SkyscraperCity banner

1261 - 1275 of 1275 Posts

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,821 Posts
“CPAC-วัน แบ็งคอก” เบื้องหลังเทคอนกรีตอภิโปรเจ็กต์ 23,000 คิว 33 ชั่วโมง 15 นาที

วันที่ 19 มีนาคม 2563

ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการสร้างบันทึกสถิติใหม่ของวงการก่อสร้างในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

เรากำลังพูดถึงปฏิบัติการเทคอนกรีตแบบต่อเนื่อง ในอภิมหาโปรเจ็กต์มิกซ์ยูสแบรนด์ “วัน แบ็งคอก” บนเนื้อที่ 104 ไร่ มูลค่าโครงการ 120,000 ล้านบาท ของตระกูลสิริวัฒนภักดี

LEED เริ่มต้นที่งานฐานราก
งานนี้รับผิดชอบโดย “CPAC-บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด” ผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและคอนกรีตสำเร็จรูปรายแรกของไทย นำเสนอนวัตกรรมคอนกรีตสูตรเฉพาะ และโซลูชั่นการเทคอนกรีตสำหรับงานเทฐานรากขนาดใหญ่ที่ใช้ปริมาณคอนกรีตมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมกว่า 23,000 ลูกบาศก์เมตร

“ชนะ ภูมี” รองกรรมการผู้จัดการ ซีเมนต์และคอนสตรัคชันโซลูชันของ CPAC ระบุว่า บริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้รับผิดชอบ บริษัทมีการออกแบบให้คอนกรีตมีความร้อนต่ำมาก เพื่อช่วยลดปัญหาการแตกร้าว แต่เพิ่มกำลังอัดสูงถึง 600 ksc ซึ่งนับเป็นคอนกรีตที่มีกำลังอัดสูงที่สุดสำหรับงานเทฐานรากขนาดใหญ่ ที่มีความลึกมากถึง 21 เมตร กว้าง 59.1 เมตร ยาว 91.5 เมตร และหนา 4.5 เมตร ทำลายสถิติที่ได้บันทึกไว้ในวงการก่อสร้างไทย

นอกจากนี้ ปูนซีเมนต์ที่ใช้เป็นส่วนผสมคอนกรีตยังเป็นผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับฉลากเขียว (Green Label) ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตอบโจทย์ความต้องการของโครงการที่ต้องการได้รับใบรับรองมาตรฐานอาคารเขียวระดับสูงสุด หรือ LEED Platinum สหรัฐอเมริกาสุดติ่ง “เทปูนต่อเนื่อง”
ทั้งนี้ โครงการวัน แบงค็อก กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดให้บริการเต็มรูปแบบปี 2569 ประกอบด้วยออฟฟิศบิลดิ้ง เกรดเอ 5 อาคาร ที่พักอาศัยระดับลักเซอรี่ 3 อาคาร พื้นที่ร้านค้าปลีก 4 โซน โรงแรมหรู 5 โรงแรม และพื้นที่ศูนย์กลางสำหรับกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึง Signature Tower สูง 430 เมตร ในอนาคตจะกลายเป็น 1 ใน 10 ตึกสูงที่สุดในอาเซียน

สำหรับการเทฐานรากโครงการนี้ CPAC ใช้ปริมาณ “เทคอนกรีตอย่างต่อเนื่อง” มากที่สุดถึง 23,725 ลูกบาศก์เมตร ด้วยอัตราการเทสูงสุด 1,150 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง นับเป็นสถิติมากที่สุดในอาเซียน ใช้รถโม่จัดส่งคอนกรีตมาหน้างาน 547 คัน ใช้เวลาเทคอนกรีตจนแล้วเสร็จ 33 ชั่วโมง 15 นาที

ตลอดทั้งกระบวนการ CPAC ให้ความสำคัญด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนตามหลักบริหารจัดการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (green operation) ทั้งในโรงงานและระหว่างการจัดส่ง อาทิ การพ่นสเปรย์ละอองน้ำภายในโรงงานและบนวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มความชื้นในบรรยากาศและป้องกันฝุ่นละออง

มีบ่อหรือระบบน้ำวนล้างล้อรถโม่ก่อนออกจากโรงงาน ตรวจสอบสภาพรถไม่ให้มีการปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐานตามกฎหมายกำหนด ใช้ผ้าใบคลุมรางเทคอนกรีตท้ายรถโม่เพื่อป้องกันเศษคอนกรีตที่ติดค้างในรางหล่นบนพื้นถนนนวัตกรรมคอนกรีตโลว์ฮีต
คำถามคือ นวัตกรรมคอนกรีตความร้อนต่ำสูตรพิเศษ เพิ่มกำลังอัดสูงถึง 600 ksc มีข้อดีอย่างไร

ผู้บริหาร CPAC ให้คำอธิบายโดยเริ่มต้นด้วยคำศัพท์ “ksc-kilogram per square centimeter” แปลว่า กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ดังนั้น 600 ksc คือ คอนกรีตจะรับแรงอัดต่อพื้นที่ได้ 600 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ซึ่งถ้า ksc สูง ๆ ยิ่งรับน้ำหนักอาคารได้มาก

“ปกติ ksc สูงมีการใส่สัดส่วนซีเมนต์ค่อนข้างมาก แต่ใส่มากก็ทำให้เกิดความร้อน โครงการนี้เก่งตรงที่เป็น low heat ด้วย และกำลังอัดสูงมากด้วย”

ทั้งนี้ คอนกรีตความร้อนต่ำจะช่วยลดปัญหาและความกังวลเรื่องการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิ (thermal crack) ด้วยคอนกรีตพิเศษที่ถูกออกแบบให้เกิดความร้อนต่ำกว่าคอนกรีตปกติคอนกรีตจะมีการคายความร้อนออกมาหลังจากที่ซีเมนต์ในคอนกรีตทำปฏิกิริยากับน้ำ

โดยเฉพาะโครงสร้างที่มีความหนามากกว่า 50 ซม.ขึ้นไป ความร้อนที่สะสมอยู่ภายในอาจมีอุณหภูมิสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส จึงก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิผิวและอุณหภูมิภายในโครงสร้าง (differential temperature) ทำให้คอนกรีตเกิดการหดตัวและการยึดรั้งที่ต่างกัน ในที่สุดก็จะแตกร้าว (thermal crack) ทำให้น้ำและความชื้นอาจซึมผ่านโครงสร้างคอนกรีตเข้าไปทำลายเหล็กเสริม ทำให้โครงสร้างไม่สามารถรับน้ำหนักได้ตามที่ออกแบบไว้

การเทคอนกรีตความร้อนต่ำที่มีกำลังอัด 600 ksc ถือเป็นครั้งแรกที่มีการใช้เทในฐานรากขนาดใหญ่ ซึ่งโดยปกติมักจะเห็นเฉพาะโครงสร้างเสา หรือผนัง shear wall รับแรงภายในอาคารเท่านั้น เท่ากับผลงานนี้คำนึง 2-3 แง่มุม เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ อาทิ การออกแบบที่ลดความร้อนคอนกรีตลงเพราะการเทฐานรากขนาดใหญ่เกิดความร้อนสูง, ทำงานได้ง่าย ไหลลื่น รวดเร็ว และไม่ต้องใช้พลังงานมากเกินไป (เช่น ไม่ต้องจี้เขย่าคอนกรีตมาก)

From Waste to Wealth
ปฏิบัติการเทคอนกรีตต่อเนื่องข้ามวันข้ามคืนในโปรเจ็กต์ One Bangkok เป็นงานเทคอนกรีตฐานรากขนาดใหญ่อาคาร O3 ขนาดกว้าง 59.1 เมตร ยาว 91.5 เมตร หนา 4.50 เมตร ใช้เหล็กเสริม 2,200 ตัน ใช้คอนกรีตความร้อนต่ำ (low heat, fc” = 600 ksc) ปริมาตรคอนกรีตเท 23,725 ลูกบาศก์เมตร

โดยเตรียม plant ผสมคอนกรีตเพื่อจัดส่ง 38 plant แหล่งสำรองวัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีต 21 จุด รถจัดส่งมายังหน้างาน 547 คัน ทางหน้างานจัดกรวยและรางเทคอนกรีต 105 จุด รองรับการเทคอนกรีตพร้อมกันครั้งละ 41 คัน เริ่มเทคอนกรีตศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ เวลา 4 ทุ่ม เสร็จสิ้นในวันอาทิตย์ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7 โมงเช้า 15 นาที รวมเวลา 33 ชั่วโมง 15 นาที

จุดที่น่าทึ่ง ยังรวมถึงการใช้ BIM (building information modeling) โมเดล 3 มิติรวมงานแบบสถาปัตย์-โครงสร้าง-ระบบเข้าด้วยกัน ช่วยลดของเสียจากการเผื่อวัสดุ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ เวลา และต้นทุนการก่อสร้าง นำวัสดุเหลือใช้หมุนเวียนกลับมาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอีกครั้ง ทำให้ของเสียกลายมาเป็นประโยชน์ที่เกิดกับทุกฝ่าย (from waste to wealth)

https://www.prachachat.net/property/news-434196
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,821 Posts
อุโมงค์ทะลุรถไฟฟ้า “เจ้าสัวเจริญ” ขอยกเว้นค่าเช่า 17 ล้านเชื่อมศูนย์สิริกิติ์

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2563 ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม.ได้มีการพิจารณาการขอก่อสร้างทางเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง โดยกรมธนารักษ์ ขอสร้างอุโมงค์เชื่อมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่กำลังปรับโฉมใหม่กับสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระยะเวลา15 ปี จ่ายค่าธรรมเนียมให้ รฟม. ประมาณ 17 ล้านบาท แต่ล่าสุดได้ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม ซึ่งบอร์ดให้ รฟม.ไปเจรจากรมธนารักษ์เพิ่มเติม

นอกจากนี้มีอีก 2 สถานีที่เอกชนขอสร้างทางเชื่อม คือ สถานีลุมพินีมีโครงการ ”วัน แบงค็อก” จะขอสร้างทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้ากับโครงการ อยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียด ในเบื้องต้นจะเช่าระยะเวลา 15 ปี วงเงินค่าธรรมเนียม 30 ล้านบาท ซึ่งจะสูงกว่าสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เนื่องจากเป็นโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่

อีกแห่งที่สถานีสีลมมีโครงการ “ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” ที่จะขอสร้างอุโมงค์เชื่อมสถานีกับโครงการ ระยะเวลา 15 ปี ค่าธรรมเนียม 30 ล้านบาท อยู่ระหว่างออกแบบ

ด้าน นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมเสนอขออนุมัติโครงการก่อสร้างอุโมงค์เชื่อมต่อกับสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินกับบอร์ด รฟม. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มาใช้บริการทั้งศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สวนเบญจกิติ และโรงงานยาสูบ โดยเอกชนคู่สัญญา คือ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด จะเป็นผู้ลงทุนค่าก่อสร้างระยะทางประมาณ 15 เมตร ซึ่งกรมเสนอขอยกเว้นค่าธรรมเนียมจาก รฟม. แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ โดยบอร์ด รฟม.ให้กลับไปดูข้อกฎหมายว่าจะสามารถยกเว้นให้ได้หรือไม่

“ทางเอกชนกำลังปรับปรุงศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ใหม่ จะแล้วเสร็จในปี 2565 และในแผนกรมจะให้สร้างอุโมงค์ทางเดินเชื่อมเข้ากับสถานีรถไฟฟ้าด้วย แต่เอกชนไม่อยากจะลงทุน จึงขอให้กรมเจรจากับ รฟม.ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมกับ รฟม . วงเงิน 17 ล้านบาท ยังไม่ได้ข้อสรุป อยู่ระหว่างการพิจารณา” 
Joined
·
982 Posts
มองผ่านๆนึกว่าเป็นเมืองของเล่น รถโม่ปูนมันเล็ก หรือ โครงการมันใหญ่เกิน
แต่ถ้าสร้างเสร็จก็กลายเป็นเมืองขนาดย่อมๆ ว่าแต่ Apple store จะอยู่ส่วนไหนของโครงการหว่า
 

·
Registered
Joined
·
884 Posts

แต่ง1.jpg
 

·
Registered
Joined
·
884 Posts

แต่ง7.jpg
 

·
Moderator
Joined
·
9,746 Posts

·
Registered
Joined
·
35,111 Posts
 

·
Master of his domain
Joined
·
1,522 Posts
This business district looks way too cramped. They should have some park space, a large plaza or square instead of so many towers. Almost as bad as the City of London!
 

·
Registered
Joined
·
9 Posts
ทํารากฐานนานเนาะ น่าจะ 2 ปีได้แล้ว
เค้ายังดีไซนอาคารกันไม่เสร็จด้วยค่ะ คงยังขึ้นบนไม่ได้ขึ้นเร็วๆนี้
 
1261 - 1275 of 1275 Posts
Top