SkyscraperCity Forum banner

OOSTENDE | Postgebouw | U/C

8205 21
Cultuurfonds betaalt renovatie postgebouw
Stad richt nieuwe vennootschap op

OOSTENDE - Het stadsbestuur zal de gronden van het Media Center samen met een stadsschuld onderbrengen in een nieuwe vennootschap. De opbrengst van de verkoop gaat naar een cultuurfonds en zal geïnvesteerd worden in de renovatie van het oude postgebouw.


'De opbrengst van de verkoop van appartementen en winkels op de grond van het Media Center krijgt een culturele bestemming', zei schepen Yves Miroir enkele weken geleden, toen bekend raakte dat de concessieovereenkomst tussen de stad Oostende en de nvOstexpo vroegtijdig stopgezet wordt op 31juli 2008.

Op de algemene ledenvergadering zondagmorgen van de SP.A waar de '100projecten voor Oostende' en de bijhorende website werd voorgesteld, werd duidelijk hoe dat in zijn werk zal gaan. Er wordt samen met een privé-partner, wellicht een bankinstelling, een nieuwe vennootschap opgericht. Die vennootschap neemt een deel van de stadsschuld van Oostende over, schulden die ze moet aflossen met de verkoop van de gronden van het Media Center die ze van Oostende kreeg.

Dankzij deze operatie kan de stad Oostende haar schuld doen dalen. Tegelijk komt er ruimte voor extra leningen, geld dat Oostende zal gebruiken voor de omvorming van het oude postgebouw tot cultuurcentrum,. Het geld zal ook naar de hippodroomwijk gaan, ook wel bekend als de Belle Epoquewijk

'De renovatie van het postgebouw kost 18miljoen euro, waarvan we zes miljoen euro subsidies kunnen krijgen. Jaarlijks investeert de stad negen miljoen euro in alle projecten. We willen echter niet alleen in het postgebouw investeren, want het zou verkeerd zijn in termen van cultuur 'of' buurtrenovatie te spreken', legt SP.A-boegbeeld Johan Vande Lanotte uit. 'We willen de andere projecten niet verwaarlozen en moesten daarom naar een andere oplossing zoeken. De oprichting van de vennootschap schept nieuwe mogelijkheden.'

Het project moet in 2008 gerealiseerd worden en zal in 2009 geld in het cultuurfonds brengen. Op lange termijn worden nog andere eigendommen in de vennootschap ondergebracht. 'Binnen vijf jaar zal de hotelschool verdwijnen omdat er een nieuwe school komt van het gemeenschapsonderwijs. Ook dit gebouw zullen we over een vijftal jaar samen met een deel van de stadsschuld in de vennootschap brengen om met de opbrengst in cultuur te investeren', aldus nog Vande Lanotte.
1 - 2 of 2 Posts
Bouwplannen cultuurcentrum in postgebouw voorgesteldDe bouwplannen voor het cultuurcentrum in het oude postgebouw zijn voor het eerst voorgesteld aan het brede publiek. De stad wil de post volledig ombouwen tot een cultuurcomplex met twee grote theaterzalen (200 en 400 zitplaatsen), tentoonstellingsruimtes, een feestzaal en polyvalente ruimtes voor het verenigingsleven. Er komt ook nog een openluchtamfitheater en een feestzaal met een uniek zicht op het park. Het wordt één van de duurste projecten die de stad ooit op zich nam.

Het zal 20 miljoen euro kosten, maar van het oude postgebouw wil Oostende zijn cultureel paradepaardje maken. Aan de binnenzijde is er sinds het vertrek van de postbeambten in 1999 niets meer gebeurd. In 2011 moet dit, volgens Oostende, het mooiste cultuurcentrum van de provincie worden.

Voor de renovatie van het beschermde gebouw krijgt de stad een pak subsidies. Toch is niet het hele gebouw beschermd en bijgevolg wordt het Oostendse cultuurcentrum toch een peperduur project. Over de wijze waarop het project zal worden uitgebaat, wil de stad nog niet veel kwijt. Er wordt wel overleg gepleegd met cultuuractoren als Theater aan Zee en Vrijstaat O over de best mogelijke uitbating en programmatie.
De tramwag aan de Opex is ook gemaakt zoals in Barcelona.

In Blankenberge gaan ze op het dakterras van het nieuwe Art Nouveau Centum een bank namaken zoals dat van Gaudi.
Heeft meneer de gebarceloneesde opnieuw een zonnesteek gekregen soms ?
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top