SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

· Registered
Joined
·
92 Posts
wat er "uit de bus" gaat komen moeten we wellicht niet te letterlijk nemen zeker sinds al de postgebouwen gesloten worden? ;-)
De nieuwe bestemming zal hopelijk de langverwachte cultuurinvulling terug nieuw leven inblazen want op de diverse previews zag het er veelbelovend uit en de stadskas heeft er lang voor moeten "sparen".
 

· Registered
Joined
·
92 Posts
http://www.oostendewerft.be/articles/PERSBERICHTEN/Perstekst post selectie ontwerper 17102007.pdf

Het Antwerpse bureau B-architecten hadden in februari 2008 een ontwerp bekend gemaakt voor de verbouwing van het oude Postgebouw in Oostende.
De stad Oostende voorziet 16 miljoen euro voor de reconversie.
De nieuwe ‘Cultuurfabriek’ moet klaar zijn in 2010. Het voormalige postgebouw is een gedeeltelijk geklasseerd monument van de modernistische architect Gaston Eysselinck. De binnenkoer moet het hart van het cultuurcentrum worden met een amfitheater en een buitenpodium. Daarnaast komen twee theaterzalen, een tentoonstellingsruimte en een drietal productie- of repetitieruimtes.
Oostende wil zich met dit nieuwe prestigeproject terug op de Vlaamse culturele kaart zetten.
B-architecten maakten eerder naam met de verbouwing van de Beursschouwburg in Brussel.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top