SkyscraperCity Forum banner

OOSTENDE | Postgebouw | U/C

8285 Views 21 Replies 9 Participants Last post by  Meurisse
Cultuurfonds betaalt renovatie postgebouw
Stad richt nieuwe vennootschap op

OOSTENDE - Het stadsbestuur zal de gronden van het Media Center samen met een stadsschuld onderbrengen in een nieuwe vennootschap. De opbrengst van de verkoop gaat naar een cultuurfonds en zal geïnvesteerd worden in de renovatie van het oude postgebouw.


'De opbrengst van de verkoop van appartementen en winkels op de grond van het Media Center krijgt een culturele bestemming', zei schepen Yves Miroir enkele weken geleden, toen bekend raakte dat de concessieovereenkomst tussen de stad Oostende en de nvOstexpo vroegtijdig stopgezet wordt op 31juli 2008.

Op de algemene ledenvergadering zondagmorgen van de SP.A waar de '100projecten voor Oostende' en de bijhorende website werd voorgesteld, werd duidelijk hoe dat in zijn werk zal gaan. Er wordt samen met een privé-partner, wellicht een bankinstelling, een nieuwe vennootschap opgericht. Die vennootschap neemt een deel van de stadsschuld van Oostende over, schulden die ze moet aflossen met de verkoop van de gronden van het Media Center die ze van Oostende kreeg.

Dankzij deze operatie kan de stad Oostende haar schuld doen dalen. Tegelijk komt er ruimte voor extra leningen, geld dat Oostende zal gebruiken voor de omvorming van het oude postgebouw tot cultuurcentrum,. Het geld zal ook naar de hippodroomwijk gaan, ook wel bekend als de Belle Epoquewijk

'De renovatie van het postgebouw kost 18miljoen euro, waarvan we zes miljoen euro subsidies kunnen krijgen. Jaarlijks investeert de stad negen miljoen euro in alle projecten. We willen echter niet alleen in het postgebouw investeren, want het zou verkeerd zijn in termen van cultuur 'of' buurtrenovatie te spreken', legt SP.A-boegbeeld Johan Vande Lanotte uit. 'We willen de andere projecten niet verwaarlozen en moesten daarom naar een andere oplossing zoeken. De oprichting van de vennootschap schept nieuwe mogelijkheden.'

Het project moet in 2008 gerealiseerd worden en zal in 2009 geld in het cultuurfonds brengen. Op lange termijn worden nog andere eigendommen in de vennootschap ondergebracht. 'Binnen vijf jaar zal de hotelschool verdwijnen omdat er een nieuwe school komt van het gemeenschapsonderwijs. Ook dit gebouw zullen we over een vijftal jaar samen met een deel van de stadsschuld in de vennootschap brengen om met de opbrengst in cultuur te investeren', aldus nog Vande Lanotte.
See less See more
1 - 20 of 22 Posts
TAZ in postgebouw

OOSTENDE - De renovatie van het oud-postgebouw tot cultuurcentrum zit deze en volgende maand in de ontwerpfase. De stad hoopt in april de bouwvergunning te kunnen indienen en de werken aan te besteden. Volgens schepen van Cultuur Nancy Bourgoignie (SP.A) loopt het dossier vlot en krijgt de beheersvorm structuur. 'Het Cultureel Centrum wordt het centrale gedeelte. Daarnaast verlaat de vzw TarTarT het stationsgebouw en worden haar kantoren ondergebracht in het postgebouw. Ook Vrijstaat O zal er onderdak krijgen.'
De opening is gepland eind 2010. Het project kost 20 miljoen euro. (dji)
See less See more
Op 18 augustus vindt er een open vergadering plaats over de toekomst van het postgebouw aan de Hendrik Serruyslaan tot cultuurcentrum.
Dit is een beschermd gebouw dus ben ik benieuwd naar wat er uit de bus gaat komen
wat er "uit de bus" gaat komen moeten we wellicht niet te letterlijk nemen zeker sinds al de postgebouwen gesloten worden? ;-)
De nieuwe bestemming zal hopelijk de langverwachte cultuurinvulling terug nieuw leven inblazen want op de diverse previews zag het er veelbelovend uit en de stadskas heeft er lang voor moeten "sparen".
See less See more
http://www.oostendewerft.be/articles/PERSBERICHTEN/Perstekst post selectie ontwerper 17102007.pdf

Het Antwerpse bureau B-architecten hadden in februari 2008 een ontwerp bekend gemaakt voor de verbouwing van het oude Postgebouw in Oostende.
De stad Oostende voorziet 16 miljoen euro voor de reconversie.
De nieuwe ‘Cultuurfabriek’ moet klaar zijn in 2010. Het voormalige postgebouw is een gedeeltelijk geklasseerd monument van de modernistische architect Gaston Eysselinck. De binnenkoer moet het hart van het cultuurcentrum worden met een amfitheater en een buitenpodium. Daarnaast komen twee theaterzalen, een tentoonstellingsruimte en een drietal productie- of repetitieruimtes.
Oostende wil zich met dit nieuwe prestigeproject terug op de Vlaamse culturele kaart zetten.
B-architecten maakten eerder naam met de verbouwing van de Beursschouwburg in Brussel.
See less See more
Bouwplannen cultuurcentrum in postgebouw voorgesteldDe bouwplannen voor het cultuurcentrum in het oude postgebouw zijn voor het eerst voorgesteld aan het brede publiek. De stad wil de post volledig ombouwen tot een cultuurcomplex met twee grote theaterzalen (200 en 400 zitplaatsen), tentoonstellingsruimtes, een feestzaal en polyvalente ruimtes voor het verenigingsleven. Er komt ook nog een openluchtamfitheater en een feestzaal met een uniek zicht op het park. Het wordt één van de duurste projecten die de stad ooit op zich nam.

Het zal 20 miljoen euro kosten, maar van het oude postgebouw wil Oostende zijn cultureel paradepaardje maken. Aan de binnenzijde is er sinds het vertrek van de postbeambten in 1999 niets meer gebeurd. In 2011 moet dit, volgens Oostende, het mooiste cultuurcentrum van de provincie worden.

Voor de renovatie van het beschermde gebouw krijgt de stad een pak subsidies. Toch is niet het hele gebouw beschermd en bijgevolg wordt het Oostendse cultuurcentrum toch een peperduur project. Over de wijze waarop het project zal worden uitgebaat, wil de stad nog niet veel kwijt. Er wordt wel overleg gepleegd met cultuuractoren als Theater aan Zee en Vrijstaat O over de best mogelijke uitbating en programmatie.
See less See more
De stad wil dis vanalles ondernemen om het cultuurgehalte te gaan opvijzelen...
Dus moeten de Oostendse verenigingen nog 3 jaar geduld hebben om een treffelijk onderkomen te hebben.
Gezien ze bij 't stad nogal pretentieus tewerkgaan om zelfs een prachtgebouw als het Feest -en Cultuurpaleis volledig om zeep te helpen door het -gezien zijn toplocatie- werkelijk een pareltje voor de economische varkens te gaan gooien heb ik niet direct een grote pet op met die grootschalige uitbouw als zijnde: openluchtamfitheater!

Waar in dat complex gaan ze dat voor mekaar krijgen??
Heeft meneer de gebarceloneesde opnieuw een zonnesteek gekregen soms ?
See less See more
Heeft meneer de gebarceloneesde opnieuw een zonnesteek gekregen soms ?
De tramwag aan de Opex is ook gemaakt zoals in Barcelona.

In Blankenberge gaan ze op het dakterras van het nieuwe Art Nouveau Centum een bank namaken zoals dat van Gaudi.
Kritische Oostendenaars positief over postgebouw

250 Oostendenaars uit de culturele sector hebben de voorstelling bijgewoond van de plannen voor renovatie van het postgebouw. Het publiek had vragen over de exploitatie, geluidsoverlast en de toegankelijkheid, maar toonde zich zeer positief. Wij vroegen vier Oostendenaars naar hun mening.


'Ik heb in de jaren zestig nog de schouwburg weten afbreken. Toen werd beloofd dat er een alternatief zou komen', zegt muzikant en toneelacteur Ronny Roose. 'Het is er nu eindelijk, maar veel te laat. Toch ben ik positief over de plannen met De Post. Bij de exploitatie vrees ik een toeloop van vele amateurverenigingen maar niemand mag er zalen claimen want ze zijn voor iedereen. De zalen bieden mooie mogelijkheden en ik zou er als muzikant en acteur graag optreden.'

André Baert (culturist): 'Het is structureel voorgesteld met aandacht voor de verschillende noden van de verenigingen en er zijn veel ruimtes. Ik ben echt aangenaam verrast over het gebruik van de ramen. Het is een transparant gebouw waarmee Oostende veel kan doen. Hopelijk komen er geen grote bilboards op de gevel die het gebouw kunnen ontsieren zoals bij het Kursaal.'

Ook Ambroos Van Durme (d'Ostendse revue) ziet mogelijkheden. 'De plannen zien er goed uit met een grote en kleine zaal. Ik zie geen negatieve punten. De Post biedt ook oplossingen voor de revue want nu spelen we dertien keer voor 200mensen, terwijl we in de grote zaal minder kunnen spelen en meer mensen kunnen bereiken. Maar er moet wel duidelijkheid komen over de kostprijs voor de zaal en de voorwaarden voor de Oostendse verenigingen.'

Rob Storme (Theater aan Zee): 'Ik kreeg meer uitleg dan ik verwachtte, maar had toch gehoopt iets meer te zien dan enkel de plannen. Ze hadden ons met een simulatie kunnen laten binnenkijken in de zaal. Maar ik zie de toekomst positief. Dit centrum kan evolueren naar een centrum zoals De Vooruit in Gent. Niets in de plannen valt tegen. De open ruimte in het amfitheater biedt heel wat mogelijkheden voor Theater aan Zee.'
See less See more
Eerste werken postgebouw goedgekeurd

Het schepencollege heeft een eerste reeks werken goedgekeurd aan het voormalige postgebouw in de Serruyslaan. Dat gebouw wordt tegen 2010 omgebouwd tot een cultureel centrum. Oostende investeert 20miljoen euro. De eerste reeks werken voorziet in het verleggen van alle kabels van telefonie van Belgacom: het gaat om 22.000 paar aansluitingen. Die bevinden zich in de kelder van het gebouw, maar omdat het gebouw deels gesloopt wordt en op die plaats nieuwe ruimtes komen, liggen de kabels in de weg. 'Oostende investeert 425.000euro in de werken die in totaal acht maanden zullen duren en in 2009 van start zullen gaan', zo weet schepen van Cultuur Nancy Bourgoignie (SP.A). (efo)

bron
See less See more
OOSTENDE : Voormalig Postgebouw (B-Architecten)

In Oostende wordt het voormalige en prachtige postgebouw van de Gentse architect Gaston Eysselinck, gebouwd tussen 1947 en 1953, omgevormd tot een cultuurhuis. B-Architecten staan in voor de renovatie.

Vanop de website van B-Architecten:
Om van het geklasseerde voormalige postgebouw ontworpen in 1934 door architect Gaston Eysselinck een bruisend cultuurhuis te maken en maximaal te verankeren in haar omgeving stellen we voor om in het hart van het gebouw een publieke ruimte –een amfitheater- te positioneren. Onder dit plein bevindt zich de grote theaterzaal. Deze grote zaal biedt plaats aan meer dan 400 personen en is direct bereikbaar vanuit de de voormalige lokettenzaal. Het amfitheater volgt de dakhelling van de theaterzaal en is een open publieke ruimte bij uitstek. Deze zonrijke plek, akoestisch beschermd van het stadslawaai door de omringende gebouwen, wordt het kloppend hart van PTT-Oostende. Deze buitenruimte wordt gegarandeerd geactiveerd door de nieuwe transparante passerelles die het publiek tot in één van de polyvalente zalen of de kleine theaterzaal brengen. Rond het amfitheater bevinden zich verder de verschillende tentoonstellingsruimtes, de productie -en repetitielokalen en de kantoren. Het amfitheater wordt naast de geklasseerde lokettenzaal de ontmoetingsplaats tussen de verschillende gebruikers van PTT-Oostende : de cultuurliefhebber, de artiest, de medewerker en de technici.

Om de relatie tussen de nieuwe cultuurfabriek en haar onmiddellijke omgeving te versterken plaatsen we het dagcafé-restaurant aan de Witte Nonnenstraat.

Bij de voorgestelde ingrepen is er maximaal rekening gehouden met de geschiedenis van het gebouw en de bestaande structuur. Belangrijk is dat bij het omvormen van een postgebouw tot cultuurfabriek de originele structuur leesbaar en ervaarbaar blijven.


See less See more
2
^^ Een project waar ik heel erg naar uitkijk!

Plaatjes van september jl.

OMD 2010. Speech van de Oostendse schepen van Cultuur. Bovenaan de trappen ook nog minister Joke Schauwvliege die de restauratiesubsidies komt toezeggen.

See less See more
3
de werken starten direct na de winterstop in de bouw en zullen ruim 2 jaar duren.
een gedeelte binnenin het gebouw wordt van boven tot beneden afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe zaal.
de wittenonnenstraat zal allicht afgesloten worden voor de duur van de werken.
de werken starten direct na de winterstop in de bouw en zullen ruim 2 jaar duren.
een gedeelte binnenin het gebouw wordt van boven tot beneden afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe zaal.
de wittenonnenstraat zal allicht afgesloten worden voor de duur van de werken.

Voor de liefhebbers
Hier een pdf met de plannen
http://werkinzicht.oostende.be/file_uploads/17065.pdf
See less See more
de werken zijn gestart
momenteel is er nog niets te zien aan de buitenzijde, maar dat zal binnenkort wel veranderen
stad oostende organiseert nog de volgende 3 weekends rondleidingen in het gebouw (voor de liefhebbers)
Werken aan cultuurcentrum Oude Post in Oostende perfect op schema

Oostende - De restauratiewerken om het oude postgebouw van Oostende om te bouwen tot cultuurcentrum, zitten perfect op schema. Aan de binnenkant van het gebouw wordt met man en macht gewerkt. Tegen september moeten de eerste voorstellingen plaatsvinden in de Grote Post.

Oostende is in het rijtje van centrumsteden de allerlaatste die op deze manier investeert in cultuuraccommodatie. En aan de werf te zien, wordt de Grote Post geen klein bier. De hele binnenkant van het gebouw is al onherkenbaar veranderd. De stad poot hier een cultuurtempel neer die verwondering moet wekken.

Duurste project ooit

Het ombouwen van het oude postgebouw kost 26 miljoen euro, waarvan de stad zelf zo’n 14 miljoen ophoest. De stad heeft duidelijk ambitie om hier een sprong voorwaarts te zetten. En het is ongetwijfeld het duurste cultuurproject in Oostende ooit. In september moet de Grote Post al de deuren openen.

(BS/SK)
Krant van West-Vlaanderen - 26 januari
See less See more
filmpje van de vooruitgang op www.oostende.be/cultuur en dan rechts "renovatie postkantoor op kruissnelheid"
1 - 20 of 22 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top