SkyscraperCity Forum banner

Ocena:

 • 10

  Votes: 0 0.0%
 • 6

  Votes: 0 0.0%
 • 5

  Votes: 0 0.0%
 • 4

  Votes: 0 0.0%
 • 3

  Votes: 0 0.0%
 • 2

  Votes: 0 0.0%
 • 1

  Votes: 0 0.0%

On ira tous au paradis

1511 Views 4 Replies 4 Participants Last post by  Zegarkowy
1 - 5 of 5 Posts
Palma Ci odbiła Michał żeby tak na koniec, na ostatnią chwilę?

I po co te kasztanowce po bokach pochowałeś, pokryłeś? Pewnie koledzy trzymali, naginali biedne drzewka żeby tylko w kadr nie weszły.

A ogólnie, to ciężko dojść do tego, co leci, jak i gdzie leci. :lol:

Fajnie. :eek:kay:
Palma i to niejedna :)
Pocztóweczka jak się patrzy, czyli wakacje!
Palma i to niejedna :)
To palmy w Palmie - rekurencja aż wyszła;-)
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top