SkyscraperCity Forum banner

OOSTENDE | Postgebouw | U/C

8207 Views 21 Replies 9 Participants Last post by  Meurisse
Cultuurfonds betaalt renovatie postgebouw
Stad richt nieuwe vennootschap op

OOSTENDE - Het stadsbestuur zal de gronden van het Media Center samen met een stadsschuld onderbrengen in een nieuwe vennootschap. De opbrengst van de verkoop gaat naar een cultuurfonds en zal geïnvesteerd worden in de renovatie van het oude postgebouw.


'De opbrengst van de verkoop van appartementen en winkels op de grond van het Media Center krijgt een culturele bestemming', zei schepen Yves Miroir enkele weken geleden, toen bekend raakte dat de concessieovereenkomst tussen de stad Oostende en de nvOstexpo vroegtijdig stopgezet wordt op 31juli 2008.

Op de algemene ledenvergadering zondagmorgen van de SP.A waar de '100projecten voor Oostende' en de bijhorende website werd voorgesteld, werd duidelijk hoe dat in zijn werk zal gaan. Er wordt samen met een privé-partner, wellicht een bankinstelling, een nieuwe vennootschap opgericht. Die vennootschap neemt een deel van de stadsschuld van Oostende over, schulden die ze moet aflossen met de verkoop van de gronden van het Media Center die ze van Oostende kreeg.

Dankzij deze operatie kan de stad Oostende haar schuld doen dalen. Tegelijk komt er ruimte voor extra leningen, geld dat Oostende zal gebruiken voor de omvorming van het oude postgebouw tot cultuurcentrum,. Het geld zal ook naar de hippodroomwijk gaan, ook wel bekend als de Belle Epoquewijk

'De renovatie van het postgebouw kost 18miljoen euro, waarvan we zes miljoen euro subsidies kunnen krijgen. Jaarlijks investeert de stad negen miljoen euro in alle projecten. We willen echter niet alleen in het postgebouw investeren, want het zou verkeerd zijn in termen van cultuur 'of' buurtrenovatie te spreken', legt SP.A-boegbeeld Johan Vande Lanotte uit. 'We willen de andere projecten niet verwaarlozen en moesten daarom naar een andere oplossing zoeken. De oprichting van de vennootschap schept nieuwe mogelijkheden.'

Het project moet in 2008 gerealiseerd worden en zal in 2009 geld in het cultuurfonds brengen. Op lange termijn worden nog andere eigendommen in de vennootschap ondergebracht. 'Binnen vijf jaar zal de hotelschool verdwijnen omdat er een nieuwe school komt van het gemeenschapsonderwijs. Ook dit gebouw zullen we over een vijftal jaar samen met een deel van de stadsschuld in de vennootschap brengen om met de opbrengst in cultuur te investeren', aldus nog Vande Lanotte.
1 - 1 of 1 Posts
Krant van West-Vlaanderen - 26 januari
Werken aan cultuurcentrum Oude Post in Oostende perfect op schema

Oostende - De restauratiewerken om het oude postgebouw van Oostende om te bouwen tot cultuurcentrum, zitten perfect op schema. Aan de binnenkant van het gebouw wordt met man en macht gewerkt. Tegen september moeten de eerste voorstellingen plaatsvinden in de Grote Post.

Oostende is in het rijtje van centrumsteden de allerlaatste die op deze manier investeert in cultuuraccommodatie. En aan de werf te zien, wordt de Grote Post geen klein bier. De hele binnenkant van het gebouw is al onherkenbaar veranderd. De stad poot hier een cultuurtempel neer die verwondering moet wekken.

Duurste project ooit

Het ombouwen van het oude postgebouw kost 26 miljoen euro, waarvan de stad zelf zo’n 14 miljoen ophoest. De stad heeft duidelijk ambitie om hier een sprong voorwaarts te zetten. En het is ongetwijfeld het duurste cultuurproject in Oostende ooit. In september moet de Grote Post al de deuren openen.

(BS/SK)
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top