanie ogłoszony prawdopodobnie w maju. Docelowo jednym wiaduktem będzie odbywał się ruch w stroną miasta, drugim w stronę Zatorza.

Adam Pietrzak

Grzegorz Szydłowski2008-09-04, ostatnia aktualizacja 2008-09-04 17:19

Ratusz zatwierdził przebieg nowej ul. Artyleryjskiej, który wcześniej skłócił mieszkańców. Mieszkańcy zapowiadają zaskarżenie decyzji
Artyleryjska jest chyba najbardziej dziurawą ulicą w mieście. To nie przypadek, bo tędy prowadzi główna trasa do polsko-rosyjskiego przejścia w Bezledach. Budowa nowej ul. Artyleryjskiej skróci tranzyt przez miasto. Na nową ulicę z niecierpliwością czekają ludzie z ul. Gietkowskiej, którzy od lat ślą do ratusza petycje, żądając ograniczenia tonażu samochodów jeżdżących pod ich blokami.

W czerwcu władze miasta przeprowadziły konsultacje. Do ratusza przyszli głównie mieszkający przy ul. Artyleryjskiej i Wojska Polskiego, których nowy przebieg Artyleryjskiej skłócił. Najwięcej zastrzeżeń mieli lokatorzy budynków sąsiadujących z nową drogą. Przeciwni nowej arterii są m.in. mieszkańcy wieżowca przy al. Wojska Polskiego 83, stojącego tuż koło torów kolejowych. - Już teraz w naszym budynku pękają ściany i okna - mówili i dodawali, że wystarczy im hałas przejeżdżających pociągów.

Projektanci bronili się, że chcieli postawić ekrany dźwiękoszczelne, ale na ich zamontowanie - ze względu na sąsiedztwo ponadstuletnich byłych koszar wojskowych - nie zgodził się konserwator zabytków. W zamian do budowy nawierzchni ma być użyty granulat, który obniży poziom hałasu o kilka decybeli. To jednak nie przekonało przeciwników nowej trasy, którzy zażądali, by przed jej zatwierdzeniem wykonać ekspertyzy techniczne stanu budynków, popękanych na skutek ruchu tirów. Ekspertyz jeszcze nie ma, ale ratusz zatwierdził przebieg drogi przygotowany przez drogowców. - Decyzja została wydana na podstawie specustawy drogowej [z 2003 r. - red.]. To zdecydowanie przyśpieszy prowadzenie postępowania mającego na celu pozyskanie gruntów pod planowaną ulicę - tłumaczy Jerzy Piekarski, wicedyrektor wydziału architektury i planowania. Ustawa daje inwestorowi - w przypadku Artyleryjskiej jest to gmina - niemal nieograniczone możliwości. Przed jej wprowadzeniem drogowcy musieli albo dogadywać się z właścicielem działki i wypłacić mu odszkodowanie, albo dopiero w ostateczności wywłaszczyć go. Negocjacje jednak trwały latami. Korzystając ze specustawy wystarczy zatwierdzenie przebiegu ulicy i na tej podstawie można prowadzić wywłaszczenia. A na drodze nowej ul. Artyleryjskiej znajduje się kilka prywatnych działek.

Zaskoczeni obrotem sprawy są zainteresowani mieszkańcy. Wiesława Jakimczuk, przewodnicząca rady osiedla Wojska Polskiego, uczestnicząca w czerwcowych konsultacjach przyznaje, że o decyzji ratusza dowiedziała się od nas. - To nie tak miało być - mówi. - Najpierw miały być przygotowane ekspertyzy techniczne, mieszkańcy mieli mieć też wpływ na przebieg ulic.

Wartość inwestycji to ponad 100 mln zł. Urzędnicy ratusza są dobrej myśli i twierdzą, że potrzebne pieniądze się znajdą, bo ich zdaniem nowa Artyleryjska ma strategiczne znaczenie dla układu komunikacyjnego miasta. - Mamy kilka potencjalnych źródeł finansowania tej inwestycji. O szczegółach prowadzonych rozmów powiemy, gdy zostaną one sfinalizowane. To powinno nastąpić już niedługo - stwierdziła Aneta Szpaderska, rzecznik ratusza, i dodała, że miasto zminimalizuje negatywne skutki oddziaływania nowej ulicy.

Jakimczuk zapowiada zaskarżenie decyzji lokalizacyjnej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. A to może oznaczać wydłużenie procedur.

[email protected]


Źródło: Gazeta Wyborcza Olsztyn

Limanowskiego odetchnie kosztem Wojska Polskiego?
Jeśli władze Olsztyna chcą się starać o unijną kasę na przebudowę Artyleryjskiej muszą zmienić przebieg tranzytu przez miasto dla pojazdów jadących od Olsztynka do granicy z Rosją. Zmiany spowodują, że tiry znikną z Limanowskiego, Sybiraków czy Kętrzyńskiego. Pojawią się za to prawie na całej długości Wojska Polskiego.

Żeby dostać unijne na przebudowę Artyleryskiej musi ona stać się częścią drogi krajowej nr 51. Oznacza to, że tiry jadące od strony Olsztynka w kierunku Bezled pojadą przez Olsztyn: Warszawską, Armii Krajowej, Szumana, Artyleryjską i Wojska Polskiego.
Władze miasta zgodziły się na to. — Pismo z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie możliwości ubiegania się o możliwość startu w konkursie na przebudowę Artyleryjskiej kurier powiózł w piątek do Warszawy — mówi wiceprezydent Tomasz Szczyglewski. — W poniedziałek będzie na biurku ministra Rapciaka(Ministerstwo Infrastkruktury), który zadeklarował, że do piątku zostanie rozpatrzony.
api


Minister dał zielone światło Artyleryjskiej

Wiceprezydent Olsztyna Tomasz Szczyglewski, który pilotuje przebudowę ul. Artyleryjskiej, odetchnął w piątek z głęboką ulgą. Kilka minut po godz. 12 do ratusza dotarło pismo z Ministerstwa Infrastruktury podpisane przez Zbigniewa Rapciaka, podsekretarza stanu.

- Ministerstwo pozytywnie zaopiniowało naszą deklarację o tym, że ul. Artyleryjska znajdzie się w przebiegu drogi krajowej nr 51 - mówi Tomasz Szczyglewski. - Oznacza to, że możemy przystąpić z wnioskiem do konkursu z Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" o dofinansowanie przebudowy Artyleryjskiej. Wcześniej nie było możliwości sfinansowania tej inwestycji.

Przebudowa Artyleryjskiej i budowa wiaduktu przy ulicach: Partyzantów i Wojska Polskiego mają kosztować ponad 150 mln zł. Składając wniosek do konkursu można liczyć na dofinansowanie inwestycji do 85 proc. jej wartości.

Zmiana przebiegu drogi 51 w Olsztynie ma się dokonać po zakończeniu inwestycji, czyli około 2013 roku. Tranzyt jadący od strony Olsztynka w kierunku granicy z Rosją pojedzie wówczas przez miasto inną trasą. Do tej pory tiry jechały ulicą Warszawską, Tuwima, Synów Pułku, Wyszyńskiego, Leonharda, Towarową, Kętrzyńskiego, Limanowskiego i Sybiraków. Po planowanej zmianie ciężarówki pojadą: Warszawską, Armii Krajowej, Szumana, Artyleryjską i Wojska Polskiego.

JaN


Artyleryjska pozytywnie oceniona 13.01.2009. URZĄD MIASTA OLSZTYN

Ministerstwo Infrastruktury i Środowiska pozytywnie zaopiniowało pod względem formalnym wniosek o dofinansowanie realizacji ul. Artyleryjskiej. „Jest to bardzo dobra wiadomość dla Olsztyna. Mimo, że jest to pierwszy krok, sprawił nam wiele radości. Teraz projekt zostanie poddany ocenie merytorycznej” – powiedział Tomasz Szczyglewski Pełnomocnik p.f. Prezydenta Miasta Olsztyn.

Ocena wniosków na podstawie kryteriów merytorycznych I stopnia, której poddany zostanie olsztyński projekt, dokonywana będzie w oparciu o Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie wnioski, które zostały pozytywnie przeszły ocenę formalną. Metoda oceny projektu polega na przyznaniu punktów za dane kryterium oraz przemnożeniu przyznanej liczby punktów przez odpowiednią dla danego kryterium wagę.
W zależności od wyniku wniosek może zostać umieszczony na liście rankingowej projektów proponowanych do dofinansowania UE w ramach PO IiŚ, którą akceptuje minister do spraw transportu i gospodarki morskiej, bądź zwrócony wnioskodawcy w celu poprawienia błędów i uzupełnienia braków. W chwili, gdy projekt uzyska co najmniej 60 % punktów wpisywany jest na listę rankingową. W przypadku, gdy suma wnioskowanego dofinansowania przez projekty, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną I stopnia przekracza dostępną alokację, projekty na liście rankingowej podzielone zostaną na projekty podstawowe i rezerwowe. Status podstawowy posiadają projekty w kolejności od pierwszego do wyczerpania alokacji dostępnej w ramach konkursu, pozostałe posiadają status rezerwowych.

W ramach realizacji projektu pn. „Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów – Wojska Polskiego” zaplanowano
inwestycje liniowe:
• ul. Artyleryjska – budowa na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ronda ul. Bałtyckiej,
• ul. Dąbrowskiego – przebudowa odcinka od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do łącznika
• ul. Dąbrowskiego – ul. Artyleryjska,
• łącznik ul. Dąbrowskiego – ul. Artyleryjska,
• łącznik ul. Artyleryjska – most Świętej Barbary,

oraz obiekty inżynierskie:
• most nad rzeką Łyną,
• tunel – budowa pod ul. Artyleryjską oraz remont tunelu pod torami PKP (w kierunku ul. Jagiełły),
• tunel dla pieszych pod starą ul. Artyleryjską,
• wiadukt w ciągu ulic Partyzantów – Wojska Polskiego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego układu drogowego ul. Artyleryjskiej wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi, oświetleniem, odwodnieniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.
Przedmiotowy projekt w zakresie budowy ul. Artyleryjskiej obejmuje:
- budowę nowego przebiegu ulicy Artyleryjskiej na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ronda Bałtycka na długości ok. 1,7km,
- przebudowę ul. Dąbrowskiego – na dł. 246,35m,
- budowę łącznika ul. Artyleryjska – Dąbrowskiego – dł. 254,29m,
- przebudowę pozostałych ulic na skrzyżowaniach z ul. Artyleryjską o łącznej długości ok. 0,95km.
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie zasadniczych robót budowlanych:
- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia ulicy,
- wycinkę istniejącego drzewostanu, kolidującego z planowaną inwestycją,
- wykonanie robót ziemnych – zdjęcie warstwy gleby i humusu, wykonanie wykopów, budowę nasypów,
- wykonanie robót rozbiórkowych dotyczących nawierzchni drogowych,
- wykonanie robót rozbiórkowych dotyczących obiektów budowlanych kolidujących z planowaną inwestycją oraz ogrodzeń i wiat,
- budowę murów oporowych,
- budowę tunelu pod ul. Artyleryjską,
- budowę mostów nad rzeką Łyną w ciągu jezdni północnej i południowej ul. Artyleryjskiej,
- budowę ekranów akustycznych,
- budowę nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- wykonanie zieleni izolacyjnej,
- przebudowę sieci infrastruktury technicznej, kolidującej z projektowaną drogą (sieci wodociągowe, gazowe, ciepłownicze, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne).

Olsztyn: Ruszy budowa Artyleryjskiej

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielił pozwolenia na budowę nowego przebiegu ulicy Artyleryjskiej na odcinku od ronda Bałtycka/Schumana do skrzyżowania ulic Wojska Polskiego – Żeromskiego.

Nowy przebieg Artyleryjskiej wiąże się z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów – Wojska Polskiego, budową , przebudową i remontem obiektów inżynierskich, przebudową skrzyżowań ulic z ulicą Artyleryjską i Wojska Polskiego, rozbiórką obiektów kolidujących w projektowanym pasie drogowym i na terenie kolejowym, oraz przebudową infrastruktury technicznej, na działkach znajdujących się na terenie miasta Olsztyna.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na ważny interes społeczny polegający na wyprowadzeniu ruchu tranzytowego w kierunku przejścia granicznego Bezledy z centrum miasta, związaną z tym pilną potrzebę rozpoczęcia robót budowlanych i zagrożenie utraty uzyskanego przez Gminę Olsztyn dofinansowania z funduszy strukturalnych.

Podczas przebudowy ul. Artyleryjskiej uwzględniono konieczność ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości terenów sąsiednich. W projekcie budowlanym uwzględniono wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Źródło: Rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego
Plan ma mapie

Planowany most na Łynie

Na zachód od rzeki

Na wschód
Teraz kilka fotek z oddanej do ruchu al.Schumana ,która jest powiązana z Artyleryjską.

Zaczynamy na skrzyżowaniu z ul.Sielską


W połowie 800 metrowego odcinka

widok na Wschód

pamiętam jak niczego tu nie było

zachód z wiaduktu kolejowego na linii Olsztyn-Elbląg

w drugą stronę -rondo z Bałtycką i Artyleryjską

w oddali (na wpost)początek planowanej przebudowy ul.Artyleryjskiej

kolejne wiadukty budowane przy tej inwestycji


widok z góry na rondo

i stary przesmyk-teraz wyłącznie dla pieszych i rowerów

kółeczko na rondzie -kier. prosto na zachód


W drugiej części przedstawię stary i nowy ślad Artyleryjskiej.

poz.
See less See more
1 - 20 of 130 Posts
11
Kolejne fotki ,tym razem z przebiegu ul.Artyleryjskiej (stan obecny)

Zaczynamy zaraz za rondem


Na wysokości wjazdu do Koszar_widok w stronę ronda

i w drugą

Dalej nawierzchnia jest fatalna do tego brak oświetlenia

z ul.Żarskiej w stronę ronda na Bałtyckiej

Dalej za Łyną pod górkę (stromą)

ciężka sprawa mieszkać w tym miejscu ,za budynkiem zwrot w lewo 90 stopni

Teraz w prawo

Ulica biegnie przez obszar starych przedwojennch koszar

Po drodze był jeszcze fragment z torowiskiem (drogowcy uznali ,że to dobry pomysł na spowolnienie kierowców i szyny zostawili w jezdni :bash:)
a przed Nami wylot w ul.Wojska Polskiegopoz.
See less See more
Fajnie zdjęcia przegląda się się w cooliris (plugin do firefoxa) jakby co to polecam. Aha, żeby je w tym obejrzeć wystarczy kliknąć na ikonkę która pojawia się w lewym dolnym rogu na zdjęciu
Ładne zdjęcia Olsztyna :cheers1:
Postanowiłem dodać nowy wątek bo ta inwestycja jest dość spora i zasługuje na oddzielny temat.
Bardzo dobrze marol80 że wydzieliłeś nowe miejsce na tą drogę.

Przydałby się jeszcze projekt budowlany nowej Artyleryjskiej bo pytań odnośnie tej inwestycji jest sporo.
1. Jak ma być rozwiązany wjazd do koszar naprzeciwko przystanku PKP Olsztyn Zachód.
2. Jakie będą parametry obiektów mostowych na nowej trasie.
3. Jaki odcinek ul. Wojska Polskiego zostanie dopasowany parametrami do nowej Artyleryjskiej
Fajnie zdjęcia przegląda się się w cooliris (plugin do firefoxa) jakby co to polecam. Aha, żeby je w tym obejrzeć wystarczy kliknąć na ikonkę która pojawia się w lewym dolnym rogu na zdjęciu
Ładne zdjęcia Olsztyna :cheers1:
ładne zdjęcia z mojego albumu? dzięki :)
dzięki za wskazówkę, bo właśnie mi się przyda galeria też do nowej strony, elegancka... :)
16
^^Nie wiem czy gdzieś można go zdobyć?
Mnie też ciekawią te "szczegóły"
ul Leśna -wydaje się ,ze wyjazd będzie tylko w prawo (na rondo)
PKP-wiem ,że ma być przedłużone przejście z peronów pod Nową Artyleryjską ale czy będzie tam skrzyżowanie?
Most na Łynie-trochę widać na wizce
Wiadukty na Wojska tam pewnie będzie duże skrzyżowanie i wejdą w Wojska do zakrętu przy przejściu pod torami.

A teraz kolejne fotki ,tym razem z planowanego przebiegu Artyleryjskiej

Cały odcinek będzie biegł równolegle z torowiskiem

Widok z wysokości przejścia na peronach w stronę ronda

w przeciwnym kier. budynek do wyburzenia (już pusty)

dalej maszt telefonii do pzreniesienia

Z torowiska w stronę ronda

zachodnia strona planowanego mostu na Łynie z przelotem ul. Żarskiej

z dołu


w dole Łyna

z wiaduktów kolejowych w stronę ronda

i w drugą

na końcu Gietkowskiej


w tle stary wiadukt

stare zabytkowe budynki Koszar zostaną :cheers:

wiadukt jeszcze bliżej
e bliżej
tu będzie skrzyżowanie
poz.
See less See more
Fajnie zdjęcia przegląda się się w cooliris (plugin do firefoxa) jakby co to polecam. Aha, żeby je w tym obejrzeć wystarczy kliknąć na ikonkę która pojawia się w lewym dolnym rogu na zdjęciu
Ładne zdjęcia Olsztyna :cheers1:
jak chcesz zobaczyć więcej to zapraszam: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=835288&page=16
2
Dodam tylko dwa zdjęcia z lat 50 tych. Okolice mostów nad Łyną.See less See more
1. Jak ma być rozwiązany wjazd do koszar naprzeciwko przystanku PKP Olsztyn Zachód.
2. Jakie będą parametry obiektów mostowych na nowej trasie.
3. Jaki odcinek ul. Wojska Polskiego zostanie dopasowany parametrami do nowej Artyleryjskiej

W jednym z artykułów w gazecie jest sporo szczegółów

W ramach realizacji projektu pn. „Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów – Wojska Polskiego” zaplanowano
inwestycje liniowe:
• ul. Artyleryjska – budowa na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ronda ul. Bałtyckiej,
• ul. Dąbrowskiego – przebudowa odcinka od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do łącznika
• ul. Dąbrowskiego – ul. Artyleryjska,
• łącznik ul. Dąbrowskiego – ul. Artyleryjska,
• łącznik ul. Artyleryjska – most Świętej Barbary,

oraz obiekty inżynierskie:
• most nad rzeką Łyną,
• tunel – budowa pod ul. Artyleryjską oraz remont tunelu pod torami PKP (w kierunku ul. Jagiełły),
• tunel dla pieszych pod starą ul. Artyleryjską,
• wiadukt w ciągu ulic Partyzantów – Wojska Polskiego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego układu drogowego ul. Artyleryjskiej wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi, oświetleniem, odwodnieniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.
Przedmiotowy projekt w zakresie budowy ul. Artyleryjskiej obejmuje:
- budowę nowego przebiegu ulicy Artyleryjskiej na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ronda Bałtycka na długości ok. 1,7km,
- przebudowę ul. Dąbrowskiego – na dł. 246,35m,
- budowę łącznika ul. Artyleryjska – Dąbrowskiego – dł. 254,29m,
- przebudowę pozostałych ulic na skrzyżowaniach z ul. Artyleryjską o łącznej długości ok. 0,95km.
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie zasadniczych robót budowlanych:
- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia ulicy,
- wycinkę istniejącego drzewostanu, kolidującego z planowaną inwestycją,
- wykonanie robót ziemnych – zdjęcie warstwy gleby i humusu, wykonanie wykopów, budowę nasypów,
- wykonanie robót rozbiórkowych dotyczących nawierzchni drogowych,
- wykonanie robót rozbiórkowych dotyczących obiektów budowlanych kolidujących z planowaną inwestycją oraz ogrodzeń i wiat,
- budowę murów oporowych,
- budowę tunelu pod ul. Artyleryjską,
- budowę mostów nad rzeką Łyną w ciągu jezdni północnej i południowej ul. Artyleryjskiej,
- budowę ekranów akustycznych,
- budowę nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- wykonanie zieleni izolacyjnej,
- przebudowę sieci infrastruktury technicznej, kolidującej z projektowaną drogą (sieci wodociągowe, gazowe, ciepłownicze, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne).
Budowa nowej Artyleryjskiej szybko ruszy z kopyta!
Terminy budowy nowej ulicy Artyleryjskiej, największej drogowej inwestycji w historii Olsztyna, nie są zagrożone. Ratusz chce ogłosić przetarg już w przyszłym tygodniu.
Jeszcze w piątek do południa nie było pewne, czy olsztyński ratusz nie będzie musiał czekać z całą inwestycją do połowy września. Wszystko za sprawą decyzji Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w którym Olsztyn uzyskał 86 mln zł dofinansowania na inwestycję o wartości około 150 mln zł.

— Złożyliśmy gotowy i kompletny wniosek, ale na prośby innych, mniej zaawansowanych beneficjentów, przesunięto termin składania wniosków do 18 września — mówił w piątek prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz tuż przed wizytą w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie. — W tej sytuacji nie wiemy, czy ogłoszenie przetargu na budowę Artyleryjskiej będzie zgodne z prawem. Czy będziemy musieli czekać.

Ale po spotkaniu z urzędnikami w stolicy, Grzymowicz był już dobrej myśli:

— Nie musimy czekać. W przyszłym tygodniu ogłosimy przetarg na Artyleryjską.

Jacek Niedźwiecki

poz.
Przebudowa Artyleryjskiej może się opóźnić
Wpłynął pierwszy protest w sprawie przetargu przebudowy ul. Artyleryjskiej, mostów nad Łyną i wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów i Wojska Polskiego. Może to opóźnić rozpoczęcie inwestycji.


Fot. Grzegorz Czykwin
REKLAMY
Tworzymy strony www
Doświadczenie w stworzeniu ponad 400 serwisów internetowych.Sprawdź nas!
Nowy portal dla rodziców
Porady, opinie, rozmowy. Wszystko o naszych maluszkach. Sprawdź nowy portal dla rodziców
WMarket - Twój sklep internetowy
Profesjonalne oprogramowanie obsługujące sklepy internetowe.
dodaj swoją reklamęSpółka wskazuje w proteście, że ratusz swoimi subiektywnymi i arbitralnymi postanowieniami dotyczącymi warunków udziału w postępowaniu narusza ustawę Prawo zamówień publicznych.

Ratusz na razie spokojnie podchodzi do sprawy. — Czekamy na opinie co do zasadności protestu od innych firm, które zamierzają wystartować w przetargu — wyjaśnia Monika Stankiewicz. — Potem zbierze się komisja przetargowa, która wyda decyzję, czy protest jest zasadny.

Jeśli okaże się, że protest jest uzasadniony, to trzeba będzie zmienić ogłoszenie o przetargu i wydłużyć termin składania ofert, który na razie jest zaplanowany na 1 września. To z kolei będzie oznaczało, że rozpoczęcie tej ważnej z punktu widzenia komunikacyjnych interesów miasta inwestycji drogowej przesunie się co najmniej o kilka tygodni.

Jacek Niedźwiecki
j.niedzwiecki<@>gazetaolsztynska.pl
Ja zwykle schody :bash:
Odnośnie budowy uk=licy to wczoraj widziałem jak demontowali kolizyjną wieżę telefonni komórkowej,dzisiaj już nie było po niej śladu .

Fotek nie mam.
witam

może ktoś ma informacje kto wygrał przetarg na remont/budowę Artyleryjskiej ?
czy jeszcze konkurs nie rozstrzygnięty ?

czemu wszystko jest takie tajne ? albo gdzieś po cichu rozstrzygane ?
Wywiad z Prezydentem Grzymowiczem
O Artyleryjskiej, jarockiej i innych inwestycjach.
http://www.ro.com.pl/posluchaj/dzwiek/1088/Poranne-Pytania-Piotr-Grzymowicz/
Wyniki przetargu - listopad 2009 r.
www.olsztyn.eu

Nowa Artyleryjska
data dodania: 30.10.09
Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej ma już Inżyniera Kontraktu. 1 194 380 zł to wartość zamówienia, które zrealizuje firma ECM Group z Warszawy. Umowę podpisali: Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna i Aleksander Dżoga prezes zarządu ECM Group. Środki planowane w budżecie Projektu Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów – Wojska Polskiego w Olsztynie, to ok.150 mln zł, w tym 86 621 536 zł. to dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, (zgodnie z informacją o wynikach konkursu z dnia 18.03.2009 r. uzyskaną z Centrum Unijnych Projektów Transportowych).

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu według Warunków Kontraktowych FIDIC dla zadania: Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów – Wojska Polskiego w Olsztynie. Projekt podlega dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, PRIORYTET VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, DZIAŁANIE 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN – T. 1.

Opis inwestycji.

Przewiduje się wykonanie następujących zasadniczych robót budowlanych: · wykonanie rozbiórek obiektów kolidujących z planowaną inwestycją,

· wykonanie koniecznych rozbiórek nawierzchni drogowych,

· budowę nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych,

· budowę mostu nad rzeką Łyną

· budowę wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów - Wojska Polskiego,

· budowę tunelów pod ulicą Artyleryjską,

· budowę tunelu do ul. Jagiełły,

· budowę murów oporowych,

· budowę ekranów akustycznych,

· budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

· wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

· budowę oświetlenia ulicznego,

· wykonanie zieleni izolacyjnej,

· przebudowę sieci infrastruktury technicznej, kolidującej z projektowaną drogą (m.in. sieci wodociągowe, gazowe, ciepłownicze, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne - w tym także należące i zarządzane przez PKP).

· zabytkowe ogrodzenie cmentarza św. Jakuba.
See less See more
^^fajnie ,że będzie można przejść tunelem od Jagiełły aż do jednostki.
Działając na podstawie art. 38, ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. P. z. p. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223
poz. 1655 ze zm.) informuję, że w związku z trwającą procedurą udzielania odpowiedzi na pytania zadane
w przedmiotowym postępowaniu, termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 02.12.2009 r.
do godz. 11:00.
Źródło :
http://www.ebok.olsztyn.eu/bip/index.php?t=210&id=203505


Będzie ciężko o roztrzygnięcie tego przetargu w tym roku.
1 - 20 of 130 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top