Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 235 Posts

·
Registered
Joined
·
6,375 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Gezien er één en ander gebeurt in mijn thuishaven dacht ik om er ook maar eens een onderwerp van te maken.

1. ombouw Militair Hospitaal

Om de reconversie van het Militair Hospitaal te realiseren heeft het AGSO via een onderhandelingsprocedure gezocht naar een privé partner om een publiek-private samenwerking (PPS) op te starten. In mei 2005 is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de best gerangschikte projectontwikkelaar, met name nv Vanhaerents. Voor het ontwerp van de reconversie van deze site en dat van de verscheidene woongelegenheden in het bijzonder, heeft deze projectontwikkelaar een beroep gedaan op de architectenassociatie S. Beel en L. Achtergael uit Gent, bijgestaan door Groep 3 Architectuurburo uit Brugge en landschapsarchitect P. Deroose.

Het Militair Hospitaal zelf is in zijn huidige vorm niet bewoonbaar. Het vormt een introvert, geïsoleerd fragment. Het karakteristiek beeld wordt bepaald door een strenge ommuring als een strak lint omheen de rode steenwassa van daken en gevels. Binnen de ommuring werden begin vorige eeuw een hoofdgebouw en paviljoenen - de ziekenzalen - ingeplant op een grid met een sterke militaristische logica. Het gehele gebied omvat het terrein met een oppervlakte van 38.486m² en vij woonhuizen gelegen aan de Fortstraat die palen aan het Militair Hospitaal met een oppervlakte van 1070m².

De site vraagt een eigentijdse benadering die tegelijk respectvol is. Deze evenwichtsoefening resulteerde in een ontwerp dat maximaal inzet op de kwaliteiten van het bestaande en in eenzelfde beweging het militaire erfgoed leefbaar en bewoonbaar maakt.

Architectuur van het project:
Op de site worden in hoofdzaak woongelegenheden gecreëerd met ruimte voor woonondersteunende functies zoals horeca, vrije beroepenn diensten en kantoren.
Het ontwerp voorziet in die zin in een gedifferentieerd woningaanbod voor een gevarieerd publiek. De expliciete vraag van de stad Oostende en het AGSO naar woningen voor jonge gezinnen met het oog op permanente bewoning zorgde er voor dat van de 215 woongelegenheden er 142 grondgebonden woningen zijn waarvan 32 met twee slaapkamers en 109 met drie slaapkamers, inclusief parkeergelegenheid en private buitenruimte. Daarnaast zijn er nog 22 lofts en 52 appartementen waarvan 14 met twee slaapkamers en 38 met drie slaapkamers.
De oriëntatie, ligging, uitzichten, typologie en interne organisatie verleent elke woning zijn specifiek karakter.

De bestaande paviljoenen worden gekoppeld tot bebouwingsclusters, waarbij de ruimte tussen de paviljoenen wordt ingericht als private tuinen. Deze clustering nuanceert het strakke militaire grid en geeft schaal aan zowel de bestaande bebouwing als aan de open ruimte. De voetafdruk van deze paviljoenclusters is ook bepalend voor de omvang van de nieuwbouwvolumes.
Vanuit de zorg om het behoud van het karakteristieke beeld van het Militair Hospitaal wordt de nieuwbouw in hoofdzaak geconcentreerd in de randzones. Nieuwbouw en bestaande bebouwing worden in een nevenschikkende relatie geplaatst. Op die manier blijven beide als duidelijk onderscheiden entiteiten zichtbaar. De nieuwe bebouwing maakt een wezenlijk deel uit van het beeld van het geheel en vormt de achtergrond van de zichten op het bestaande, de nieuwbouwvolumes kaderen de zichten op het bestaande vanaf de duinengordel en de kustbaan. Vanuit de nieuwbouwvolumes bepalen zichten op de duinen, de skyline van Oostende, de polders en uiteraard het Militair Hospitaal zelf het panorama.

De ommuring van het Militair Hospitaal biedt de enclave een zekere geborgenheid als woonomgeving en wordt als dusdanig zoveel mogelijk behouden. Het ontwerp doorbreekt op weloverwogen plaatsten de sterke wand aan de duinen en geeft het complex op die manier een rechtstreekse betrokkenheid op het duinenlandschap. Het strategisch openen van de ommuring aan de duinen laat de duinen visueel 'binnenvloeien' in de open ruimte binnen de ommuring. De duinengordel als vierde wand van de enclave vormt een steeds weerkerend perspectief. Lokaal worden in de ommuring bijkomende doorbrekingen gemaakt met het oog op de ontsluiting van het terrein.

Programma van het gehele project:

http://www.oostendewerft.be/pdf/MasterplanMilho.pdf
 

·
Registered
Joined
·
6,375 Posts
Discussion Starter · #2 ·
2. Churchillsite

De projectontwikkeling op de Churchillsite beoogt een reconversie van een heden desolaat terrein ten behoeve van woningbouw.

Projectgebied
Het project omhelst het schiereiland naast het station, omgeven door het Montgomerydok en de havengeul.
De havenfuncties zijn er grotendeels verdwenen : het goederenvervoer verloopt via 'De Bolle' en een aantal gebouwen en parkings staan leeg door het vertrek van Hoverspeed. Het is een unieke gelegenheid om gans de stationsite, als poort tot Oostende, in ogenschouw te nemen en te herdenken.

Op basis van een publiek-private samenwerking beoogt het AGSO de ontwikkeling en realisatie van woongelegenheden, een beperkt aantal commerciële ruimten, een ondergrondse parking, een eventueel hotel, alsmede de benodigde infrastructuurwerken en de omgevingsaanleg. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan het behoud van bestaande waardevolle gebouwen.

 

·
Registered
Joined
·
6,375 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Parkeren aan het station

De perrons van en de drie dichtst bij het tramstation gelegen sporen worden uitgebroken en maken plaats voor 600 parkeerplaatsen.

De huidige fietsparking wordt uitgebreid tot 750 à 800 plaatsen en er komt een bromfietsparking voor 100 à 120 plaatsen. Alle perrons worden vernieuwd en overdekt. De toegang tot de perrons wordt mogelijk via een overkapping ter hoogte van de Oesterbankstraat.

Het station Oostende blijft zijn capaciteit maximaal behouden doordat er nieuwe moderne wissels geïnstalleerd worden.

Meer info : http://www.s-p-a.be/common/showdocument.asp?iID=1279

Vakkundige uitleg werd verstrekt én ik was erbij + ben in bezit van het grondplan
 

·
Registered
Joined
·
240 Posts
Het was op VTM gisteren of eergisteren. Eén of andere Oostendse VLD-politicus stelde voor om op de plaats van de oude vismijn een appartementstoren te bouwen en met de opbrengst een nieuwe vismijn bouwen.

Het gebouw zou het hoogste van België worden, iets hoger dan het Atomium en de Belgacom-torens in Brussel en er zou met veel glas gewerkt worden.


Ik zou er niet te veel van voorstellen; een politicus die na de verkiezingen even in de aandacht moet komen.

En nu we dachten dat de Belgische kust niet nóg meer volgebouwd kon worden, willen ze er hoge torens van maken. Grootheidswaanzin in Oostende; na het surrealistische voorstel voor het casino in Knokke willen ze opeens in Oostende een mega-toren.


Dit stond ook nog in De Standaard

Miroir verkiest glazen toren bij vismijn

Schepen voor de Vismijn Yves Miroir (SP.A) staat niet afkerig tegenover de bouw van een glazen appartementstoren op het terrein van de huidige vismijn. De uitvoerbaarheid van het project wordt onderzocht.

Het gebouw zou ongeveer honderd flats tellen en minstens 23 verdiepingen hoog zijn. ,,In het verkiezingsprogramma van de SP.A staat dat er een nieuwe vismijn gebouwd moet worden'', zegt schepen Yves Miroir.

,,Die zou best deels op het Maritiem Plein op de Oosteroever komen. Dit komt grotendeels overeen met de huidige locatie van de mijn. Dat kost zeker dertien miljoen euro.''

,,Om te beantwoorden aan de blijvende vraag naar woningen, rijpt het idee om vlakbij de nieuwe vismijn een appartementstoren van minstens 23 etages hoog te bouwen. Dat komt overeen met de hoogte van residentie De Mast op de wijk Hazegras. Het zou gaan om een glazen constructie, waardoor bewoners er over een prachtig zicht beschikken.''

,,Een Belgische aannemer moet in staat zijn dit werk uit te voeren. Voor een openbare aanbesteding wordt uitgeschreven, moet de haalbaarheid van het idee nog onderzocht worden. Is er op deze site voldoende stabiliteit aanwezig? Ook een bodemonderzoek is vereist. Meer dan waarschijnlijk moeten de stedenbouwkundige voorwaarden aangepast worden, zodat bewoning mogelijk wordt. We hebben dus het fiat nodig van de Vlaamse regering en alle andere instanties die bevoegd zijn over de ruimtelijke ordening. Pas als de haalbaarheidsstudie positief uitvalt, kunnen de plannen concreet uitgewerkt worden. Dit kan zeker nog enkele jaren duren'', zegt Miroir.
 

·
Bike It!
Joined
·
22,259 Posts
welnu, het atomium en de belgacom toren lijken me ook geen woontorens. Brusilia is jullie hoogste met 100 meter. Dus hij hoeft niet eens 120 meter hoog te worden.
En 23 verdiepinegn is zo'n 70 meter dus dat schiet niet op. Er zouden er minstens 40 moeten zijn.
Nee hoor, het Europacentrum in Oostende zelf is de hoogste woontoren van België: 35 verdiepingen en 104 meter.

(foto: emporis)

Overigens zouden heel wat hoogbouwliefhebbers wat blij zijn mocht er effectief een toren van 23 verdiepingen in Oostende gebouwd worden.
Tegenwoordig durft men in dit landje amper boven de 50 meter te komen...
De wonden uit de jaren '60 en '70 zijn blijkbaar nog steeds niet verteerd.
 

·
Registered
Joined
·
6,043 Posts
welnu, het atomium en de belgacom toren lijken me ook geen woontorens. Brusilia is jullie hoogste met 100 meter. Dus hij hoeft niet eens 120 meter hoog te worden.
En 23 verdiepinegn is zo'n 70 meter dus dat schiet niet op. Er zouden er minstens 40 moeten zijn.

:bash:

Jezus... ik wilde alleen maar zeggen dat 120m de hoogste WOONtoren zou worden, niet de hoogste TOREN.
 

·
Registered
Joined
·
91 Posts
Ze zouden beter hieraan beginnen: de ontwikkeling van de Churchillparking
Wat is "ontwikkeling"?
De Churchilsite is een triestig en desolaat uithoekje in Oostende, maar heeft een absolute topligging met enorm veel mogelijkheden tot herbestemming.
"Ontwikkeling" zou "vooruitgang" moeten betekenen, iets waar iedereen van beter wordt.
Dus hopelijk gaan de promotoren niet voor eenmalige snelle winst maar maakt men er iets mooi en toegankelijk van en laten ze nog wat ruimte voor de toekomst. (cf. mini Wilheminapier?)
We mogen niet vergeten dat Oostende bezig is om de havenactiviteiten uit te breiden en te stimuleren.
Men maakt strekdammen en dergelijke om meer en grotere schepen toe te laten in onze haven, maar er zou een torenhoog buildingcomplex komen in plaats van de oude ferryterminal?
Dit is de toekomst hypothekeren
Eens deze aanlegplaats verdwenen is, is overzeese passagiersvervoer ook voorgoed uit Oostende verdwenen.
Net nu de haven weer potentieel krijgt, (luxe)passagiersschepen zal kunnen ontvangen die momenteel naar Zeebrugge, Rotterdam, Duinkerke, Calais, Boulogne... moeten uitwijken. Net nu er terug aantrek kan komen voor ro-ro transport...
Dus hopelijk wordt er eerst eens goed over nagedacht?
 

·
Registered
Joined
·
6,375 Posts
Discussion Starter · #19 ·
^^

Toen ik twee jaar geleden bij de persvoorstelling was van de veranderingen aangaande het station die normalerwijze moesten afgewerkt zijn eind 2007 maar waar ondertussen nog geen moer verandering is ingekomen , vertelde gastspreker J. VandeLannotte dat eerst het stationsgedeelte zou worden aangepakt alvorens aan de Churchillsite te gaan beginnen.

Iets als de Wilhelinapier neerpoten op deze plaats zal er nooit komen , daarvoor zal een immens NIMBY-protest losbarsten van de nieuwe inwoners in de vele nieuwe lage appartementsgebouwen op de Visserskaai.Dat weet ik gewoon.

Deze site ontwikkelen wordt uiterst moeilijk daar het erg ge-isoleerd ligt tegenover de stad.Verkeerstechnisch gezien wordt dit helemaal niet makkelijk maar er is nog hoop als je het gebied vergroot met het volledige stationsgebouw erbij.

Het volledig verloederde logge gebouw staat voor ruim 75% te verpieteren en herstelling is al niet meer nodig.Alhoewel het gevelgebouw is beschermd zou men beter alles eromheen slopen en het gevelgebouw integreren in frisse nieuwbouw.

De stad schreeuwt om een nieuw cultureel centrum voor toneelverenegingen en lokale bands dus dit is de uitgelezen plek hiervoor.
Waar nu de taxfreeshop leeg staat kan een halfhoog luxehotel worden gebouwd om yachteigenaars een beter verblijf te geven en kan men de leegstaande parking met de oude vissershaven herbenutten als een soort yachthaven in hartje centrum.

Betaalbaar voor Jan-met-de-Pet wordt deze lokatie nooit dus zorg je eens voor een grootschaliger denken in combinatie met vernieuwende architectuur in plazavorm.

De haven kan landinwaarts worden benut (wat nu reeds gebeurd doch de bereikbaarheid laat nog de wensen over) maar grootse uitbreidingen zijn niet nodig daar men met dichtbijliggende grotere havens zich moet realiseren dat het kalf reeds verdronken was tien jaar geleden toen de Chunnel openging.
Men heeft zich nooit de moeite getroost er eens een denktank over op te zetten dus nu is het passagiersvervoer naar Engeland volkomen VVT.

Sommige dokken liggen er troosteloos bij , het visserijdok is zo een voorbeeld van verkeerd megalomaan denken.Gooi 'm voor 60% toe en je krijgt een immense lap om te bebouwen pal over het centrum aan de andere zijde van de havengeul.
Daar kun je rustig de hoogte ingaan en wordt de E. Moreauxlaan pas een echte boulevard met de verlegging van de rijbanen én nieuw tramspoor.

Vergeet niet dat dit een mooie aansluiting zou kunnen worden met de site van het voormalig militair hospitaal én met Earth Explorer én het fort Napoleon en de te ontwikkelen WO2 site juist achter duinen én strand.

Men bejubelt hier het woord "inbreiding" doch laat te planners eens goed hun verstand uitbreiden voor eens.
Ze gebruiken de slogan "Stad-aan-Zee" maar het is het bijlange nog niet waardig...
 
1 - 20 of 235 Posts
Top