SkyscraperCity Forum banner

Olsztyn w detalu by boberek

7123 Views 30 Replies 5 Participants Last post by  KMbober22
witam
w watku tym chciał bym przedstawic zdęjcia detali poszczególnych budynków miasta Olsztyna w myśl zasady od szczegółu do ogółu.
zapraszam do przeglądania zdjęć i podziwiania detalii
boberek
w pojedynczych postach będa prezentowane zdjęcia pojedyńczych budynków

na początek kamienica na rogu ul. Jagiellońskieji i ul. Okrzei
info from www.olsztyn.eu
mur. 1910-1913
Ta duża secesyjna kamienica o dwóch niemal jednakowych fasadach jest jednym z najstarszych w Olsztynie spółdzielczych budynków czynszowych. Reprezentuje modernizujący nurt secesji z eleganckim geometryzującym detalem umieszczonym na różnokształtnych płycinach. Wolna powierzchnia fasad pokryta jest tynkiem o fakturze w wąskie poziome prążki.
FUNKCJA URBANISTCZNA: budynek narożny, usytuowany w zwartej zabudowie w pierzejach ulic Okrzei i Jagiellońskiej;
BRYŁA: trzykondygnacyjna, złożona z dwóch zestawionych pod kątem rozwartym skrzydeł o narożu podkreślonym trójbocznym czterokondygnacyjnym pseudoryzalitem z trzema szczytami i wysokim sześciopołaciowym dachem; skrzydła korpusu przekryte dachem dwuspadowym z wystawkami w połaciach od strony ulicy; na skrajach skrzydeł pseudoryzality ze szczytami.
RZUT: budynek na rzucie dwóch wydłużonych prostokątów przylegających pod kątem rozwartym; z sieniami przelotowymi w obu skrzydłach; układ wnętrz dwuipółtraktowy z klatkami schodowymi pośrodku skrzydła wschodniego i zachodniego; układ lokali mieszkalnych w budynku symetryczny; czytelny pierwotny układ pomieszczeń.
FASADA: obie elewacja frontowa pokryta profilowanym harmonijkowo tynkiem; elewacja północno-wschodnia (od strony ul. Okrzei): siedmioosiowa, trójkondygnacyjna; dzielona horyzontalnie gzymsem kordonowym między kondygnacją pierwszą a drugą, zakończona gzymsem wieńczącym; skrajne osie elewacji stanowią jednoosiowe pseudoryzality; w kondygnacji pierwszej okna (bez opasek) zakończone łukami odcinkowymi; ponad nadprożami tynkowane płyciny z medalionami sięgające gzymsu kordonowego; w piątej osi drzwi zakończone prosto; nad drzwiami świetlik zakończony odcinkowo oraz płycina z medalionem; prostokątne okna drugiej kondygnacji ujęte wraz z podokniami tynkowymi opaskami zakończonymi ponad nadprożem polem w kształcie trójkąta, zdobionym medalionem; leżące wprost na gzymsie kordonowym pola podokni zdobione sztukateriami; w kondygnacji trzeciej okna otoczone tynkowymi opaskami z płycinami w kształcie prostokąta leżącego ponad nadprożami; płyciny połączone w górnej części pasem tynkowanego fryzu umieszczonego tuż pod gzymsem wieńczącym; w środkowych osiach kondygnacji drugiej i trzeciej balkony; wschodni pseudoryzalit umieszczony zakończony szczytem falistym, zwieńczonym wazonem; okna drugiej i trzeciej kondygnacji pseudoryzalitu ujęte wspólną tynkową opaską zakończoną łukiem trójlistnym; ozdobione sztukaterią pole podoknia kondygnacji trzeciej styka się z nadprożem okna kondygnacji drugiej; na wysokości nadproża okna kondygnacji drugiej i progu okna kondygnacji trzeciej na ścianie pseudoryzalitu pasy tynkowanego fryzu; w polu szczytu zakończone pełnołukowo okno otoczone tynkową opaską; powyżej okna dekoracja sztukatorska; pseudoryzalit zachodni o analogicznej do wschodniego dekoracji zakończony szczytem trójkątnym; narożnik elewacji północno-wschodniej i północno-zachodniej jednoosiowy, zakończony szczytem falistym, zwieńczonym wazonem; podziały na kondygnacje, kształt i dekoracja otworów okiennych analogiczne jak w partii flankujących go pseudoryzalitów.
See less See more
1 - 20 of 31 Posts
Ooo super! Z Olsztyna wątków kilka jest, ale nie takich!
Bardzo nam tego brakowało, sam nie zwracam zbytnio uwagi na detal jak focę, a przydaje się taka dokumentacja, szczególnie z dokładnym opisem stylu, funkcji itp.
Ogólnie: bardzo oryginalnie i pożytecznie, dzięki! :cheers:

Co do kamienicy, właśnie- jak patrzeć na samą elewację i bryłę zakreślającą łuk na rogu przypomina bardziej modernę, ale ten detal, ornament wiele zmienia.
dzięki ze sie pododa
własnie przygotowuję kolejną porcję z kamienicy na wojska polskiego
potraktujmy moze moje zdjęcia jako uzupełnienie twoich zdjęć i bedziemy mieli w miarę kompletny obraz Olsztyna
^^ fajny pomysł na watek! ;)

ps. umieściłem go w spisie olsztyńskim
Bardzo potrzebny wątek :) Mam nadzieję, że się pokaźnie rozrośnie.Szczególnie ciekawa część opisowa.Gratulacje i powodzenia w inwentaryzacji !
kolejna kamienica tym razem z Al. Wojska Polskiego 60
info from olsztyn.eu
mur., pocz. XX
Ta symetryczna kamienica o urozmaiconej architektonicznie, choć ściśle symetrycznej fasadzie dekorowanej subtelnym secesyjnym ornamentem posiada duże wartości estetyczne. Jest ona niemal jedynym świadkiem zwartej, pochodzącej z przełomu XIX i XX wieku zabudowy wschodniej pierzei ulicy Wojska Polskiego.
FUNKCJA URBANISTCZNA: usytuowany na skraju zwartej zabudowy, kalenicowo do ulicy.
BRYŁA: dwukondygnacyjny przekryty dachem mansardowym; w połaci frontowej szczyty pseudoryzalitów i lukarny kryte daszkami pulpitowymi; na osi silnie wysunięte schody obudowane gankiem z balkonem o murowanej barierze na drugiej kondygnacji.
FASADA: elewacja frontowa tynkowana; dwukondygnacyjna na bardzo wysokim podpiwniczeniu; pięcioosiowa z wejściem na osi środkowej oraz dwoma pseudoryzalitami w skrajnych osiach; wejście poprzedzone schodami i gankiem z balkonem o murowanej balustradzie na drugiej kondygnacji; w ryzalitach pozornych dwukondygnacyjne wykusze zakończone balkonami o metalowych balustradach; w pierwszej kondygnacji pseudoryzalitów okno potrójne w tynkowej opasce; wykusze drugiej kondygnacji pseudoryzalitów na planie trapezu, z oknem w każdej ściance; pseudoryzality zwieńczone dwuosiowymi szczytami z dwoma oknami zamkniętymi odcinkowo i okulusami w polu szczytu; otwory wysokiego podpiwniczenia prostokątne; prostokątne okna korpusu w opaskach ze zwieńczeniami o secesyjnej dekoracji; w mansardowym nad korpusem dachu wystawki: dwie z prostokątnymi oknami po bokach a na osi nawiązująca kształtem do szczytów pseudoryzalitów z oknem zamkniętym łukiem pełnym w szerokiej tynkowej opasce ze zwornikiem

See less See more
21
Staromiejskie "sgraffita";) z lat 50'tych i 60'tych:See less See more
11
HOTEL "CENTRAL HOTEL", od 1928 DOM POLSKI, ob. OŚRODEK BADAŃ NAUKOWYCH IM. W. KĘTRZYŃSKIEGO
Partyzantów 87

Murowany, 1890- 1892, remont 1949-1950, rozebrany l. 70 XX, rekonstr. 1980-1982, remont 1996-1997

Zewnętrzne fasady tego zrekonstruowanego budynku są wierną kopią, stojącego tu niegdyś Domu Polskiego, który zakupiony w 1919 roku na biura Polskiego Komitetu Plebiscytowego do 1939 roku mieścił polskie instytucje działające na Warmii, m.in. szkołę, bibliotekę i bank. Jednocześnie pełnił swą pierwotną funkcję hotelu.
Ten niezaprzeczalnie bardzo ładny architektonicznie, eklektyczny budynek zasługuje więc na uwagę przede wszystkim ze względu na związane z nim wartości historyczne. Nie należy jednak przeceniać i wartości estetycznych jego fasad o bogatej artykulacji wykorzystującej przede wszystkim formy wywodzące się z architektury klasycznej.
Dokonana rekonstrukcja wypełnia lukę powstałą po jego wyburzeniu, nie powodując zgrzytu stylistycznego z XIX-wiecznym otoczeniem architektonicznym.
ROLA W DZIEJACH MIASTA: hotel noszący w latach 1919-1928 nazwę "Internazional" a od 1928 - "Concordia" w latach 1919-1939 był siedzibą polskich organizacji na terenie Prus Wschodnich; zakupiony w 1919 zakupiony na biura Mazurskiego Komitetu Plebiscytowego (oficjalnie Władysław Herz i Stanisław Zieliński), po plebiscycie (1920) mieścił polską szkołę, bibliotekę i Polski Bank Ludowy (od 1922); w 1970 r. budowlę uznano za "Pomnik Bojowników o Polskość Warmii i Mazur"i przekazano na siedzibę Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego; wkrótce po tym wyburzono; ekspertyza architektoniczna kwestionowała trwałość istniejących wówczas przybudówek; po ich rozebraniu przystąpiono do wyburzania całego gmachu; zrekonstruowano go (tylko fasady) w latach 1980-1982.
FUNKCJA URBANISTCZNA: budynek narożny; wpisany w zwarte pierzeje ulic Pieniężnego i Lanca
BRYŁA: trzykondygnacyjna bryła nakryta płaskim dachem; złożona z dwóch prostopadłych do siebie skrzydeł o ściętym narożniku zewnętrznym (północno-wschodnim).
FASADA: wierna rekonstrukcja fasad; elewacje frontowe od strony ulic Partyzantów i Lanca o bogatym wystroju architektonicznym; trzykondygnacyjne; wschodnia (od strony ul. Lanca) - dziewięcioosiowa i północna (od strony ul. Partyzantów) - trzynastoosiowa; ścięty narożnik jednoosiowy; wejście poprzedzone wysuniętymi schodami lecz bez wyróżniającego opracowania w środkowej osi elewacji dziewięcioosiowej; pierwsza kondygnacja - na skromnym, dekorowanym przemiennym rytmem okienek i prostokątnych płycin cokole - wyraziście boniowana z szeregami półkoliście zamkniętych okien, zwieńczona gzymsem kordonowym; kondygnacja druga również boniowana - delikatniej niż pierwsza; o jej wyrazie stanowi rytm dekoracyjnie obramowanych prostokątnych okien; pod każdym oknem, poniżej gzymsu podokiennego płycina z dekoracją sztukatorską; okna obramowane pilastrami i wydatnym belkowaniem; po dwa skrajne oraz dwa środkowe okna elewacji trzynastoosiowej nad belkowaniem zwieńczone wspólnymi trójkątnymi tympanonami; druga kondygnacja zwieńczona identycznym jak pierwsza gzymsem kordonowym; kondygnacja trzecia gładka z przemiennym rytmem okien w dekoracyjnych opaskach i korynckich pilastrów; po dwa skrajne oraz dwa środkowe okna elewacji trzynastoosiowej dodatkowo ozdobione u góry dekoracją sztukatorską; zwieńczenie trzeciej kondygnacji (i całego budynku) stanowi sztukatorski fryz i silnie wysunięty gzyms, nad którym znajduje się attyka z wazonami; ścięty narożnik w drugiej i trzeciej kondygnacji ma balkony o opracowaniu analogicznym do okien danej kondygnacji oraz murowanych, pokrytych dekoracją sztukatorską analogiczną do płycin podokiennych pierwszej kondygnacji, balustradach; zwieńczenie narożnika stanowi akroterion ze stylizowaną rzeźbą orła.

See less See more
21
w mrocznej stylizacji WILLA Partyzantów 5

mur. XIX/XX

Kontrastująca gabarytem i stylem architektonicznym z sąsiadującym gmachem Krajowego Urzędu Finansowego stanowi uroczy przykład secesyjnej willi występującej w roli kamienicy.
Pozbawiona jakiegokolwiek detalu oddziałuje jedynie czystą formą architektoniczną - proporcjami i malowniczą, centralnie umieszczoną wieżyczką.

FUNKCJA URBANISTCZNA: usytuowana narożnikowo w pierzei ulicy.
BRYŁA: bryła rozczłonkowana; dwukondygnacyjna; nakryta dachem wielopołaciowym; w elewacji frontowej (południowej) centralnie umieszczona wieloboczna wieżyczka z cebulastym hełmem oraz schodkowy szczyt; wschodnia część budynku cofnięta; przed nią balkon wsparty na masywnej arkadzie, pod którą wejście do budynku.
FASADA: elewacja frontowa dwukondygnacyjna, pięcioosiowa; w pierwszej kondygnacji cztery prostokątne okna; w piątej osi szeroka profilowana arkada podtrzymująca balkon; w drugiej kondygnacji trzy okna zamknięte łukiem odcinkowym; nad trzecią osią schodkowy szczyt z dwoma małymi prostokątnymi okienkami w polu; w czwartej osi wieloboczna wieżyczka z cebulastym hełmem.

See less See more
21
i jeszcze taki okienny przerywnik
See less See more
9
DOM ZDROJOWY, Wojska Polskiego 33

Murowany l. 80. XIX, rozbud. l. 20.XX, remont 1956, 1996-1997

Ten eklektyczny budynek wzniesiony na skraju miasta jest namacalnym dowodem próby wykorzystania do celów leczniczych naturalnych warunków mikroklimatycznych okolic Olsztyna. Niestety nie wystarczyły one na powstanie tu uzdrowiska.
Olsztyński dom zdrojowy odznacza się dużymi walorami architektonicznymi i estetycznymi.
FUNKCJA URBANISTCZNA: wolnostojący; w swoim czasie niemal ostatni budynek w mieście;
BRYŁA: dwukondygnacyjny; Na jego atrakcyjność składają się: wieżyczka pokryta kopulastym hełmem, rozmaite pilastry i ryzality. Do budynku prowadzi kilka wejść. Jedno z nich prowadzi przez obszerny taras otoczony przydającą budowli wiele wdzięku murowaną balustradą.- to mało, poza tym coś mi nie pasuje, nie pamiętam wieżyczki
FASADA: elewacja frontowa dwukondygnacyjna, czteroosiowa o eleganckich, zrównoważonych podziałach horyzontalnych i wertykalnych; głównym akcentem wertykalnym jest dwuosiowy pseudoryzalit o narożach ujętych w pierwszej kondygnacji pasem boni, w drugiej - pilastrami, zwieńczony jednoosiowym szczytem z obeliskami; dopełniają go naroża korpusu ujęte pasem boni oraz pilastry flankujące okna obu kondygnacji korpusu; podział horyzontalny elewacji tworzą gzymsy cokołowy, podokienny pierwszej kondygnacji, kordonowy na konsolkach, podokienny drugiej kondygnacji i wieńczącym; okna pierwszej kondygnacji korpusu zamknięte odcinkowo, ujęte w szerokie profilowane opaski z zaznaczonym w tynku zwornikiem; okna drugiej kondygnacji korpusu zamknięte półkoliście, ujęte w szerokie opaski ze zwornikami; w ryzalicie pozornym okna obu kondygnacji zamknięte półkoliście otoczone szerokimi opaskami; pod oknami prostokątne płyciny.See less See more
16
pięknie! Coś ostatnio nie zauważałem tego wątku, może w czasie wyjazdów mi uciekł :D
Dzięki za dokumentację, komuś się może przydać, może w sketchupie :D
Ponownie zapraszam na nasze spotkania FRO ;)
KRAJOWY URZĄD FINASOWY, URZĄD PODATKOWY i URZĄD CELNY ob. OLSZTYŃSKIE
STOWARZYSZENIE
MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ
Partyzantów 3, Murowany 1905, remont 1999-2000

Budynek od początku swego istnienia łączył w sobie funkcje biurowe i mieszkalne z wyraźną przewagą tych pierwszych. Zewnętrznie jednak nie przypomina ani trochę surowego pruskiego urzędu. Wzniesiono go posługując się wzorcem dużej czynszowej kamienicy w konwencji kostiumu francuskiego.
Zwraca uwagą ceglaną fasadą z bogatym tynkowym detalem. I właśnie ten w istocie neogotycki detal stanowi o jej niepowtarzalności w skali miasta (i chyba nie tylko)
ROLA W DZIEJACH MIASTA: do 1945 roku mieściły się tu urzędy państwowe i mieszkania, zwłaszcza służbowe; część biurową zajmowały Krajowy Urząd Finansowy i Urząd Podatkowy oraz Urząd Celny; po wojnie budynek został przejęty przez Skarb Państwa RP i użytkowany Urząd Skarbowy oraz Izbę Skarbową; od 1950 roku do pierwszej połowy lat 90. XX wieku budynkiem władały: Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych oraz Komenda Wojewódzka Policji; w 1996 roku gmach wraz z sąsiadującymi budynkami gospodarczymi został sprzedany Olsztyńskiemu Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej. Kamienicy nadano nazwę Domu Kopernika (Haus Kopernikus).
FUNKCJA URBANISTCZNA: budynek zajmujący narożnik jednej z arterii ówczesnego.
BRYŁA: czterokondygnacyjny; z wieloboczną wieżyczką na kwadratowej podstawie w narożniku południowo-zachodnim oraz szczytami dwóch pseudoryzalitów od frontu.
FASADA: elewacja frontowa ośmioosiowa, czterokondygnacyjna symetryczna; ceglana z bogatą tynkową dekoracją; z wieloboczną wieżą w prawej osi, preudoryzalitem w czwartej osi oraz dwuosiowym ryzalitem w zamykającym całość z prawej strony; pierwsza kondygnacja na wysokim cokole; w wieży zamknięte łukiem pełnym wejście umieszczone w głębokiej tynkowanej, profilowanej wnęce; w pierwszej kondygnacji ryzalitu dwa półkoliście zamknięte okna o bogato profilowanych głębokich glifach we wspólnej trójlistnej płycinie o profilowanych krawędziach; pozostałe okna pierwszej kondygnacji zamknięte odcinkowo, w tynkowanych obramieniach zwieńczonych prostokątnymi płycinami, w których polu powtórzony motyw trójliścia; pierwsza kondygnacja zamknięta gzymsem kordonowym nie obejmującym prawego ryzalitu; okna drugiej kondygnacji korpusu prostokątne w tynkowych obramieniach z płycinami z motywem arkad pod oknami oraz zwieńczeniami w kształcie strzałkowatych płycin z wpisanymi w nie oślimi grzbietami; okna trzeciej kondygnacji w obramieniach tynkowanych, wsparte na odcinkach profilowanego gzymsu i zwieńczone prostokątnymi płycinami z motywem łuku kotarowego w polu; okna czwartej kondygnacji w opaskach; środkowy pseudoryzalit wyodrębniony silnie wysuniętymi trójkątnymi lizenami i tynkowany na całej wysokości; jego okna opracowane analogicznie do okien korpusu; tynkowany szczyt w kształcie łuku kotarowego z motywem wpisanych weń ostrołuków; w drugiej i trzeciej kondygnacji prawego ryzalitu po dwa prostokątne okna pozbawione dekoracji architektonicznej; w czwartej kondygnacji dwa półkoliście zamknięte okna o bogato profilowanych głębokich glifach; w kształcie łuku w ośli grzbiet z wydatnymi trójkątnymi lizenami; wieża czterokondygnacyjna, ośmioboczna na czworobocznej podstawie (pierwsza kondygnacja); z prostokątnymi oknami w tynkowej oprawie: w drugiej kondygnacji z motywem łuku dwuramiennego obejmującego, oprócz okna, umieszczoną nad nim dekorowaną płyciną; w trzeciej kondygnacji - ośli grzbiet z wpisanymi dwoma łukami pełnymi, w czwartej zaś - całej tynkowanej po dwa łuki pełne nad każdym oknem; wieżę wieńczy fryz arkadowy z ostrołuków, spod których prześwituje cegła.zdjecia bez ramek i w pseudo hdr ale trochę mało czasu na więcej zabawy z nimi. na niektórych widac marność przeprowadzonych prac konserwatorskich widac to szczególnie na cegłach które mimo tego ze zostały scalone to "pusciły"farbę :eek:hno:
See less See more
33
i jeszcze kamienica z rogu jagiellońskiej i żeromskiego


[
wow , KMbober, dawno nie wchodziłam na Twój watek, i widzę mnóstwo nowych, fantastycznych zdjęć
Baardzo zacne :):cheers:
słuchaj forum, przygotowuje nową akcję- debatę o architekturze tożsamościowej, która odbędzie się po wystawie "architekci do mioteł" info na wewnętrznym, mam pytanko z tym związane. Czy moglibyśmy posiłkowac się Twoimi, oczywiście podpisanymi fotami charakterystycznych dla olsztyna detali przy tworzeniu prezentacji?
Zaraz odkurzę wątek "Olsztyn-tożsamość " i tam będziemy pewnie przygotowywać debatę- i zapraszam Cię bardzo do dyskusji w tej sprawie.
Piękne zdjęcia. Przydałyby się zdjęcia ratusza i placu bema.
kamienica ZDZ ul.Mickiewicza 5 prawie po remoncie (5 min. po zdjeciu rusztowania:)
pochwalę się że (niestety?)przyczyniłem się do kolorystyki tej kamienicy (pracuję w firmie przy konserwacji zabytków),dodam ze ta sama firma prowadzi prace remotowe na kamienicy obok mickiewicza 3 i n dąbrowszczaków oraz na nowowiejskiego

See less See more
7
No niestety niestety bo kolorystyka jest z pupu wzięta ;), spoko wiem jaka była sytuacja, takie wymuszenia no norma w naszym mieście. Ilość błędów w tej renowacji jest całkiem spora czepiam się projektu a nie wykonania).
1 - 20 of 31 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top