SkyscraperCity Forum banner

OOSTENDE | Postgebouw | U/C

8208 Views 21 Replies 9 Participants Last post by  Meurisse
Cultuurfonds betaalt renovatie postgebouw
Stad richt nieuwe vennootschap op

OOSTENDE - Het stadsbestuur zal de gronden van het Media Center samen met een stadsschuld onderbrengen in een nieuwe vennootschap. De opbrengst van de verkoop gaat naar een cultuurfonds en zal geïnvesteerd worden in de renovatie van het oude postgebouw.


'De opbrengst van de verkoop van appartementen en winkels op de grond van het Media Center krijgt een culturele bestemming', zei schepen Yves Miroir enkele weken geleden, toen bekend raakte dat de concessieovereenkomst tussen de stad Oostende en de nvOstexpo vroegtijdig stopgezet wordt op 31juli 2008.

Op de algemene ledenvergadering zondagmorgen van de SP.A waar de '100projecten voor Oostende' en de bijhorende website werd voorgesteld, werd duidelijk hoe dat in zijn werk zal gaan. Er wordt samen met een privé-partner, wellicht een bankinstelling, een nieuwe vennootschap opgericht. Die vennootschap neemt een deel van de stadsschuld van Oostende over, schulden die ze moet aflossen met de verkoop van de gronden van het Media Center die ze van Oostende kreeg.

Dankzij deze operatie kan de stad Oostende haar schuld doen dalen. Tegelijk komt er ruimte voor extra leningen, geld dat Oostende zal gebruiken voor de omvorming van het oude postgebouw tot cultuurcentrum,. Het geld zal ook naar de hippodroomwijk gaan, ook wel bekend als de Belle Epoquewijk

'De renovatie van het postgebouw kost 18miljoen euro, waarvan we zes miljoen euro subsidies kunnen krijgen. Jaarlijks investeert de stad negen miljoen euro in alle projecten. We willen echter niet alleen in het postgebouw investeren, want het zou verkeerd zijn in termen van cultuur 'of' buurtrenovatie te spreken', legt SP.A-boegbeeld Johan Vande Lanotte uit. 'We willen de andere projecten niet verwaarlozen en moesten daarom naar een andere oplossing zoeken. De oprichting van de vennootschap schept nieuwe mogelijkheden.'

Het project moet in 2008 gerealiseerd worden en zal in 2009 geld in het cultuurfonds brengen. Op lange termijn worden nog andere eigendommen in de vennootschap ondergebracht. 'Binnen vijf jaar zal de hotelschool verdwijnen omdat er een nieuwe school komt van het gemeenschapsonderwijs. Ook dit gebouw zullen we over een vijftal jaar samen met een deel van de stadsschuld in de vennootschap brengen om met de opbrengst in cultuur te investeren', aldus nog Vande Lanotte.
1 - 1 of 1 Posts
OOSTENDE : Voormalig Postgebouw (B-Architecten)

In Oostende wordt het voormalige en prachtige postgebouw van de Gentse architect Gaston Eysselinck, gebouwd tussen 1947 en 1953, omgevormd tot een cultuurhuis. B-Architecten staan in voor de renovatie.

Vanop de website van B-Architecten:
Om van het geklasseerde voormalige postgebouw ontworpen in 1934 door architect Gaston Eysselinck een bruisend cultuurhuis te maken en maximaal te verankeren in haar omgeving stellen we voor om in het hart van het gebouw een publieke ruimte –een amfitheater- te positioneren. Onder dit plein bevindt zich de grote theaterzaal. Deze grote zaal biedt plaats aan meer dan 400 personen en is direct bereikbaar vanuit de de voormalige lokettenzaal. Het amfitheater volgt de dakhelling van de theaterzaal en is een open publieke ruimte bij uitstek. Deze zonrijke plek, akoestisch beschermd van het stadslawaai door de omringende gebouwen, wordt het kloppend hart van PTT-Oostende. Deze buitenruimte wordt gegarandeerd geactiveerd door de nieuwe transparante passerelles die het publiek tot in één van de polyvalente zalen of de kleine theaterzaal brengen. Rond het amfitheater bevinden zich verder de verschillende tentoonstellingsruimtes, de productie -en repetitielokalen en de kantoren. Het amfitheater wordt naast de geklasseerde lokettenzaal de ontmoetingsplaats tussen de verschillende gebruikers van PTT-Oostende : de cultuurliefhebber, de artiest, de medewerker en de technici.

Om de relatie tussen de nieuwe cultuurfabriek en haar onmiddellijke omgeving te versterken plaatsen we het dagcafé-restaurant aan de Witte Nonnenstraat.

Bij de voorgestelde ingrepen is er maximaal rekening gehouden met de geschiedenis van het gebouw en de bestaande structuur. Belangrijk is dat bij het omvormen van een postgebouw tot cultuurfabriek de originele structuur leesbaar en ervaarbaar blijven.


1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top